Sunteți pe pagina 1din 9

Pe lângă misiunea de a instrui

şi de a educa, fabulei îi revine


şi rolul de a amuza.
Leul, vulpea şi şoarecele
Un leu dormea liniştit la rădăcina unui copac
umbros, când un şoarece i se căţără pe spinare.
Leul tresări şi se trezi din somn.
Vulpea râse şi îl întrebă dacă i se făcuse cumva
frică de un biet şoarece.
- Nu mi-a fost frică, răspunse el, ci doar m-am mirat
cum un animal aşa mic a îndrăznit să calce pe un
leu adormit.
Morala acestei fabule:
Niciodată să nu subestimezi calităţile celorlalţi.
Prezentarea personajelor

Leul – este considerat regele animalelor


şi întruchipează puterea.

Tipul omului puternic


Vulpea - simbolul şireteniei, intervine în
situaţia creată între leu şi şoarece,
ironizându-l pe regele animalelor.

Tipul omului viclean şi intrigant


Şoarecele - reprezintă lumea celor mici şi
fără putere, fără prea multă gândire sau
chiar a teribilismului.

Tipul omului naiv, dar neputincios


Morala fabulei evidenţiază faptul că nu
contează dacă eşti mare sau eşti mic,
important este ceea ce faci, ce calităţi ai.

Acest lucru este ilustrat şi prin proverbul


popular:,,Buturuga mică răstoarnă carul
mare.”
Personajele animaliere aduse în scenă dau
la iveală aspecte ale conduitei umane, în
special negative.

Conflictul prezentat ca o ciocnire dramatică


cu un deznodământ imediat, apropie fabula
de comedie.
Titlul rezumă situaţia iniţială, raportată la
cele trei personaje: leul, vulpea şi
şoarecele, situaţie care declanşează
succesiunea de secvenţe.