Sunteți pe pagina 1din 4

Tema: Centrul de interes în compoziție.

Ce este centerul de interes?


• Centrul de interes este zona compoziției spre
care se îndreaptă în primul rând privirea.
Centrul de interes poate fi evidențiat prin
diverse modalități:
• Culoare
• Contrast închis-deschis
• Aglomerarea detaliilor
• Formă
Proba practică
• Realizează o compoziție plastică cu tema
”Primăvara”