Sunteți pe pagina 1din 7

Instalații pentru incinerare, tratament chimic

Student: Alexe Delia Georgiana


Grupa:9LF6551
Specializare: IPMI
Introducere

VALORIFICAREA DEȘEURILOR PRIN INCINERARE

• Incinerarea este o metodă de eliminare a deșeurilor prin arderea lor.


Este una din metodele de tratare termică a deșeurilor. In urma
incinerarii se obține căldură, gaze, abur și cenușă. Incinerarea poate
fi practicata in instalații mici, individuale, sau la scară industrială.
Pot fi incinerate atat deșeurile solide, cat și cele lichide sau gazoase.
Metode de tratare termică:

Incinerării îi revine sarcina de a trata deșeurile reziduale ce nu pot fi valorificate, pentru


a se  ajunge la:
- distrugerea materialelor nocive organice;
- inertizarea deșeurilor reziduale, minimalizând emisiile din aer și apă;
 - reducerea masei deșeurilor de depozit;
- folosirea valorii calorice a deșeurilor reziduale în vederea protejării resurselor de
energie;
- transformarea deșeurilor reziduale în materii prime secundare, în vederea protejării
celorlalte resurse naturale.

Categoriile de deșeuri ce se pot incinera sunt:


- deșeuri de țesuturi vegetale și animale;
- deșeuri agrochimice;
- deșeuri de ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase;
- deșeuri de cauciuc și anvelope scoase din uz;
Procesul de incinerare la instalatiile cu cuptor rotativ

Cuptorul rotativ, vazut ca imaginea alaturata este intalnit in industria cimentului, de aici
fiind preluat si pentru incinerarea deseurilor. In cazul incinerarii cu cuptor rotativ
temperatura atinsa in camera de ardere este mult mai ridicata fata de incineratoarele cu
gratar.

1-camera de  rotativa,  2- partea inferioara,  3- partea superioara, 4- aprinzator si


dispozitiv  5- alimentara primara aer,  6- arzator automat pentru cenusa de intretinere a
flacarii,
7- camera pentru cenusa,  8- dispozitiv de rotire a cuptorului, 9- alimentare deseuri  
10- deseuri lichide, pastoase, lichide, etc 11- dispozitiv de eliminare a cenusii ,
12- gaz rezidual spre camera de post-combustie
Structura și modalitatea de funcționare a unei instalații de incinerare.

O instalație de incinerare a deșeurilor constă în următoarele domenii de funcționare:

- preluarea deșeurilor;
- alimentarea în unitatea de
incinerare;
- eliminarea și tratarea
cenușei reziduale;
- tratarea și valorificarea
emisiilor.
Incinerarea prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje.

Avantajele incinerării : Dezavantajele incinerării:


• Cantitatea de material solid rezultat în urma •  Este o metodă
arderii (cenușa solidă) reprezintă doar 15- controversată din cauza
20% din greutatea inițială a deșeurilor; problemelor legate de
• Incinerarea generează energie termică sau emisia poluanților gazoși;
electrică, asigurându-se transformarea foarte • Este o metodă scumpă, iar
rapidă a deșeurilor în energie, acesta fiind un costurile investiției se
avantaj al comunităților locale din vecinătatea amortizează în perioade
incineratorului. lungi de timp;
• Fluxurile de gaze sunt filtrate înainte de a fi • Emisiile cu potențial
dispersate în atmosferă; toxic ridicat afectează
• Incinerarea este rapidă, putând fi distruse sănătatea umană și
cantități foarte mari de deșeuri într-un timp calitatea pășunilor din
relativ scurt. apropiere
Bibliografie

www.wasteincineration.net,
www.eco-style.ro
http://greenly.ro