Sunteți pe pagina 1din 28

Cerc pedagogic

Centrul metodic
nr.5-clasa I
“ EXEMPLE DE BUNĂ
PRACTICĂ ÎN
ÎNVĂȚAREA ONLINE “
referat

2

“ Pentru a trăi pe planeta noastră astăzi,
este nevoie de mai multă imaginație decât
putem avea ,iar acest lucru necesită
progres și adaptare”-Nassim Nicholas
Taleb

3
Educația online este unul dintre
numeroasele progrese pe care tehnologia și
lumea digitală le-a pus la dispoziție .Chiar
dacă mediul învățării online este diferit de
configurația tradițională a clasei ,nu
înseamnă că este ineficient.
Tehnologia permite cadrelor didactice
să experimenteze în pedagogie, să
reorganizeze clasa și să implice mai bine
elevii.
Elevii sunt nativi digitali , au crescut cu
tehnologia.Aceasta este și va fi una dintre
abilitățile de bază ale sec.XXI de care vor
avea nevoie nu numai la școală , dar și la
4 locul de muncă.
Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfă șurat
în cadrul grupului educațional și bazat pe rela ții psihologice
directe ,nemijlocite ,de tipul fa ță în fa ță , la derularea
activităților didactice exclusiv prin mijloace de comunicare
online, duce la schimbări perceptive ale paradigmei
educaționale.
Această nouă abordare a educa ției trebuie să fie
direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației , atât a
cadrelor didactice , cât și a elevilor pentru că nimeni nu a
fost pregătit în totalitate pentru mediul online.

5
Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid
și să transmită elevilor un mesaj important , acela că
învățarea poate continua dincolo de școală cu instrumente
accesibile tuturor și multă determinare.Trebuie să dovedim
că se poate face progres și prin acest tip de învățare.

6
Situația pandemică ne-a condus la progres ,
arătându-ne că în sistemul de învățământ sunt absolut
necesare schimbări,astfel încât procesul educativ să fie
mai aproape de ceea ce își doresc elevii :
* interactivitate
*creativitate
*accesibilitate
*flexibilitate

7
Instrumentele digitale *permit extinderea ofertei de cursuri de
sunt valoroase și pentru formare;
pregătirea profesorilor *oferă flexibilitate în organizarea timpilor
deoarece sunt marcate de de instruire ;
flexibilitatea
*diversifică tipurile de activități ce pot fi
organizațională și de
desfășurate.
diversitatea ofertei:

8
Platformele de e-learning permit două
moduri de învățare:

SINCRONĂ
ASINCRONĂ
-cadrul didactic
-implică studiul
controlează
în ritmul
lecția în
personal al
întregime , ÎNVĂȚARE elevilor,având
coordonând ,
loc prin canale
adaptând și
online fără
monitorizând
interacțiune în
mediul educativ
timp real.
în timp real.

9
Cele două tipuri de e-learning se completează reciproc
oferind elevilor activități de învățare similare cu cele întâlnite
într-o clasă tradițională, aceștia beneficiind , în funcție de
obiectivul de învățare, de cea mai potrivită dintre ele.

SINCRONĂ ASINCRONĂ
– elevii pot interacționa cu -elevii pot accesa
ușurință; informația cand se simt
-primesc feed-back pregătiți;
imediat; -progresează în ritmul lor;
-împărtășesc ideile și -au mai mult timp pentru a
opiniile rapid cu ceilalți; reflecta asupra materialului
-pot pune întrebări la care de pregătit.
vor obține răspuns prompt .
10
TEHNOLOGIA ÎI AJUTĂ PE ELEVI

- Să identifice ceea ce
au nevoie pentru a Le sporește
învăța; eficiența și
productivitatea ,
- Să găsească și să dezvoltându-le
utilizeze resurse online abilitatea de
pe care le pot aplica la gândire critică.
teme/proiecte;

11
Analiză SWOT –Învățarea online

O alternativă la clasele tradiționale. Tendința elevilor de a nu participa la


Flexibilitatea programului de învățare. cursuri.
Costuri relativ scăzute în raport cu
învățarea clasică. Utilizarea greoaie a diferitelor platforme
Utilizarea unor aplicații, platforme care educaționale.
facilitează activitatea de învățare.
Acces instantaneu la informații noi, care
Pierderea contactul direct, nemijlocit cu
pot suplimenta experiența de învățare.
clasa de elevi.

