Sunteți pe pagina 1din 24

România interbelică

295 049 km2


La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand şi
Maria au fost încoronaţi ca regi ai României Mari.
Unificarea
monetară - 1920
• reforma agrară (1921) a fost cea mai radicală din Europa, deoarece marii moşieri au
fost expropiaţi şi toate moşiile mai mari de 100 de hectare au fost împărţite la
aproximativ 1,4 milioane de familii ţărăneşti
Reforma electorală – vot universal, egal, direct şi secret.
Aveau drept de vot toţi bărbaţii de peste 21 de ani, indiferent de
averea lor. Nu aveau drept de vot femeile, magistraţii şi militarii.
Reforma învăţământului – 1924
• Învăţământul gratuit şi obligatoriu pentru ciclul primar s-a extins în
întreaga ţară.
„Copiii pe drumul mare. Îi întâlneşti la amiază, venind de la şcoală. La
două când se duc, la cinci când se întorc. Iarna, îi auzi gâfâind de
departe. Primăvara şi toamna le auzi numai paşii. Nu râd niciodată,
nici nu se îmbrâncesc. Sunt urmaşii vrednici ai unui neam de oameni
căliţi în nevoi, vorbăreţi când trebuie, dar de obicei tăcuţi. Întâlnesc
câteodată pe şosea copii singuratici care nu se duc la şcoală din două
pricini însemnate: sau fiindcă nu au şapte ani, sau fiindcă nu au ghete.”
Marta Bibescu, Izvor, ţara sălciilor
• Compară condiţiile din şcolile rurale ale perioadei interbelice cu cele
existente în zilele noastre.
71 de judeţe
• Din punct de vedere
economic , după greutăţile
cauzate de efortul de
participare la Primul Război
Mondial, a urmat o perioadă
de dezvoltare, întreruptă de
Marea Criză dintre anii 1929
şi 1933.
Moara lui Assan – Prima moară cu aburi din România
Pe 14 septembrie 1926 ieșea pe porțile uzinei din Reșița
locomotiva cu abur 50.243 „Regele Ferdinand", prima
locomotivă construită în România în perioada interbelică.
Între anii 1926-1960 în România s-au construit 10 tipuri de
locomotivă cu abur pentru cale normală și trei tipuri pentru
cale îngustă, în total 1.207 exemplare: 797 la Uzinele Reșița
și 410 la Uzinele Malaxa din București.
Ţărani români, 1919