Sunteți pe pagina 1din 21

APLICAȚII ALE DISPOZITIVELOR

SEMICONDUCTOARE ȘI ALE CIRCUITELOR


INTEGRATE ÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ
AUTOR: CIUBOTARU CRISTIAN
COORDONATOR: ISAC DOINA
SCOPURI ȘI
OBIECTIVE

Realizarea studiului în
cadrul temei propuse;

Cercetarea materialului și
prezentarea acestuia;

Prezentarea coerentă a
informației acumulate;

Concluzionarea rezultatelor
obținute în cadrul studiului.
CUPRINS
1. Noțiunea de semiconductor
2. Dispozitive semiconductoare
3. Dioda
4. Tranzistorul
5. Fotorezistorul
6. Termorezistorul
7. Circuitele integrate
8. Concluzie
9. Surse bibliografice
SEMICONDUCTOR
Pentru a intra mai mult în esența subiectului,
trebuie mai întâi să ne familiarizăm cu noțiunea de
semiconductor.
Un material semiconductor are o conductivitate
electrică care se încadrează între cea a unui
conductor, cum ar fi cuprul metalic, și un izolator,
cum ar fi sticla. Rezistivitatea sa scade odată cu
creșterea temperaturii.
Cristalele de siliciu sunt cele mai frecvente
materiale semiconductoare utilizate în
microelectronică și fotovoltaică.
DISPOZITIVE
SEMICONDUCTOARE
Dispozitive semiconductoare - o clasă largă
de dispozitive electronice fabricate din
semiconductori.
Dispozitivele semiconductoare sunt:
tranzistorul, celulele solare, mai multe tipuri
de diode, inclusiv dioda luminiscentă și
circuit integrat.
DISPOZITIVE
SEMICONDUCTOARE

Dispozitivele semiconductoare au înlocuit


tuburile de vid în majoritatea aplicațiilor.
Folosesc conducerea electrică în stare solidă
mai degrabă decât în ​stare gazoasă sau emisie
termionică în vid.
DIODA
Pentru început propun să analizăm unul
dintre principalele dispozitive
semiconductoare.
O diodă este o componentă electronică cu
două terminale care conduce curentul în
primul rând într-o singură direcție
(conductanța asimetrică); are o rezistență
mică (ideal zero) într-o direcție și o rezistență
ridicată (ideal infinită) în cealaltă.
DIODA
Una dintre varietățile diodelor este dioda
termoinică.
Diodă termionică este un tub cu vid cu doi
electrozi, un catod încălzit și o placă, în care
electronii pot circula într-o singură direcție,
de la catod la placă.

Structura diodei termoinice, aceasta fiind


alcătuită din: tub de sticlă, anod, catod
încălzit, încălzior.
DIOD
A

O joncțiune p – n. Formată dintr-un anod, un


catod, semiconductori de tip p și n.

Alta dintre varietățile diodelor este dioda semiconductoare.


O diodă semiconductoare, tipul cel mai frecvent utilizat astăzi, este o bucată cristalină de
material semiconductor cu o joncțiune p-n conectată la două terminale electrice.
DIODA
Funcțiile diodelor semiconductoare:
 convertirea curentului alternativ în curent continuu;
 aplicații în regimurile de lucru cu impulsuri;
 detectarea semnalelor;
 convertirea semnalelor de înaltă frecvență într-un
semnal de frecvență intermediară;
 aplicații în dispozitive pentru controlul nivelului de
putere a microundelor;
 protecția echipamentelor radio și de uz casnic de
tensiunea de rețea crescută;
TRANZITORUL
Un tranzistor este un dispozitiv
semiconductor folosit pentru a amplifica sau
comuta semnalele electronice și puterea
electrică. Tranzistoarele sunt unul dintre
elementele de bază ale electronicii moderne.
Este compus din material semiconductor, de
obicei cu cel puțin trei terminale pentru
conectarea la un circuit extern.
O replică a primului tranzistor de lucru, un
tranzistor de contact punct inventat în 1947.
TRANZISTORUL
Tranzistorul este utilizat în:
1. Circuite de amplificare. Funcționează, de regulă,
într-un mod de amplificare;

