Sunteți pe pagina 1din 14

“…haideți să alegem să unim puterea piețelor cu autoritatea

idealurilor universale”
Kofi Anan, Secretar General

Responsabilitatea
Socială
Corporatistă
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
CORPORATISTĂ
COMPETIȚIA PENTRU UN VIITOR DURABIL

CSR: ambiția companiilor de a integra preocupările sociale


și de mediu în operațiunile lor de afaceri și în interacțiunea
lor cu propriii stakeholderi: Căutarea echilibrului dintre
Profit, Oameni și Planetă
Conducerea unei companii pentru acționari, angajați și
pentru lumea din afară.
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
CORPORATISTĂ
ALTE DEFINIȚII
„Responsabilitatea socială
corporatistă este angajamentul
continuu al afacerilor de a se
comporta etic și a contribui la
dezvoltarea economică, în același
timp cu creșterea calității vieții forței
lor de muncă și a familiilor acesteia,
ca și a comunității locale și a
societății ca întreg”.
World Business Council for Sustainable Development
Stakeholderii

• Clienți
• Guvernele naționale •Muncitori
• Autorități locale/regionle •Societatea, tineri, copii
• Sindicate •Media
• Furnizori •Societatea civilă (ONG)
• Concurența •Alții...
• Acționarii
• Instituții financiare
• Vecini
Impactul asupra comunității

Impact economic Acționari

ist
Angajați / sindicate

Ma
rat
rpo

n
Impact social

ag e
Politici Clienți
co

me
lui
Dialog Partneri de afaceri

ntu
ctu

Furnizori / contractanți

l im
Impact asupra mediului
pa

Investitia
l im

pa
sociala &

ctu
ntu

Filantropie Comunități locale

lui
e
gem

ONG-uri

co
rpo
na

Guvernarea
Ma

ra t
Activitatea de baza a • locală

ist
companiei (Afacerea) • națională
• internațională

Sursa: Corporate Citizen International - PWBLF


Guvernarea corporatistă
„Guvernarea corporatistă este sistemul prin
care companiile sunt conduse și controlate.
Structura guvernării corporatiste specifică
distribuția drepturilor și responsabilităților
printre diferiții participanți din companie,
precum Consiliul de Administrație, managerii,
acționarii și alți stakeholderi și precizează
regulile și procedurile pentru luarea deciziilor
de afaceri. Prin aceasta, ea oferă de asemenea
structura prin care se stabilesc obiectivele
companiei și mijloacele pentru atingerea acestor
obiective și pentru monitorizarea
performanței."

Source: OECD
Guvernarea corporatistă

„Guvernarea corporatistă are ca preocupare


păstrarea echilibrului dintre scopurile economice
și sociale și dintre scopurile individuale și comune.
Cadrul de guvernare există pentru a încuraja
utilizarea eficientă a resurselor, dar și pentru a
pretinde răspundere pentru gestionarea acestora.
Scopul este de a alinia cât mai aproape interesele
indivizilor, ale corporațiilor și ale societății."
Source: Worldbank
Guvernarea corporatistă
Ținte și principii de bază ale companiei, ca:

– Inovarea și antreprenoriatul
– Continuitatea(profitul)
– Construirea de abilități și competențe
– Șanse egale și diversitate
– Sănătate și siguranță
– Protecția mediului
– CSR în fluxul principal al afacerii
– Angajamentul față de stakeholderi
– Leadership-ul și guvernarea
– Comunicarea și transparența: Integritatea
– Dezvoltarea de coduri corporatiste clare
– Cooperarea business-to-business și alianțele
Alte elemente ale CSR

• Filantropia companiilor
 Contribuţii corporative
 Donaţii în natură
 Servicii pro-bono
 Voluntariatul sprijinit de angajator
 Uneori, deducerile salariale
• Marketing-ul comunitar
• Investiţia socială a companiilor
• Sponsorizarea
• Investiţia relaţionată cu cauza/ comunitatea
• Investiţiile responsabile social
• Advocacy
Responsabilitatea Socială Corporatistă
Către o întreprindere durabilă și competitivă

Modelul european (Ashridge)

Altruism  Responsabilitate socială  Interesul


companiei

“Responsabilitatea socială nu înseamna nici acte


de caritate, nici exerciții de PR, ci o investiție
inteligentă, care aduce beneficii atât
companiei, cât și întregii comunități”

(Viscount Etienne Davignon, Presedinte Societé Générale de


Belgique; si CSR Europe)
De ce este nevoie de CSR?
Către o întreprindere durabilă și competitivă

“CSR nu este un obiectiv în sine, ci un


fertilizant care întărește bunul
management al companiilor, dar și
încrederea investitorilor și a
consumatorilor. Astfel, se poate ajunge la
un climat și un mediu care să ducă la o
performanță economică puternică și se
încurajează permanent dinamica unei
economii de succes”
(Manuel Barosso, President European Commission)
De ce este nevoie de CSR?
Către o întreprindere durabilă și competitivă

• Motive etice
• Imagine pozitivă
• Comunități stabile
• Relația cu autoritățile
• Identificarea angajaților cu compania
• Stimularea inovației și a rețelelor
De ce este nevoie de CSR?
Concluzii

• CSR este un subiect firbinte în acest moment și un


concept internațional

– Negativ: refacerea încrederii, lupta împotriva


opiniilor negative despre companii
– Pozitiv: influența asupa societății

• CSR înseamnă să fii o companie bună pentru acționari,


angajați și lumea din afară.

• CSR nu este numai filantropie și nici făcută doar pentru


PR. Ea este un instrument pentru a deveni o întreprindere
sustenabilă și competitivă.
De ce este nevoie de CSR?
Concluzii

Companiile care adoptă CSR prin integrarea voluntară a


preocupărilor sociale și de mediu în oprațiunile lor
demonstrează cum competitivitatea, locurile de muncă,
coeziunea socială și protecția mediului pot merge mână-
n mână”
(Manuel Barosso, President European Commission)