Sunteți pe pagina 1din 26

Dumnezeu ne-a dăruit această minunăţie: Pământul.

Haideţi să apreciem darul Lui şi să-I mulţumim ocrotindu-l!


,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face
ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a
contribui la fericirea omenirii.”
(E.A.Pora)

“Cred că firul de iarbă nu este mai neînsemnat


Decât călătoria de o zi a stelelor.
Şi furnica e la fel de perfectă
Şi un fir de nisip sau un ou de ciocănitoare,
Şi brotăcelul e o capodoperă comparabilă
Cu oricare alta din cele mai mari.”

(W.Whitman – “Song on my self”)


Suntem în mileniul al III-lea. Cu toţii simţim tot mai mult nevoia de a ieşi
în natură, de a ne bucura de binefacerile ei, de minunăţiile ei. Avem nevoie
de echilibru şi de frumuseţe. Natura ne aşteaptă încă generoasă, dar… Vai!
Omul este singura fiinţă care-şi distruge mediul de viaţă. Prin activităţile
sale, a distrus echilibrul natural care s-a menţinut milioane de ani . Cum
putem trăi în armonie cu natura ? Să ne alăturăm celor care iubesc natura ,
celor care nu vor să tulbure nimic din ceea ce există viu pe Planeta
Albastră ! Să ne informăm pentru a cunoaşte adevărul despre POLUARE !
Este foarte important ca noi toţi să luptăm împotriva poluării mediilor de
viaţă. Se investeşte extrem de puţin pentru salvarea vieţii de pe PĂMÂNT.
Prea adesea uităm să învăţăm a trăi frumos! Ocrotirea naturii poate fi
definită ca o acţiune menită să apere şi să ajute o fiinţă aflată în impas,
ceva ce este ameninţat! Sa fim cu toţii responsabili în acţiunea de ocrotire
a naturii !
Mediul înconjurător este constituit din patru mari elemente:
atmosfera (gazoasă)
- învelişul de aer al Pământului -

Atmosfera terestră văzută de la bordul


Staţiei Spaţiale Internaţionale
litosfera (solidă)
- învelişul de rocă al Pământului-
hidrosfera (lichidă)
-învelişul de apă al Pământului-
biosfera (vie)
-învelişul de viaţă al Pământului-
Pentru a trăi şi a se dezvolta, omul are nevoie de:
-aer;

-apă;

-căldură;

-lumină;

-sol; Toate acestea


trebuie
păstrate
curate şi
-adăpost;
sănătoase!

