Sunteți pe pagina 1din 7

Operații cu date

calendaristice
Profesor: Veaceslav Crețu
Scăderea a două date calendaristice
Rezultat:

• Exemple: A1=20.05.2011
A2=07.08.2012
• =A2-A1
• 445
Scăderea unui număr de zile dintr-o dată
calendaristică
Rezultat:

• Exemple: A1=800
A2=07.08.2012
• =A2-A1
• 30.05.2010
Adunarea unei date calendaristice cu un
număr de zile
Rezultat:

• Exemple: A1=700
A2=07.08.2012
• =A2+A1
• 08.07.2014
Funcția Weekday
un număr (1...7) care corespunde zilei săptămânii

= Weekday(dată)

Exemple: A2=18.03.2021
=Weekday(A2) 5
=Weekday(A2;2) 4
Funcția Today
data curentă

= Today()

Exemple: A1=15.03.2021
=Today()-A1
=Today()+1000
Funcția Year
anul ce corespunde datei calendaristice

= Year(dată)

Exemple: A1=15.03.2021
=Year(A1) 2021