Sunteți pe pagina 1din 27

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE ADMINISTARE PUBLICĂ

PROGRAM: BUSINESS ȘI ADMINISTRARE


MASTER DE PROFESIONALIZARE

LUCRUL INDIVIDUAL
DISCIPLINA: MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

TEMA: ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI PENTRU


STIL ȘI CONFORT SRL

A ELABORAT: OLESEA CALMÎCOV


A COORDONAT: DR., CONF. UNIV. MARIA
STRECHII

CHIȘINĂU, 2020
Denumirea solicitant (întreprinderea): STIL & CONFORT

Forma organizatorico-juridică: SRL


IDNO: 0000000100
Nr şi seria certificatului de înregistrare a întreprinderii: MD4987

Adresa juridică solicitant (raion, oraş/sat, strada, Chișinău, str. Studenților 9/1, 2045
numărul, cod poştal):
Data înregistrării întreprinderii: 22.10.2020
Nr. Telefon: 022 458796
Nr. fax, email: confortstil@gmail.com
Domeniul de activitate principal:­­ Fabricarea şi comercializarea pijamelor

Adresa implementării proiectului investiţional (Adresă, Activitatea de fabricare se va efectua la


telefon, fax): adresa: Chișinău, str. Studenților 9/1, 2045

Persoană de contact Administrator


(telefon): 0698745621
DE CE?

 Creăm ceva împreună cu familia și pentru familie


 Obținem profit
 Obținem independență financiară
 Obținem satifacție morală
 Autorealizare, dezvoltare personală
 dezvoltăm o afacere din pasiunea pe care o avem
(confecții, textile, gust estetic vestimentar)
 contibuim la formarea locurilor de mună și astfel
îndeplinim nevoia noastră de responsabilitate socială
Orice afacere începe evident de la o idee, iar idea
noastra de afaceri este producerea, vînzarea și
obținerea de profit (dar și de satisfacție) prin crearea
de pijamale pentru întreaga familie.
Consider că efectuarea acestui plan de
afaceri nă va ajuta să înțelegem perspectiva
strategică asupra afacerii, identificarea
factorilor de care va depinde eficiența
acesteia și, mai important, modul în care va
genera profit afacerea gândită.
Am dezvoltat planul strategic de business după modelul
intitulat „STIL & CONFORT”. Acesta propune realizarea
unui model de afacere sub forma unei planșe, pe care „pictăm”
strategia noastră într-o formă vizuală, care să permită crearea
de legături și conexiuni între actorii care joacă un rol în
afacerea noastră, fiind un instrument foarte util mai ales pentru
cei care nu au cunoștințe foarte avansate de marketing.
Această „pânză” are o formă predefinită, alcătuită din 9
blocuri, dispuse de la dreapta la stânga, fiecare bloc
reprezentând o componentă a modelului de business. Toate
blocurile sunt interconectate între ele – unul nu poate exista în
lipsa altuia – permițând astfel crearea acelor legături sau relații.
Vom menționa în cele ce urmează cele 9 rubrici care nu trebuie
să lipsească din acest model de business.
CONSUMATORI
Pentru a construi un model de business eficient, orice companie trebuie
să identifice consumatorii pe care intenționează să îi servească.

Un viitor consumator ar reprezenta o femeie activă, cu vîrsta între 18


-78 de ani orientată spre dezvoltare continuă, cu independență financiară (cu
un nivel de venituri mediu și mai sus de mediu) cu gust estetic, ce iubește
confortul pe care îl oferă hainele și în special pijamaua, care știe cu un buget
minim să achiziționeze articole vestimentare în garderobă de valoare. Pentru
clientul nostru țintă, pijamaua nu reprezintă un lucru banal, dar o piesă ce
oferă confort, stil, emoții frumoase.

Și într-u cît femeile sunt cele care practic “gestionează“ bugetul familiei
și care cumpără pijamale pentru întreaga familie, lor le vom “dedica“ toate
campaniile noastre de promovare și vom porni de la nevoile și așteptările lor
vis-a-vis de acest produs.
PROPUNEREA DE VALOARE
Produsul nostru, sau valoarea ce o oferim noi pe piață, diferă de ceea
ce există deja pe piața de pijamale. În urma unui studiu pe care l-am facut
în magazinele de profil din Chișinău am constat un raport neechitabil între
preț și calitatea produsului (sau prețul este mic și calitatea foarte joasă, sau
prețul mic și tipul modelelor sunt învechite și nu corespund tendințelor
actuale, iar stofa este una necalitativa, sau prețurile sunt exagerate pentru
ceea ce de fapt reprezintă produsul)
Drept urmare:
 brendul LUNA va lucra numai cu materiale naturale, tendința fiind de
utilizare a cotonului biologic;
 pijamalele noastre și accesoriile pentru somn vor avea menirea sa vină ca o
mănușă pe piele consumatorului, oferind confort și emoții pozitive;
 Vom avea grijă să oferim consumatorului un produs cu un raport
preț/calitate echitabil;
 Vom oferi pijamale personalizate pentru întreaga familie;
VALOAREA PROPUSĂ

