Sunteți pe pagina 1din 19

Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin

activitati de mentorat.

PROF. MENTOR ELENA DARIE

Prof. Craciun Doinita


Domeniul-Constructii
Grupul scolar Macin
Tema: Instalatii interioare de
alimentare cu apa
Clasa a IX-a B
Cuprins

• Definitie
• Clasificarea instalatiilor
interioare
• Elemente componente
• Functionarea instalatiei
Definitie
• Reprezinta un
ansamblu de
conducte, fitinguri si
armaturi necesare
alimentarii cu apa
rece si calda a tuturor
consumatorilor din
cladirile civile,
industriale si
agrozootehnice.
Clasificare instalatiilor
interioare
1. Dupa presiunea de serviciu disponibila a apei in punctul de racord :
• -instalatii interioare racordate direct la cond. publica , sursa proprie – cand pres iunea din
conducta publica asigura pres iunea necesara functionarii tuturor punctelor de consum din
cladire .
• - instalatii interioare racordate indirect la cond ucta publica , sursa proprie de apa , prin intermediul
unor instalatii de ridicare a presiunii –pres iunea din reteaua publica este mai mica decat
presiunea necesara instalatiei interioare
2.Dupa scopul folosirii apei :
• -instalatii interioare de alimentare cu apa rece si apa calda pentru consum menajer ,
• - instalatii interioare de apa rece pentru incendii,
• -instalatii interioare de alimentare cu apa industriala .
3. Dupa numarul retelelor de distributie :
• -cu o retea pentru toate consumurile(menajer, industrial, pentru combaterea incendiilor)
• -retele separate pentru fiecare categorie de consum ,
• - retele comune pentru anumite consumuri ( menajer si incendiu ) .
4.Dupa pozitia de montaj a conductei principale de distributie :
• -cu distributie superioara ,
• -cu distributie inferioara
• -cu distributie mixta .
5.Dupa forma retelei de distributie :
• -retea ramificata
• -retea inelara
• -retea mixta .
Elementele componente
• 1.Conducta principala de
distributie
• 2.Coloane
• 3.Conducte de legatura
(derivatii)
• 4.Robinet de inchidere si golire
• 5.Robinet cu ventil drept
• 6.Robinet cu plutitor
• 7.Racord la baterie
Functionarea instalatiei
• Conducta principala de distributie se
alimenteaza fie direct din conducta de
bransament, fie prin intermediul instalatiilor
de ridicare a presiunii apei (pompe
centrifuge, instalatie cu hidrofor, rezervor de
inaltime) si alimenteaza mai departe
coloanele care la randul lor alimenteaza
consumatorii prin intermediul conductelor de
legatura (derivatii).
• Robinetul de inchidere si golire are rolul de
a inchide si goli apa de pe toata coloana in
caz de avarii la aceasta.
• Robinetul si ventil drept are rolul de a
inchide apa numai pe derivatie pana la
remedierea acesteia
• Robinetul cu plutitor are rolul de a mentine
constant nivelul apei in rezervorul de
spalare al vasului de closet.
Invatarea activa
• Dezvoltarea gandirii critice constituie un important obiectiv de tip
formativ si se realizeaza prin folosirea cu precadere a unor strategii
activ-participative. Aceste strategii marcheaza un nivel superior in
spirala modernizarii strategiilor didactice. Prin metode activ-
participative intelegem toate situatiile si nu numai metodele active
propriu-zise, in care elevii sunt pusi si care-i scot pe acestia din
ipostaza de obiect al formarii si-i trasforma in subiecti activi
coparticipanti la propria formare. Activizarea predarii invatarii
presupune folosirea unor metode, tehnici si procedee care sa-i
implice pe elevi in procesul de invatare urmarindu-se dezvoltarea
gandirii, stimularea creativitatii, dezvoltarea interesului pentru
invatare in sensul formarii lui ca participant activ la procesul de
educatie.
• Optiunea pentru o metoda sau alta este in stransa relatie si cu
personalitatea profesorului si gradul de pragatire si stilurile de
invatare ale grupului cu care se lucreaza.
Metoda Mozaic
• Este o metoda de invatare prin colaborare
ce urmareste dezvoltarea si exersarea
gandirii, implicarea responsabila a fiecarui
elev in insusirea si transmiterea unor
informatii corecte colegilor lor deveniti la
un moment dat auditoriu. Fiecare elev va
trebui sa invete toata lectia, dar va deveni
expert doar in una din partile lectiei pe
care o va preda celorlati.
Aplicarea metodei
Mozaic
• Elevii se grupeaza in grupuri “casa” de 4 membrii.
• Se distribuie continutul tuturor elevilor.
• Fiecare membru al grupului primeste si o alta fisa individuala de expert.
Aceste fise de expert sunt fise de lucru ce contin sarcini de lucru. Fisele
sunt diferite pentru ca mai tarziu fiecare persoana va trebui sa-i ajute pe
ceilalti membri ai grupului “casa” sa invete acele lucruri din text care apar pe
fisa sa.
• Expertii 1 din fiecare grup se retrag la masa 1, expertii 2 la masa 2, expertii
3 la masa 3 si expertii 4 la masa 4.
• Grupurile de experti discuta sarcinile de lucru pentru a stabili solutiile
acestora pe care le noteaza ulterior. Profesorul circula printre grupuri si da
eventualele lamuriri. Cand s-a incheiat timpul de lucru expertii se vor
reintoarce la grupurile “casa”. Aici, fiecare va prezenta ce a invatat in grupul
de experti. Sarcina lui este nu numai de a raporta, ci de a pune intrebari
pana cand este sigur ca toata lumea a invatat tema sa.
• Evaluarea rezultatelor activitatii se concretizeaza prin formularea de
intrebari de care profesor.