2. Generatoare de semnal. În funcție de tipul


generatorului, tranzistorul poate fi utilizat fie în
modul cheie (generarea de semnale de undă
pătrată), fie în modul de amplificare liniară
(generarea de forme de undă arbitrare);
3. Chei electronice. Tranzistoarele funcționează într-
un mod cheie. Circuitele cheie pot fi denumite în
mod convențional amplificatoare digitale de semnal
(regeneratoare). Uneori, tastele electronice sunt de
asemenea utilizate pentru a controla intensitatea
curentă într-o formă analogică.
FOTOREZISTORUL
Un alt dispozitiv semiconductor este fotorezistorul.
Un fotorezistor este un dispozitiv semiconductor care
își schimbă valoarea rezistenței atunci când este expus
la lumină. Nu are o joncțiune p-n, prin urmare are
aceeași conductivitate indiferent de direcția fluxului de
curent.
Fenomenul unei modificări a rezistenței electrice a unui
semiconductor datorită acțiunii directe a radiației se
numește efect fotorezistiv sau efect fotoelectric intern.
FOTOREZISTORUL

Fotorezistoarele pot fi amplasate în faruri


pentru a controla când lumina este aprinsă.
Lumina ambientală care cade pe
fotorezistență determină stingerea farului.
Astfel, energia este economisită asigurându-
se că lumina este aprinsă doar în timpul
orelor de întuneric.
TERMOREZISTORUL
Un termorezistor este un tip de rezistor a
cărui rezistență este puternic dependentă de
temperatură, mai mult decât în ​rezistoarele
standard. Termorezistorii sunt folosiți pe
scară largă ca limitatori de curent de intrare,
senzori de temperatură, protectori de
supracurent auto-resetabili și elemente de
încălzire autoreglabile.
TERMOREZISTORUL
Funcțiile diodelor termorezistorului:
 Ca dispozitive de limitare a curentului pentru
protecția circuitului, ca înlocuitoare pentru siguranțe;
 Ca încălzitor în industria auto pentru a furniza
căldură suplimentară în interiorul cabinei cu motor
diesel sau pentru a încălzi motorina în condiții
climatice reci înainte de injecția motorului.;
 În oscilatoare de tensiune;
 În circuitele de protecție a bateriei cu litiu.;
 Într-un motor electric cu ceară pentru a furniza
căldura necesară expansiunii cerii ș.a. .
CIRCUITELE INTEGRATE

Un circuit integrat sau un circuit integrat


monolitic (denumit și IC, cip sau microcip)
este un set de circuite electronice pe o bucată
mică (sau „cip”) de material semiconductor,
care este în mod normal siliciu.
CIRCUITELE INTEGRATE
Un microcircuit integrat poate avea o funcționalitate
completă, oricât de complexă - până la un întreg
microcomputer.
Circuitele date sunt folosite în:
1. amplificatoare operaționale;
2. comparatoare;
3. generatoare de semnal;
4. filtre (inclusiv filtre piezo);
5. multiplicatori analogici;
6. atenuatoare analogice și amplificatoare reglabile;
7. stabilizatori de alimentare: stabilizatori de tensiune și
curent;
8. controlați microcircuitele surselor de alimentare cu
comutare;
9. convertoare de semnal;
10. scheme de sincronizare;
11. diverși senzori.
CONCLUZIE
În urma efectuării lucrării de cercetare și
selectării informației din diferite surse,
prealabil citind-o și trecând-o printr-un
proces de analiză, am concluzionat
faptul că dispozitivele semiconductoare
și circuitele integrate formează baza
tuturor tehnologiilor și invențiilor epocii
moderne și celei contemporane pe care
este construită toată lumea tehnologică
din ziua de azi. Acestea sunt vitale
pentru ulterioara existență a omenirii și
dezvoltarea științifico-tehnică a acesteia
prin urmare importanța lor în viața
speciei umane este incontestabilă.
Surse bibliografice
1. "Integrated circuit (IC)". JEDEC.
2. Wylie, Andrew (2009). "The first monolithic integrated circuits". Retrieved 14
March 2011. Nowadays when people say 'integrated circuit' they usually mean a
monolithic IC, where the entire circuit is constructed in a single piece of silicon.
3. Horowitz Paul; Hill Winfield (1989). The Art of Electronics (2nd ed.).
Cambridge University Press. Integrated circuits, which have largely replaced
circuits constructed from discrete transistors, are themselves merely arrays of
transistors and other components built from a single chip of semiconductor
material.
4. "Who Invented the IC?". @CHM Blog. Computer History Museum. 20 August
2014.
5. "Integrated circuits help Invention". Integratedcircuithelp.com. Retrieved 13
August 2012.
SFÂRȘIT!

S-ar putea să vă placă și