Sunteți pe pagina 1din 35

CURS 4

Procesul de consultanță

- Analiza informațiilor
Analiza mediului
extern general
(PEST)

Analiza mediului
Analiza mediului
concurențial
intern (7S)
(PORTER)
Analiza mediu extern
vs mediu intern
(SWOT)

Identificarea principalelor
probleme organizaționale
(PARETO)

Analiza cauzelor
problemelor
(ISIKAWA)

Prioritizarea soluționării
cauzelor (Cubul
STERN)
Mediul extern general

Elemente (forţe) externe care afectează în mod relativ uniform cea


mai mare parte a întreprinderilor și au o influență indirectă asupra
întreprinderii de referință, în timp ce influența inversă este
nesemnificativă.

Mediul extern general cuprinde următoarele categorii de forţe:


 politico-legislative;
 economice;
 social-culturale;
 tehnologice. (Analiza PEST)
Variabile politico-legislative

 Mărimea bugetelor guvernamentale, locale


 Modificările politicii guvernamentale privind munca, educația
 Condițiile politice ale altor state (unde compania are parteneri
comerciali)
 Reglementări privind importurile și exporturile
Variabile economice

 Situația economică/trenduri în economia: locală, națională, regională,


globală
 Nivelul venitului mediu
 Rata inflației
 Tendințele șomajului
 Disponibilitatea creditelor, ratele de creditare
 Politicile monetare și fiscale
Variabile socio-culturale

 Indicatori demografici (rata natalității, numărul căsătoriilor și al


divorțurilor, numărul deceselor, rata imigrării și emigrării, speranța
de viață, structura pe sexe a populației)
 Stiluri de viață
 Atitudinea față de afaceri
 Atitudinea față de autorități
 Preocupările de natură etică
Variabile tehnologice

 Tehnologii noi care pot influența producția, modul de prestare a


serviciilor într-un anumit domeniu
 Nivelul/evoluția cheltuielilor de cercetare-dezvoltare într-un anumit
sector
 Posibilitățile de automatizare/impactul automatizării
 Cultura națională

 Individualism vs. Colectivism


 Distanță mare vs. Distanță mică față de putere
 Evitarea incertitudinii (Puternică vs. Slabă)
 Masculinitate vs. Feminitate
 Orientarea pe termen scurt vs. Orientarea pe termen lung
 Gradul de indulgență sau constrângere
Sursa: https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
Analiza concurenței la nivelul sectorului de activitate
(modelul Porter)
Analiză și strategii SWOT
Modelul 7S

 Strategy (strategie)
 Structure (structură)
 Skills (competenţe)
 Systems (sisteme)
 Staff (personal, oameni)
 Style (stilul managerial)
 Superordinate goals / Shared values (scopuri de nivel înalt / valori împărtăşite,
cultură organizaţională)
Strategie

 Care este strategia firmei?


 Ce își propune pentru atingerea obiectivelor?
 Cum poate face față presiunii concurențiale?
 Cum se face adaptarea la anumite solicitări ale clienților?
 Ține cont strategia de problemele de mediu?
Structură
 Care este organigrama firmei?
 Este subdimensionată/supradimensionată structura organizatorică?
 Cum se coordonează activitățile diferitelor departamente?
 Este procesul de luare a deciziilor și de control centralizat sau
descentralizat?
 Există fenomene de ”pasarelă” sau de ”scurcircuitare”?
 Există manageri supraaglomerați (sfere de autoritate)?
Fenomenul de scurtcircuitare
Linia ierarhică
producţiei

Manager de secţie

Decizie Raportare
scurtcircuitată Manager de atelier scurtcircuitată

Sef echipă de lucru


Fenomenul de pasarelă
Sisteme

 Care sunt principalele proceduri organizaționale? (de comunicare,


de resurse umane)
 Cum se realizează controlul/monitorizarea activităților?
 Ce reguli interne și procese fac echipa să se mențină pe drumul cel
bun?
Valori

 Care este valoarea dominantă?


 Care este cultura echipei/corporației?
 Cât de puternice sunt valorile?
 Care sunt valorile fundamentale pe baza cărora s-a construit
echipa/compania?
Stil de management

 Cât de participativ este stilul de conducere/management?


 Angajații / membrii echipei au tendința de a fi competitivi sau cooperativi?
 Există echipe reale ce funcționează în interiorul organizației sau există doar
grupuri nominale?
Personal

 Ce poziții sau specializări sunt reprezentate în interiorul echipei?


