Sunteți pe pagina 1din 11

M I X U L D E M A R K E T I N G A L

COMPAN IE I „ O R A NG E
MOL D O V A “ S . A.
LAVRIC OLEG, CT21Z.
CUPRINS
1. INTRODUCERE
2. MIXUL DE MARKETING
2.1 POLITICA DE PRODUS
2.2 POLITICA DE PREȚ
2.3 POLITICA DE PROMOVARE
2.4 POLITICA DE DISTRIBUȚIE
3. CONCLUZIE
INTRODUCERE
TENDINȚELE ECONOMIEI CONTEMPORANE ORIENTEAZĂ ACTIVITATEA AGENȚILOR ECONOMICI SPRE O
DEZVOLTARE ATÎT CANTITATIVĂ, CÎT ȘI CALITATIVĂ. ÎN CONDIȚIILE UNEI CONCURENȚE ACERBE, FIRMELE
INVESTESC ÎN DIVERSE ACTIVITĂȚI CE LE-AR DIFERENȚIA PE PIAȚĂ. ÎN ACESTE CONDIȚII, CONSUMATORII
DEVIN TOT MAI INFORMAȚI, MAI COMPETENȚI ȘI RESPECTIV MAI EXIGENȚI, FIIND ÎN CREȘTERE ȘI
CAPACITATEA LOR DE CUMPĂRARE, ÎNAINTÎND CERINȚE ÎNALTE FAȚĂ DE OFERTANȚI.
MIXUL DE MARKETING
MIXUL DE MARKETING POATE FI DEFINIT CA UN INSTRUMENT DE
REALIZARE A POLITICII DE MARKETING A FIRMEI, CARE CONSTĂ
DINTR-O COMBINAȚIE UNITARĂ A DIFERITELOR VARIABILE DE
MARKETING, ÎN PATRU DOMENII DIFERITE: PRODUS, PREȚ,
DISTRIBUȚIE ȘI PROMOVARE. NOȚIUNEA DE MIX PROVINE DE LA
CUVÎNTUL “MIXTURE”, CARE IN LIMBA ENGLEZĂ ARE SEMNIFICAȚIA DE
AMESTEC, ÎMBINARE, COMBINARE. CREATORUL CONCEPTULUI DE
MARKETING-MIX A FOST PROFESORUL UNIVERSITAȚII HARVARD, NEIL
BORDEN.
POLITICA DE PRODUS
STUDIIND POLITICA DE PRODUS DIN MIXUL DE MARKETING, SE POATE CONSTATA CĂ
COMPANIA “ORANGE MOLDOVA” S.A. PROMOVEAZĂ STRATEGIA DIVERSIFICĂRII
SORTIMENTALE, BAZÎNDU-SE PE CREŞTEREA GAMEI DE SERVICII PE DIRECŢIA
DIVERSIFICĂRII ORIZONTALE, ADICĂ EXTINDEREA GAMEI DE SERVICII DE TELEFONIE
MOBILĂ ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ.
ASTFEL, COMPANIA DEŢINE O GAMĂ LARGĂ DE SERVICII REPARTIZATĂ ÎN 3
CATEGORII, SERVICII PENRU TOŢI, SERVICII PREPAY, SERVICII ABONAMENT, RESPECTIV
ACESTE TREI CATEGORII POT FI COMPLETATE CU SERVICIILE 3G+, VOICE ŞI BLACKBERRY,
ETC.
POLITICA DE PREȚ
REFERINDU-NE LA POLITICA DE PREŢ DIN MIXUL DE MARKETING, SE CONSTATĂ CĂ
ODATĂ CU PROCESUL DE REBRANDING COMPANIA “ORANGE MOLDOVA” S.A. A ABORDAT
STRATEGIA PREŢULUI DE PENETRARE, IMPLIMENTAND UN PREŢ SUFICIENT DE SCĂZUT LA
SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ, OBIECTIVUL MAJOR FIIND CUCERIREA UNEI MARI
COTE DE PIAŢĂ ŞI MAXIMIZAREA VOLUMULUI DE VÎNZĂRI. IN REZULTAT, ACEASTĂ
STRATEGIE I-A PERMIS TRECEREA LA O PIAŢĂ DE MASĂ CU UN LARG CONSUM DE SERVICII
DE TELEFONIE MOBILĂ. APLICÎND ACESTĂ STRATEGIE COMPANIA ŞI-A ATINS SCOPURILE,
DECI ÎN PREZENT ACEASTA DEŢINE CEA MAI MARE COTĂ DE PE PIAŢĂ DUPĂ NUMĂRUL DE
UTILIZATORI ŞI DUPĂ CIFRA DE AFACERI.
POLITICA DE PROMOVARE
POLITICA DE PROMOVARE PRACTICATA DE “ORANGE MOLDOVA”S.A. ARE CA OBIECTIV:
-INFLUENŢAREA CERERII PENTRU SERVICIUL DE TELEFONIE MOBILĂ,
-CREŞTEREA CONSUMULUI ÎN CONDIŢIILE PĂSTRĂRII PREŢURILOR LA ACELAŞI NIVEL,
-INFORMAREA SI CONVINGEREA POTENŢIALILOR UTILIZATORI,
-FIDELIZAREA CLIENTILOR EXISTENTI,
-ATRAGEREA ATENŢIEI ASUPRA OFERTEI ÎNTREPRINDERII,
-FORTIFICAREA IMAGINII ÎNTREPRINDERII.
POLITICA DE PROMOVARE