Creșterea numărului de persoane care aleg Concurența învățării tradiționale.


să învețe online (pentru elevii plecați în Apariție sistemelor hibride.
străinătate). Susținerea slabă din partea autorităților.
Asimilarea perioadei de învățare online cu
Adaptare continuă a orarului. vacanța.
Conexiune la internet discontinuă/lipsă.
Lucrul diferențiat, pe grupe sau chiar Lipsa relațiilor interpersonale și a celor de
individual . grup

12
Resurse pentru crearea unui mediu de
învățare online :

ZOOM , GOOGLE MEET , SKYPE


PLATFORME DE INTERACȚIUNE ÎN TIMP
REAL

GOOGLE CLASSROOM , EDMONDO ,


APLICAȚII SAU PLATFORME DE
EASYCLASS , CLASSDOJO , ADSERVIO
COLABORARE ONLINE etc.

RESURSE ȘI APLICAȚII DE LIVEWORKSHEETS , WORDWALL,


TWINKL,LIVREQ,PADLET,QUIZZIZ etc.
ÎNVĂȚARE

13
Elevii sunt atrași de mediul digital pentru
dinamică , interactivitate , diversitate a
materialelor și resurselor educative , putând astfel
învăța și distra în același timp.

În contextul actual putem găsi nenumărate


resurse digitale pe care le putem accesa în
procesul instructiv-educativ , atât în învățarea
online cât și la clasă pentru a ne ajuta să facem
informațiile mai accesibile sau pentru a le
consolida anumite cunoștințe , chiar și pentru
evaluarea acestora.

14
Aplicația Wordwall ( http.wordwall.net ) este una din
multitudinea de aplicații pe care o putem folosi în învățarea online.
◆ Este o aplicație accesibilă atât cadrelor didactice cât și elevilor.
◆ Facilitează învățarea prin exerciții interactive ușor de construit
de către învățător.

15
1.Alege un șablon

2.Introdu
conținutul

3.Imprimă
activitatea sau
redă-o pe un
ecran
16
Wordwall poate fi utilizat pentru a crea
activități interactive cât și imprimabile.
Cele interactive sunt redate pe orice
dispozitiv activat prin web
(tabletă,telefon,laptop,calculator).
Cele imprimabile pot fi imprimate direct
sau descărcate ca fișier PDF.

17
Wordwall - caracteristici

Creează folosind șabloane! Comută șablonul când Editează orice activitate!


Activitățile pot fi create folosind dorești! Dacă găsești o activitate care nu
un sistem de șabloane.Pentru a După ce s-a creat o activitate se corespunde trebuințelor tale ,poți
efectua o activitate nouă se poate comuta la un alt șablon cu un personaliza cu ușurință materialul
selectează șablonul dorit ,apoi se clic, economisind timp și ajutând pentru a se potrivi cu clasa și stilul
introduce conținutul. la diferențiere și consolidare. de predare personal.

Teme grafice și opțiuni Temele elevilor Jocuri multiplayer


Șabloanele interactive pot fi Când un profesor dă o temă Multiplayer este un format în care
prezentate în diferite teme.Fiecare elevii sunt îndrumați către acea mai mulți elevi se alătură aceluiași
temă schimbă aspectul cu diferite activitate fără a vizita pagina joc simultan ,fiecare pe propriul
grafice , fonturi sau sunete.Sunt principală a site-ului.Rezultatele dispozitiv. Profesorul controlează
opțiuni suplimentare și pentru a fiecărui elev sunt înregistrate și fluxul de joc al clasei.
seta un cronometru sau a schimba puse la dispoziția profesorului.
jocul..

18
Orice activitate care a fost
creată poate fi făcută publică
prin partajarea link-ului prin e-
mail, pe rețelele de socializare
sau prin alte mijloace cum ar fi
messenger , whatsapp etc.Poți
permite în cadrul aplicației și
altor profesori să aibă acces la
activitățile create sau poți
păstra activitățile private,ceea
ce înseamnă că numai tu le
poți accesa.
19
Activitățile Wordwall pot
fi plasate pe un alt site
web folosind un fragment
de cod HTML. Acesta
funcționează ca și funcția
de încorporare video de
pe Youtube , oferind astfel
posibilitatea ca activitatea
să fie redată pe propriul
site , site-ul școlii etc.
20
21
22
23
O platformă utilă pentru
învățarea online este și
TeacherME (
www.comunitateateacherme.c
om
).
În cadrul platformei găsim
materiale utile , aplicații,
jocuri , planificări,manuale,
tutoriale și chiar informații
despre consiliere psihologică
sau ong-uri care sprijină
educația.
24
25
26
Vă mulțumesc pentru atenția acordată!

ÎNVĂȚĂTOARE- LIXĂNDROIU CRISTINA


MARIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ D.I.IONESCU
CALVINI

28

S-ar putea să vă placă și