Sunteți pe pagina 1din 4

O C U LU I S I R O L U L

IDENTIFICAREA L R E A
L O R RU T I E RE I N O R G A N I Z A
MARCAJE
SI D IR I J AR E A T R A F IC U LU I R U T I E R .
T D E MA NOL IU A RTIO M
PREZENTA
INDETIFICARE LOCULUI DE
APLICARE A MARCAJELOR RUTIERE
1. MARCAJELE RUTIORE SUNT APLICATE PE CAROSABIL ÎN SECȚIUNILE
UNDE TREBUIE SPORITĂ ATENȚIA CONDUCĂTORULUI AUTO
2. MARC0AJELE RUTIERE SE APLICĂ ÎN LOCALITĂȚI ȘI AUTOSTRĂZI
PENTRU A FACILITA TRAFICUL, A INDICA ANUMITE DREPTURI ȘI
OBLIGAȚII, PENTRU A DIMINUA ACCIDENTELE RUTIERE ȘI PENTRU A
PERMITE DEPLASAREA TUTUROR PARTICIPANȚILOR LA TRAFIC
MARCAJELE RUTIERE SERVESC LA ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI, LA AVERTIZAREA SAU LA
ÎNDRUMAREA PARTICIPANTILOR LA TRAFIC SI POT FI FOLOSITE DE SINE STĂTĂTOR SAU
ÎN ASOCIERE CU ALTE MIJLOACE DE SEMNALIZARE RUTIERĂ, A CAROR SEMNIFICAŢIE O
COMPLETEAZĂ, DUBLEAZĂ SAU PRECIZEAZĂ.
MOMENTAN ÎN ORAȘUL SOROCA SE EFECTUEAZĂ
LUCRĂRI DE RENOVARE A MARCAJELOR RUTIERE