Produsul pe care intenționăm să îl oferim


consumatorului se va caracteriza prin stofe naturale,
cusut calitativ, modele actuale și preț mediu în raport cu
ce oferă deja piața la acest capitol.
De exemplu o pijama la producatorul autohton
Vasconi , compusă din 2 piese, bluză cu mîinică lungă
și pantalon lung costă 450 - 500 lei, modelele însă sunt
doar 2 și croiala lor nu este cea mai actuala.
Noi ne propunem ca pijamaua noastra să coste între
350 și 500 lei, în dependență de calitatea și prețul de
achiziție a stofei, cantitatea de stofă consumată la un
produs etc...
RELAȚIILE CU CLIENȚII
Strategia noastră, în ceea ce privește relațiile cu clienții va fi
bazată pe emoție. Considerăm că practic un produs similar existent
pe piață ar putea acoperi nevoia de a avea în ce dormi noaptea, însă
produsul nostru va oferi mai mult decît acest fapt, el va oferi
satisfacție celei care o îmbracă, emoții frumoase atunci cînd va face
cumpărătura (mereu vom avea grijă ca la fiecare pijama cumpărata
sa dăruim un lucru ce va aduce zîmbet și bucurie consumatorului
nostru). În campaniile noastre de promovare a produsului, la fel
vom manifesta respect și vom încerca să transmitem
cumpărătorului emoții frumoase. Același lucru și în punctul
(punctele de vînzare) vom încerca să creem o atmosferă de basm
(decor, lumini, muzică, grija consultantului față de cumpărător,
zîmbetul), iar vizitarea acestuia de către consumatori să ofere
maximum de satisfacție pe perioada șederii și efectuării
cumpărăturii, astfel încît consumatorul să vrea să revină din nou și
din nou, pentru o porție de “emoții“ !
CANALE

Pentru început, canalele noastre de distribuție vor


reprezenta circuite scurte, fără intermediari, iar marfa va fi
vîndută direct pe on-line și expoziții, tîrguri, festivaluri.
Ulterior (peste un an cel mult) planificăm să deschide un
magazin de firmă în Centrul Comercial ZORILE sau la
magazinul UNIC în zona de vînzare a brendurilor autohtone.
PARTENERI

Partenerii noștri vor fi evident furnizorii de materiale,


prestatorii de servicii de cusut, organizațiile de dezvoltare,
proiectele (de la care vom încerca să obținem maximum de
finanțare și componenta de grant să fie valorificată la
maxim), influențatorii, media, mediul academic etc.
Pentru noi fiecare partener este important și valoros,
fără de care activitatea noastră economică nu ar avea
rezultatul scontat, iată de ce vom pune accentul în relația cu
partenerii noștri pe respect, respectarea angajamentelor și
îndeplinirea obligațiunilor în termenii stabiliți, încercînd să
stabilim relații calde de prietenie și respect reciproc.
ACTIVITĂȚI CHEIE
 Planificarea activității
 Organizarea activității
 Controlul
 Motivarea angajaților
 Lucru continuu asupra imaginii
 Activități dedicate clientului (studiul cu privire la așteptările
clientului, la satisfacerea clientului la extinderea numărului de
clienți etc.)
 Elaborarea de modele de pijamale
 Coaserea acestor modele
 Comercializarea pijamalelor
RESURSE

„Resursele inițiale vor fi cele personale și vor reprezenta


suma de 300000 lei și împrumut 200000 lei de la rude.
Ulterior planificăm să aplicăm la mai multe programe
proiecte pentru a obține finanțări nerambursabile. Iată cîteva
dintre ele, identificate pentru început:
 PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR
ÎN ECONOMIE  "PARE 1+1"
 FGC: FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A
CREDITELOR
 PROGRAMUL „FEMEI ÎN AFACERI”
 Subvenționarea participării agenților economici la
expoziții și târguri naționale
FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ

SRL....De ce?
 Modalitate relativ simplă de costituire
 Abrogarea obligaţiei constituirii capitalului
social
 Răspunderea proprietarului în limita aportului
depus, riscuri financiare mai mici
CONCURENŢI NAŢIONALI

 Iuvas

 Vasconi

 Maicom

 Bombonici

 Nu se pune accent pe designul pijamalelor, sortiment


foarte vag de culori, modele, complexitate, stofe etc.
MANAGEMENTUL ŞI ANGAJAŢII
ÎNTREPRINDERII
Obiectivele afacerii
  Anul 1 Anul 2 Anul 3
Puncte de vânzări Online Magazin de firmă UNIC şi online Mai multe magazine

