Sunteți pe pagina 1din 9

TA J E LE S I DE Z A V AN T AJ E LE

AV A N
A G E M E N TU L U I D E PR O I E C T
MAN
OBIECTIVE:
si de za va n ta je le m an agementului
să identifice avantaje le

proiectelor;
in suce as ca av en ta je le si dezavantajele
• să-si
r;
managementului proiectelo
re ct no ţi un il e în su şi te în situaţii concrete.
• să aplice co
Sa ne amintim!

Proiectul este o investitie de resurse pe o perioada determinata, avand ca scop realizarea unui
obiectiv sau unui set de obiective precise. In alti termeni, un proiect este o idee de
imbunatatire a unei stari de lucruri.

Astfel, proiectul nu este sinonim nici cu planul de afaceri (care trebuie sa evidentieze situatia unei organizatii
si a mediului sau economic concurential la un moment dat), nici cu studiul de fezabilitate (care trebuie sa
evidentieze necesitatea si avantajele implementarii ideii unui proiect).

Planificarea si realizarea activitatilor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului


presupun utilizarea tehnicilor si instrumentelor specifice managementului proiectelor.
Elementele caracteristice ale unui proiect sunt:

•are un inceput si un final bine definite;


•implica un numar de activitati, evenimente si sarcini;
•utilizeaza o serie de resurse;
•are un anumit grad de autonomie fata de activitatile curente ale
organizatiei;
•are ca scop o schimbare perceputa ca durabila de initiatorii sai.
Un proiect mai poate fi caracterizat prin:

•Scop. Proiectul este o activitate cu un set bine precizat de obiective, este destul de complex pentru
putea fi divizat in sarcini care necesita coordonare si control ai termenelor, succesiunii indeplinirii
sarcinilor, costurilor si performantelor.
•Ciclu de viata. Proiectele trec printr-o etapa lenta de initiere, cresc apoi rapid, ating apogeul, incep
declinul si in final se incheie.
•Interdependente. Proiectul interactioneaza cu operatiunile curente ale organizatiei si, adesea, cu alte
proiecte.
•Unicitate. Fiecare proiect contine elemente care il fac unic.
•Conflict. Realizarea unui proiect presupune utilizarea unor resurse umane si materiale utilizate deja in
cadrul departamentelor functionale ale organizatiei; foarte adesea, proiectul concureaza proiecte sau
actiuni similare propuse sau derulate de alte organizatii.
Avantajele managementului de proiect

•un control foarte bun asupra utilizarii resurselor, fiind extrem de util in situatiile
cand resursele disponibile in activitatea unei organizatii sunt restranse;
•relatii mai bune cu clientii;
•timpi redusi de dezvoltare a organizatiei, costuri mai mici, calitate mai inalta si
marje de profit mai mari;
•cresterea eficientei activitatii in ansamblul, prin orientarea spre rezultate,
imbunatatirea coordonarii interdepartamentale si imbunatatirea moralului
angajatilor.
Dezavantajele managementului de proiect

•cresterea complexitatii organizatiei;


•aparitia unei tendinte mai accentuate de incalcare a unor componente ale
politicii interne a firmei, dat fiind gradul ridicat de autonomie a personalului
implicat in activitatile organizate pe baza de proiecte;
•cresterea costurilor anumitor activitati, aparitia unor dificultati in organizare,
utilizarea incompleta a personalului in intervalul de timp dintre finalizarea unui
proiect si initierea urmatorului proiect.
Aplicatii:
1. Proiectul este o investitie de resurse pe o
perioada:
a. Nedeterminata
b. Nu se cunoaste perioada

2. Este caracteristica a proiectului: c. Determinata

a. are un inceput si un final bine definite;


b. nu implica activitati, evenimente si sarcini;
c. are doar o data de inceput;

3. Un proiect mai poate fi caracterizat prin:


a. Scop
b. Ciclu de viata
c. Unicitate
M-ai jos se regasesc avantajele si dezavantajele managementului de proiect. Grupti-le pe 2 coloane, avantaje si
dezavantaje.
1. aparitia unei tendinte mai accentuate de
4. un control foarte bun asupra utilizarii
incalcare a unor componente ale politicii interne a
firmei, dat fiind gradul ridicat de autonomie a resurselor, fiind extrem de util in situatiile cand
personalului implicat in activitatile organizate pe
resursele disponibile in activitatea unei
baza de proiecte;
organizatii sunt restranse;
2. timpi redusi de dezvoltare a 5. cresterea complexitatii organizatiei;
organizatiei, costuri mai mici, calitate mai 6. cresterea eficientei activitatii in ansamblul,
inalta si marje de profit mai mari; prin orientarea spre rezultate, imbunatatirea
3. cresterea costurilor anumitor activitati, aparitia
unor dificultati in organizare, utilizarea coordonarii interdepartamentale si
incompleta a personalului in intervalul de timp imbunatatirea moralului angajatilor.
dintre finalizarea unui proiect si initierea
urmatorului proiect. 7. relatii mai bune cu clientii;
ESTE UN AVANTAJ:
ESTE UN DEZAVANTAJ:
a. aparitia unei tendinte mai accentuate de
incalcare a unor componente ale politicii interne a a. un control foarte bun asupra utilizarii
firmei, dat fiind gradul ridicat de autonomie a
resurselor, fiind extrem de util in situatiile cand
personalului implicat in activitatile organizate pe
baza de proiecte; resursele disponibile in activitatea unei
organizatii sunt restranse;
b. timpi redusi de dezvoltare a
organizatiei, costuri mai mici, calitate mai b. cresterea complexitatii organizatiei;
inalta si marje de profit mai mari;
c. cresterea eficientei activitatii in ansamblul, prin
c. cresterea costurilor anumitor activitati, aparitia orientarea spre rezultate, imbunatatirea
unor dificultati in organizare, utilizarea
incompleta a personalului in intervalul de timp coordonarii interdepartamentale si
dintre finalizarea unui proiect si initierea imbunatatirea moralului angajatilor.
urmatorului proiect.