-hrană.
Cu toţii auzim, din ce în ce mai des, acest cuvânt-
“poluare”. Aţi înţeles de la părinţi, de la şcoală, din
emisiunile de televiziune si radio, din reviste si ziare
că poluarea aerului, apei sau solului e un fenomen
negativ, care poate afecta sănătatea omului, a
animalelor şi a plantelor din jur, adică a organismelor
vii .Cum de s-a ajuns în această situaţie ? Mai putem
face ceva?
Voi, copiii, să vă obişnuiţi cu ideea că mediul
înconjurător poate fi protejat dacă ţinem cu toţii cont
doar de câteva lucruri simple. Consideraţi că nu puteţi
face nimic pentru a proteja mediul înconjurător? Ei
bine, veţi descoperi, dacă sunteţi deschişi către
informare, că atitudinea voastră contează şi chiar
puteţi schimba atitudinea oamenilor faţă de mediul
înconjurător.
IATĂ 10 PAŞI SIMPLI PENTRU PROTEJAREA
MEDIULUI!
PASUL 1
Cumpăraţi produse pentru un mediu sănătos!
Ambalajul voluminos al produselor poate fi redus. Cumpăraţi
produsele împachetate în ambalaje reciclabile pentru că este
mai sănătos pentru mediul înconjurător. Căutaţi etichetele
ecologice care garantează faptul că produsele cumpărate nu
fac rău mediului înconjurător.
PASUL 2
Separaţi deşeurile!
În fiecare casă, se strâng tot felul de obiecte de care
trebuie să scăpaţi. Separaţi sticlele, cutiile de conserve,
ambalajele de la dulciuri, caietele, hainele vechi şi alte
obiecte care nu vă mai sunt de folos şi predaţi-le centrelor
de reciclare din oraşul vostru.
PASUL 3
Cât mai puţine pungi din plastic!
Observăm, câteodată, pungi din plastic aruncate pe
străzi, în parcuri, în ape sau pe malul apelor. Este bine
să nu cereţi vânzătorului ambalaje sau pungi din plastic
atunci când cumpăraţi numai o ciocolată, un creion, sau
un caiet. Când mergeţi la cumpărături, este mai bine să
folosiţi pungile din pânză, pe care le păstraţi apoi în
casă.
PASUL 4
Utilizaţi gunoiul ca îngrăşământ!
Utilizarea gunoiului ca îngrăşământ este o soluţie
ideală pentru a scăpa de resturile alimentare din
gospodărie. Fie că aveţi grădină, sau doar câteva
ghivece cu flori în balcon, această metodă poate da
rezultate neaşteptate şi, în plus, păstrează mediul
curat.
PASUL 5
Nu aruncaţi gunoiul pe stradă!
Mulţi dintre cei pe care îi cunoaştem aruncă gunoiul
pe stradă sau în apă. Atrageţi-le atenţia! Murdăria
înseamnă poluare!
PASUL 6
Nu aruncaţi lichidele periculoase oriunde!
Nu aruncaţi uleiul de maşină, detergenţii, substanţele
otrăvitoare sau vopseaua în canale, pe stradă sau în apă,
pentru că pot ajunge înapoi în casele voastre!
PASUL 7
Apa înseamnă viaţă!
Apa este un bun nepreţuit. Până să ajungă la noi,
parcurge un drum lung, foarte costisitor. Apa trebuie
economisită şi păstrată limpede. Autoturismele nu se spală
în cursurile de apă, gunoiul şi uleiurile uzate nu se aruncă în
apă, pentru că poluarea omoară vietăţile care trăiesc în
apă: peştişori, broscuţe şi plante acvatice.
PASUL 8
Stingeţi lumina şi reduceţi încălzirea!
Dacă simţiţi că în casă este prea cald, reduceţi
încălzirea sau închideţi caloriferele şi sobele. Stingeţi
lumina când ieşiţi din cameră şi scoateţi televizorul din
priză când plecaţi la şcoală. Dacă uitaţi televizorul în
priză, acesta consumă curent electric degeaba.
Economisind energia, salvaţi mediul înconjurător!
PASUL 9
Atenţie la etichete!
Dacă părinţii voştri doresc să cumpere o maşină de spălat,
un televizor, un frigider sau orice alt aparat electric, aveţi
grijă ca ei să le aleagă numai pe acelea pe ale căror etichete
observă literele A sau B. Aceasta înseamnă că aparatele nu
consumă mult curent electric. Astfel, părinţii voştri
economisesc energia electrică, protejând şi în acest fel
mediul înconjurător!
PASUL 10
Nu utilizaţi maşinile pentru deplasările scurte!
Ştiaţi că pentru a parcurge un kilometru pe jos vă sunt
necesare doar zece minute? Dacă mergeţi pe bicicletă,
ajungeţi la şcoală mai repede şi sunteţi mult mai sănătoşi.
Gândiţi-vă puţin dacă aveţi, într-adevăr, nevoie de maşină când
mergeţi la şcoală! Sfătuiţi-vă părinţii că plimbarea pe jos este
benefică pentru sănătate şi mediu. Maşinile poluează aerul!
Vreţi să verificăm ce-am învăţat?
1. Alegeţi-vă partenerii şi grupaţi-vă în echipe. Fiecare echipă va
aprofunda tema propusă. Echipele vor primi un nume simbolic. Pentru o
mai mare eficienţă, veţi negocia responsabilităţile fiecăruia în cadrul
echipei (identificarea surselor, selectarea si structurarea informaţiilor,
elaborarea referatului, prezentare orală, realizarea afişelor şi
pliantului). Echipele aleg, prin consultări între membri, forma produsului
final.
Setul de teme:
¨     ¨     apariţia poluării, definire – ”Echipa detectivilor”
¨     ¨     poluarea atmosferei – “Echipa vrăbiuţelor”
¨     ¨     poluarea apei – “Echipa delfinilor”
¨     ¨     sursele de degradare a solului – “Echipa cercetătorilor”
¨     ¨     reducerea poluării, rolul pădurii – “Echipa plămânului Terrei”
¨     ¨     protecţia mediului înconjurător – “Echipa micilor ecologişti”
 