Date despre personal

Procesul de coasere/călcare 1 În acord 100lei/pijama copii, bărbaţi,


persoană femei
Modelator, se va ocupa şi de 1 4000 lei
împachetare persoană
Manager de oficiu responsabil şi de 1 4000 lei
transport, promovare persoană
Contabil 1 1000 lei
persoană
CAMS 22,5
MATERIA PRIMĂ ŞI MATERIALE
AUXILIARE
  Normă de consum în dependenţă de model, metri
Materia femei copii bărbaţi
primă m.lungă m.scurtă Rochie m.l. Rochie .m.s m.lungă m.scurtă Rochie m.l. Rochie m.lungă m.scurtă
.m.s
Stofă 2,0 1,0 1,2 1,0 1,4 0,7 0,8-1,0 0,5-0,8 2,2 1,2

1 mentru stofă variază între 80-150 lei


Lunar planificăm să vindem 120 pijame dintre care: 55 copii, 45 femei, 20 bărbaţi.
Copii 55*12*0,8=528 (metri) 660 pijamale copii
Femei 45*12*1,1=594 (metri) 540 pijamale femei
Barbati 20*12*1,5=360 (metri) 240 pijamale barbati
Achizitie stofa: 1482m*100 lei/m=148200 lei
Materiale auxiliare
Nasturi, dantele, aţă, alte accesorii 16500 lei anual
Impachetare 2 lei/ unitate 2880 lei anual
CARACTERISTICA IMOBIL

Imobil Proprietate privată, lei

Spaţiu pentru oficiu/ depozit 120000


Spaţii de producere ZIPHOUSE, 19200 lei anual

90 ore/mașină la ZIP House costa 1200 lei, Norma de timp medie de producere o
unitate pijama în jur la 1 oră.

Conform planului vom comercializa 1440 pijamale , respectiv vom avea nevoie de
1440 ore.
Total Cost ZIP House (1440/90)*1200=19200 (lei)
PRICE LIST
Pijame Primăvară- Vară Toamnă-Iarnă
m.lungă m.scurtă Rochie m.l. Rochie .m.s m.lungă Rochie m.l.
   
Copii, lei 250-350 180-250 200-250 180-220 300-450 250-350

Femei, lei 350-500 250-400 250-400 200-300 350-550 300-350

Bărbaţi, lei 350-500 300-400 - - 350-550 -

Vînzări anuale
Copii 660unit.*300 lei=198000 (lei)
Femei 540*400=216000 (lei)
Barbati 240*400=96000 (lei)
TOTAL: 510000 LEI
ACHIZIŢII AMENAJARE SPAŢIU OFICIU

 Tehnică de calcul (computer) 1 unitate- 8000 lei


 Mobilă de birou(2 mese, 2 scaune, dulap depozit)- 10000 lei
 Aparat de casă- 3000 lei
Servicii comunale
 Costuri de energie spaţiu oficiu- 1200 lei anual
 Servicii telefonice, internet- 2400 lei anual
 Apa, alte servicii comunale- 500 lei
CALCULUL COSTULUI DE PRODUCŢIE
ŞI COSTULUI TOTAL
Articol de cost Valoare anuală, lei
Materie primă, stofa 148200
Accesorii şi alte materiale 16500
Fond salarizare(modelator, croitoreasa) 61350
CAMS 1350
TOTAL COST DIRECT 227400
Servicii ZIP HOUSE 19200
Spațiu pentru oficiu/depozit 120000
Servicii comunale 2050
COST DE PRODUCŢIE 141250
Fond salarizare manager 48000
CAMS 1350
Servicii contabilitate 12000
Uzura aparat de casă 300
Uzura calculator 800
Servicii comunale 2050
Inventar 21000
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 85500
Transport 10000
Ambalaje 2880
Tîrg-expoziții 20000
CHELTUIELI DE DISTRIBUIRE 32880
TOTAL COST 488030
RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI
Indicatorii Anul 1

1 2
Venitul din vânzări 510000
Costul de producție 141250
Profit brut 368750
Cheltuieli de distribuire 32880 
Cheltuieli administrative 85500
Profit (pierdere) de la activitatea operațională până la impozitare 22970
(Rezultatul din activitatea operaţională)
Impozitul pe profit 275
Profit net (pierdere netă) 20213
 
FLUXUL DE NUMERAR
Indicatorii Anul 1
Disponibilităţi 500000
Încasări din vânzări  510000
Achitări materiale 167580 
Achitări privind retribuirea muncii 121350
CAMS 2700
ZIP House 19200
Spațiu pentru oficiu/depozit 120000
Cheltuieli transport 10000
Inventar 21000
Servicii comunale 4100
Tîrguri și expoziții 20000
Impozit pe venit 2756
Total ieşiri de numerar 20213
Concluzii:
In următorii ani planificam să ne extindem, să creştem volumul vânzărilor,
să ne consolidăm brandul propriu prin participarea la diferite proiecte
internationale şi naţionale, să ne facem cunoscuţi şi pe piaţa externă
participînd la diferite tîrguri şi expoziţii.
Totodată pe viitor intenţionăm să achiziţionăm utilaj modern propriu, să
angajăm mai multe croitorese, să deschidem mai multe magazine.
MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ
PREZENTĂRII NOASTRE!

S-ar putea să vă placă și