Sunteți pe pagina 1din 10

POLUAREA APEI

Apa este viață!


 Pentru a trăi mai bine, oamenii au creat așezări, au
cultivat terenuri, au construit drumuri și uzine, adică
au transformat treptat mediul natural.
 Atunci când desfășoară anumite activități, omul
poate distruge mediul înconjurător. Când în aer, apă
sau sol pătrund substanțe toxice, mediul se poluează.
Poluarea este contaminarea cu substanţe toxice a
mediului înconjurător și afectează sănătatea
oamenilor, vieţuitoarelor şi plantelor.
Principalele surse de poluare a apei sunt:
Deșeurile și scurgerile menajere
Apa menajeră casnică provine din bucătarii (apa de la gătit resp. apa
de la spălat), toalete, baie, masini de spalat, etc.
Scurgeri petroliere
Pesticidele și îngrășămintele chimice folosite
în agricultură (pentru distrugerea dăunătorilor
sau pentru un sol mai bogat, roditor);
Consecințele poluării
 îmbolnăvirea oamenilor,
a plantelor, a animalelor;

 dispariția unor specii de


animale și plante;
Acțiuni de protejare a apei
economisirea apei;
depozitarea gunoaielor în locuri special amenajate;
 Amenajarea unor
bazine speciale de
colectare a scurgerilor
menajere în gospodării,
ferme, etc. (fose septice)
construirea de baraje;
În cazul poluărilor cu produse petroliere - amplasarea unor
baraje plutitoare pentru absorția suprafețelor de petrol de pe
suprafața apei;