Sunteți pe pagina 1din 9

MANAGEMENT

CG – Curs
Tema: II
In acceptiunea membrilor Asociatiei Americane de
Management, managementul presupune:
• A obtine rezultate prin altii, asumandu-se responsabilitati pentru
aceste rezultate;
• A fi orientat spre mediu (ecosistem de afaceri);
• A lua decizii privind finalitatea firmei;
• A avea incredere in subordonati, incredintandu-le responsabilitati
pentru rezultatele vizate a fi obtinute, a le recunoaste posibilitatea de
a gresi si a primi favorabil initiativele lor;
• A descentraliza sistemul organizatoric si a aprecia oamenii in functie
de rezultatele obtinute.
Definirea managementului
• Managementul presupune atingerea scopurilor organizationale
printr-o conducere efectiva si eficienta, ca urmare a planificarii,
organizarii, coordonarii si controlului resurselor organizatiei (Richard
L. Draft - The Dreyden Press, New York, 1989).
• Managementul este procesul de planificare, organizare, antrenare si
control al eforturilor membrilor unei organizatii si folosirea altor
resurse organizationale pentru atingerea scopurilor organizatiei
(M.H.Mescon; M. Albert; Fr. Kedouri – Management, 1985).
• Managementul este ansamblul demersurilor, metodelor si proceselor
de planificare, organizare, alocare a resurselor, control, activare si
animare a unei intreprinderi (Ph. Hermel – Management, 1989)
MANAGEMENTUL
ARTA STIINTA
• Se bazeaza pe calitatile personale • Se bazeaza pe calitatile personale si
(intuitive, bun simt, capacitate de cunoasterea realitatii cu mijloace stiintifice;
reactive, talent); • Analizarea proceselor, identificarea
• Observarea evenimentelor, acumularea principiilor si legitatilor;
experientei si folosirea in mod exclusive • Corelarea experientei cu cercetarea
a experientei; prospective a evolutiei si impactul factorilor
de influenta;
• Dezvoltarea problemelor dupa metoda
• Analizarea compleza a actiunii diversilor
“incercarilor si erorilor”; factori de influenta;
• Orientarea prioritara pe termen scurt; • Orientarea prioritara pe termen lung;
• Informatie limitata si unilaterala; • Informatie complete si complexa;
• Capacitate redusa de inovare si • Orientare spre actiune, creativitate si
adaptare la schimbari. adaptabilitate.
ORGANIZATIA
• Organizatia este un sistem deschis care are intrări şi ieşiri, iar în interior se
desfăşoară un proces de transformare a resurselor în bunuri prin intermediul
unei tehnologii.
• Organizaţiile sunt spaţiul în care populaţia ocupată îşi petrece cea mai mare
parte a vieţii active, primind o răsplată materială şi morală proporţională, în
general, cu calităţile pe care le posedă şi cu munca depusă.
Cum le definim? Definiţiile vizează elemente precum structura formală,
scopuri, obiective specifice, mijloace, raţionalitate, reguli.
Ele pot fi încadrate în trei categorii:
• Definiţii de tip .sisteme rationale - Organizaţiile sunt colectivităţi orientate
spre realizarea unor obiective specifice, având o structură socială formalizată.
• Definiţii de tip .sisteme natural - Organizaţiile sunt colectivităţi ale căror
membri împărtăşesc interese comune legate de supravieţuirea sistemului, şi
care se angajează în activităţi comune, structurate informal, pentru a realiza
acest scop.
• Definiţii de tip .sisteme deschise - Organizaţiile sunt sisteme de activităţi
interdependente ce leagă diverse coaliţii de participanţi în continuă
transformare şi care realizează schimburi continue cu mediul în care operează.
Mediul extern
• În abordarea mediului extern al organizaţiei se disting următoarele:
mediul general şi mediul specific;
mediul simplu şi mediul complex;
mediul static şi mediul dinamic;
mediul real şi cel perceput.

• Alvin Toffler este de părere că însăşi corporaţia (forma cea mai complexă a
organizaţiei contemporane) trebuie redefinită în funcţie de “pentagonul de
presiuni” (factori) ce se manifestă în mediul: *fizic; *social; *al informaţiilor;
*politic şi *moral.
Forţele mediului extern al organizaţiei
• Forţele concurenţiale – sunt date de elementele ce determină competiţia şi, deci,
profitabilitatea unei industrii:
Strategii concurentiale – strategia leadership-ului global prin cost; strategia diferentierii prin
calitate; strategie tinta (cost sau calitate pentru un grup de consumatori – grup tinta).
• Fortele politice - acest tip de forţe acţionează asupra organizaţiei prin intermediul
agenţiilor guvernamentale, grupurilor de interes, sindicatelor, asociaţiilor
comerciale etc., existente în afara graniţelor ei. Cele mai importante strategii
politice sunt:
Negocierea; cooptarea; lobby-ul; reprezentarea; coalitia si specializarea organizationala.
• Fortele culturale. Cultura poate fi considerată ca un ansamblu de caracteristici şi
valori împărtăşite, care distinge membrii unui grup de oameni de cei ai altui grup .
Cultura poate fi, deci, observată şi prin intermediul valorilor, normelor şi comportamentelor
indivizilor aparţinători unei organizaţii (G. Hofstede – diferentele culturale datorita: *distanta
dintre putere si individ; *atitudinea indivizilor fata de incertitudine; *raportul individualism-
collectivism; si * diviziunea culturii dupa criterial sexului).
II. Ecosistemul extern al organizatiei
2.1. Micromediul extern al organizatiei
1. Furnizorii
2. Intermediarii
3. Clienţii
4. Concurenţii
5. Publicul
2.1. Macromediul extern al organizatiei
6. Mediul demografic
7. Mediul economic
8. Mediul natural
9. Mediul tehnologic
10. Mediul politic şi juridic
11. Mediul cultural

S-ar putea să vă placă și