Sunteți pe pagina 1din 9

LACURILE

Rusu Valeriu
Caracteristici
generale
• Lacurile reprezintă rezervoare de apă stătătoare,
acumulate în formele nega­tive de relief. Ele
ocupă aproximativ 1,8% din suprafața uscatului.
Cel mai mare lac de pe Glob este Lacul/Marea
Caspic(ă). Lacurile cele mai adânci sunt de
geneză tectonică: Baikal (1 620 m), Tanganika
(1 435 m), Malawi (706 m). Cele mai multe
lacuri se găsesc în zonele umede. În regiunile
aride și semiaride nu‑ mărul lor este mai mic.
Ele au un volum mic de apă, sunt sărate, fără
scurgere.

Baikal
Lacuri cu cuvete de
geneză endogenă:
• Lacurile de origine tectonică sunt situate în
sinclinalele din regiunile munților cutați sau în
grabenele din munții cu structură în bloc, de
exemplu, Baikal, Balhaș, Issîk‑Kul, Tanganika,
Albert, Malawi. Lacurile de origine vulcanică
sunt formate în craterele vulcanice: Sfânta Ana,
Honsyu, Masyuko, Lobnor, Toporovan,
Tuman‑Hel, Arpa‑Hel.

Tanganika
Lacuri cu cuvete de
geneză exogenă:
• Lacurile rezultate din acțiunea apelor marine
apar în urma barării golfuri‑ lor, a lagunelor, a
gurii râurilor de cordoanele litorale ce le
izolează de restul mării.

Razim
Lacuri cu cuvete de
geneză exogenă:
• Lacurile fluviale apar în luncile râurilor, în
urma barării de aluviuni a meandrelor sau a
brațelor secundare. Astfel de lacuri se întâlnesc
în cursul inferior al râurilor: Dunărea, Nipru,
Volga.

Nipru
Lacuri cu cuvete de
geneză exogenă:
• Lacurile de origine carstică sunt situate în
depresiunile formate prin dizolvarea rocilor
solubile, de exemplu, lacurile: Ursu, Zătonul
Mic din România.

Ursu
Lacuri cu cuvete de
geneză exogenă:
• Lacurile glaciare s‑au format în urma acțiunii
ghețarilor montani și de calotă
Lacuri cu cuvete de
geneză exogenă:
• Lacurile eoliene sunt formate prin acțiunea
vântului. De obicei, ele sunt situate în
depresiunile dintre dune, formate în urma
deflației. Aceste lacuri apar și dispar și ocupă
suprafețe mici.
Lacuri cu cuvete de
geneză exogenă:
• Lacurile antropice sunt construite de om în
scopuri economice (pentru piscicultură, irigații,
alimentarea localităților cu apă etc.). În
Republica Mol‑ dova, din cauza climatului
secetos, au fost create numeroase lacuri mici,
nu‑ mite iazuri.

Costești-Stânca

S-ar putea să vă placă și