 Ce poziții trebuie să fie completate?
 Care sunt posturile pentru care este nevoia de pregătirea succesiunii?
 Se diferențiază echipa proprie de cea a unor firme concurente?
Competențe

 Care sunt cele mai importante aptitudini reprezentate în companie/echipă? Sunt competențe
distinctive față alte companii?
 Există anumite lacune?
 Care este echipa cea mai bună? Ce o diferențiază de celelalte?
 Cum sunt monitorizate și evaluate abilitățile?
Model analiză 7S

Variabile Situație curentă (puncte Situație propusă Măsuri necesare


slabe)
Stil de management Manifestarea Implicarea managerilor în Practicarea extinsă a
micromanagementului activități strategice, de delegării de sarcini și
coordonare și motivare a autoritate
echipelor, împuternicire și
dezvoltare a personalului
Diagrama Pareto

 Este un instrument grafic utilizat pentru a identifica prioritățile în


cazul mai multor variabile sau factori, pe baza distribuției efectelor
unor cauze diverse, ierarhizate de la cea mai frecventă la cea mai
puțin frecventă.

 „Regula 80/20” presupune că 80% dintre efecte apar ca urmare a


doar 20% dintre cauzele existente
Adaptări Juran
 80% dintre problemele de calitate apar ca urmare a 20% dintre cauzele potențiale
existente;

 80% din veniturile din vânzări se obțin de la 20% dintre clienții unei firme;

 80% din defecte sunt produse de 20% dintre procese sau dintre operatori;

 80% din costurile noncalității sunt determinare de 20% dintre produse.


Diagrama Pareto -exemplificare
Din analiza celor 600 de reclamații primite în ultimele 6 luni, la nivelul unei edituri s-a întocmit
următoarea situație:
 A – tipărirea descentrată a titlurilor pe pagină: apare de 40 de ori în cele 600 de reclamații;
 B – greșeli de ortografie: 460 de ori;
 C – cuvinte lipsă: 179 de ori;
 D - ștergerea scrisului în cazul unor utilizări repetate a cărților: 387 de ori
 E – altele: 70 de ori.
Tip defect Număr defecte Număr cumulat % % cumulativ
defecte
B 460 460 460/1.136=40,49 40,49
D 387 847 34,07 74,56
C 179 1.026 15,76 90,32
E 70 1.096 6,16 96,48
A 40 1.136 3,52 100
Diagrama Pareto - exemplificare
Diagrama ”os de pește”
 Această diagramă ilustrează cauzele principale și secundare ale unui anumit
efect (simptom)/probleme.

 Se realizează în grup, prin procesul de brainstorming și este utilizată pentru


identificarea cauzelor de bază ale unor probleme. Această funcție explică de
ce instrumentul este cunoscut și sub denumirea de diagramă cauză-efect.

 Într-o diagramă tipică de acest fel, problema ce trebuie rezolvată este notată în
,,capul” peștelui, apoi sunt înșirate cauzele, de-a lungul ,,oaselor” și împărțite
pe categorii. Cauzele suplimentare pot fi adăugate pe noi ramificații.
Exemplificare
Cubul Stern

Această metodă este folosită, pentru prioritizarea cauzelor în


rezolvarea lor. După identificarea principalelor cauze, acestea se
ierarhizează în funcție de patru criterii (apreciate cu un punctaj de la 0
la 3):
 urgența rezolvării;
  importanța rezolvării;
  puterea de acțiune;
  capacitatea de soluționare/eliminare.
Matricea Covey (Eisenhower)

Important/Neurgent Important/Urgent

Planifică – CONSULTANȚĂ Rezolvă (de regulă pe cont propriu)

Neimportant/Neurgent Neimportant/Urgent

Renunță Delegare
Deficiența – Funcționarea defectuoasă a sistemului
informațional al firmei

Cauza Urgența Importanța Puterea de Capacitatea de TOTAL


rezolvării rezolvării acțiune soluționare
Proceduri informaționale 2 2 3 3 10
necorespunzătoare
Sisteme informatice inadecvate 2 2 2 3 9
Prelucrarea redundantă a 3 3 3 2
informațiilor
Probleme personalului cu 2 3 3 1 119
utilizarea noilor tehnologii
informaționale

S-ar putea să vă placă și