Colorează cu roşu sursele naturale şi artificiale care generează
poluarea mediului:
 
              despăduririle masive
        adunarea gunoaielor în grămezi imense
        curăţirea apelor
        erupţiile vulcanice
        extinderea spaţiului verde
        nefiltrarea fumului de la termocentrale
        experienţele nucleare
        deversarea unor mari cantităţi de ţiţei în mare
        construirea de maşini electrice, nepoluante
     depozitarea sticlelor, plasticului, hârtiei, metalului în containere
speciale
    incendiile naturale ale pădurilor
Subliniaţi sau coloraţi enunţurile potrivite pentru: “ Omul preţuieşte natura!”
Călătoriile scurte le face cu bicicleta.
2 Curăţă malurile apelor, aruncând gunoaiele în apă.
3.Aprinde focul în pădure.
4.Ocroteşte plantele şi animalele rare.
5.Spală maşinile numai în apele râurilor sau ale lacurilor.
6.Participă la acţiuni de plantare de arbori si de amenajare a spaţiilor verzi.
7.Împuşcă cerbi ,căprioare, capre negr
9.Aruncă gunoaiele la întâmplare.
1 Admiră, fără a distruge, frumuseţile naturale ale locurilor vizitate.
1 Construieşte fabrici care ridică nori de fum.
1 Amenajează cursurile apelor curgătoare.
1 Adună resturile şi hârtiile după orice popas în natură.
1 Ia ca amintiri din excursii flori rare sau ramuri de brad.
Defrişează pădurile.
Aţi găsit răspunsurile? ( discuţie liberă )
q  
- Ce este poluarea?
q   - Cum influenţează poluarea aerului sănătatea ta?
q  - Care sunt poluanţii care te pot ataca din atmosferă?
q  - Cum se poluează apele? Ce boli putem lua din apa poluată?
q  - Ce aţi aflat despre degradarea solului si pericolele pentru om? Cum trec
poluanţii din sol în alimente?
- Ce efecte au tăierea pădurilor şi distrugerea unor specii de animale?
q   - Ce putem face pentru reducerea poluării şi salvarea vieţii?

 
Alcătuiţi o povestioară despre un copil care luptă pentru
salvarea vieţii pe Pământ şi daţi-i un titlu.
Ajutaţi-vă de o listă de cuvinte şi expresii pe care o întocmiţi
cu întreaga clasă şi de imaginea de mai jos.
Folosind “scaunul sciitorului”, citiţi compunerile în faţa
colegilor, părinţilor, profesorilor etc.
Alcătuiţi, cu toate materialele, o carte a ecologiştilor clasei
voastre, un panou pe holul şcolii etc.
Planeta noastră suferă din neglijenţa unor
oameni care poluează mediul. Ei nu sunt
întotdeauna conştienţi de răul pe care îl fac, dar
cu ajutorul vostru îi vom face să se gândească la
efectele activităţilor lor asupra vieţii planetei şi,
bineînteles, asupra noastră, a tuturor.
  Din dorinţa de a avea o viaţă comodă, oamenii
au poluat, mai mult sau mai puţin grav, solul, apa
şi aerul, ducând la dispariţia multor specii de
plante şi animale. Oamenii sunt confruntaţi, la
rândul lor, cu diferite boli cauzate de poluare iar
intervenţiile civilizaţiei au provocat mediului
natural pagube mari. Împreuna vom întelege că
trăim pe aceeaşi planetă de care trebuie să avem
grijă cu toţii! Ceea ce natura a creat în milioane
de ani se poate distruge în câteva zile, luni sau în
câţiva ani. Pentru a evita distrugerea mediului,
trebuie să cunoaşteţi legile acestuia şi să
acţionaţi în conformitate cu ele, trebuie să
învăţaţi să protejaţi şi să conservaţi elementele
mediului natural. Viitorul planetei stă în mâinile
noastre! Împreună, putem să avem o planetă
curată şi sănătoasă!