PENTRU FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR PROMOŢIONALE DEPARTAMENTUL DE


MARKETING CONLUCREAZĂ ÎN DEPLINĂ ÎNŢELEGERE CU DEPARTAMENTUL FINANCIAR.
RESPECTIV, ÎN URMA STABILIRII OBIECTIVELOR URMĂRITE DE POLITICA PROMOŢIONALĂ
ŞI DUPĂ ELABORAREA BUGETULUI PROMOŢIONAL COMPANIA “ORANGE MOLDOVA” S.A. IA
DECIZIA ASUPRA STRATEGIEI PROMOŢIONALE. PENTRU PROMOVAREA SI EXTINDEREA
IMAGINII COMPANIA ABORDEAZĂ STRATEGIA DE INFORMARE ÎN CADRUL PIEŢEI,
STRATEGIA DE STIMULARE A CERERII ŞI DE DIFERENŢIERE A OFERTEI, IAR DUPĂ MODUL DE
DESFĂŞURARE ÎN TIMP A ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE APLICĂ STRATEGIA ACTIVITĂŢII
PROMOŢIONALE PERMANENTE.
POLITICA DE DISTRIBUȚIE
IN DOMENIUL SERVICIILOR DE TELEFONIE MOBILĂ POLITICA DE DISTRIBUŢIE, CA
COMPONENT AL MIXULUI DE MARKETING CUPRINDE ANSAMBLUL DE MODALITĂŢI PRIN
CARE ESTE VÎNDUT SERVCIUL.
REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A COMPANIEI „ORANGE MOLDOVA”S.A. CUPRINDE UN
NUMAR MARE DE MAGAZINE OFICIALE ÎN TOATĂ ȚARA, INTERMEDIARI ȘI PUNCTE DE
VÎNZARE
PRODUSELE ORANGE SUNT DISTRIBUITE PRIN:

1. CANALE DIRECTE SAU ULTRA-SCURTE – MAGAZINE OFICIALE ORANGE;


2. CANALE SCURTE – MAGAZINE PARTENERE SI DEALERI;
3. CANALE ELECTRONICE – TERMINALELE DE PLATĂ ŞI TRANSFERURI BANCARE.
CONCLUZIE
POLITICA DE MARKETING ESTE CEA CARE REFLECTĂ CONCEPŢIA COMPANIEI CU PRIVIRE LA ACTIVITĂŢILE SALE, FIIND O
STRÂNSĂ LEGĂTURĂ ÎNTRE POLITICA DE PRODUS, POLITICA DE PREŢ, DE DISTRIBUŢIE ŞI DE PROMOVARE.
PRIN POLITICA DE PRODUS, S-AU EVIDENŢIAT DIMENSIUNILE, STRUCTURA ŞI EVOLUŢIA GAMEI DE PRODUSE ŞI SERVICII CE
FAC OBIECTUL ACTIVITĂŢII COMPANIEI ORANGE ROMÂNIA.
CU O DEOSEBITĂ IMPORTANŢĂ PENTRU COMPANIE, POLITICA DE PREŢ ARE ROLUL DE A MĂSURA GRADUL DE VALORIFICARE A
RESURSELOR COMPANIEI ŞI DE A RECUPERA CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU REALIZAREA PRODUSELOR.
ELEMENTUL CHEIE AL POLITICII DE MARKETING ESTE POLITICA DE DISTRIBUŢIE PRIN INTERMEDIUL CĂREIA SE FINALIZEAZĂ
ACTIVITATEA ECONOMICĂ A COMPANIEI ŞI SE ÎNCEARCĂ SĂ SE CREEZE TOATE CONDIŢIILE PENTRU UTILIZAREA SERVCIILOR ŞI
ACHIZIŢIONAREA PRODUSELOR.
COMPANIA NU SE POATE LIMITA DOAR LA PRODUCEREA ŞI DISTRIBUŢIA DE BUNURI ŞI SERVICII, FIIND NEVOIE DE O
PERMANENTĂ COMUNICARE CU MEDIUL EXTERN, CU PIAŢA, DE ATENŢIE ACORDATĂ CONSUMATORILOR POTENŢIALI ŞI A
INTERMEDIARILOR ŞI A OBIECTIVELOR. TOATE ACESTEA ALCĂTUIESC POLITICA PROMOŢIONALĂ.