Sunteți pe pagina 1din 11

Deontologia academica

Temele 2 & 3
Standarde si reglementari
simina-elena.tanasescu@drept.unibuc.ro
Standarde si reglementari
Cercetare: Standarde si reglementari
internationale
cercetare medicala securitate internationala
Cercetare: Standarde si reglementari
europene - Dual use
Guidance note — Potential misuse of research
Cercetare: Standarde si reglementari
europene - Protectia datelor personale
Cercetare: Reglementari nationale
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
Legea nr. 398/2006 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare
Ordinul nr. 211/2017 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de
Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia
Cercetare: Standarde institutionale
Codul de etica al Universitatii din Bucuresti
http://www.unibuc.ro/n/despre/Codul_de_etica
_al_Universitatii_din_Bucuresti.php

inclusiv alte aspecte de etica a cercetarii (munca


în echipa, interzicerea hartuirii etc.)
Rezultatele cercetarii: Plagiat
expunerea într-o operă scrisă sau
o comunicare orală, inclusiv în
format electronic, a unor texte,
expresii, idei, demonstraţii, date,
ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ştiinţifice extrase din
opere scrise, inclusiv în format
electronic, ale altor autori, fără a
menţiona acest lucru şi fără a face
trimitere la sursele originale
Rezultatele cercetarii: Auto-plagiat
expunerea într-o operă scrisă sau o
comunicare orală, inclusiv în
format electronic, a unor texte,
expresii, demonstraţii, date,
ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ştiinţifice extrase din
opere scrise, inclusiv în format
electronic, ale aceluiaşi sau
aceloraşi autori, fără a menţiona
acest lucru şi fără a face trimitere
la sursele originale
beatus inquisitor
(all images used are from the public domain )
Vă mulțumesc pentru atenție