Sunteți pe pagina 1din 27

Finlanda cu ochii mei

Asocieri libere
Limba de stat

Țările cu care se
învecinează

Capitala

Istoria

Ce știți despre
Tradiții culinare
Finlanda?
Finlanda, în finlandeză oficial Republica Finlanda,[4] este o țară nordică
 Suomi;
 situată în regiunea finoscandică a 
Europei de Nord.

Capitala si cel mai mare oras


al Finlandei este Helsinki, cu Se învecinează cu Suedia la vest, cu Norvegia la nord și
o populatie de aproximativ cu Rusia la est, în timp ce Estonia se află la sud, peste 
1.1 milioane locuitori; Golful Finlandei.
Istoria, pe scurt

Mare
Ducat autonom în
Epoca suedeză
cadrul Imperiului
Rus
Regii suedezi și-au
exercitat dominația
începând cu Cruciadele
La 29 martie 1809, după ce
Nordului din secolul al XII-
a fost cucerită de armatele
lea(en) și până la 1249(en). În
În secolul al XVIII-lea, țarului Alexandru I al
secolul al XVII-lea,
războaiele între Suedia și Rusiei în Războiul
suedeza a devenit limba
Rusia au dus în două Finlandez(fi), Finlanda a
dominantă a nobilimii,
rânduri la ocuparea devenit Mare
administrației și
Finlandei de către ruși Ducat autonom în
educației; finlandeza a
cadrul Imperiului Rus până
rămas o limbă a țărănimii,
la sfârșitul lui 1917.
clerului și judecătoriilor din
regiunile predominant
finofone.
Curiozități
Finlanda, o țară care nu a existat până la Primul Război Mondial

sporturi ciudate:
Este un colt de rai, unde poți să te „Țara celor o mie de lacuri”, de „vânătoarea de țânțari”,
Pământul mobilelor Nokia „aruncarea telefonului mobil”,
întâlnești cu Moș Crăciun. fapt 187.888 de lacuri
„fotbal în mlaștină”, „aruncatul
cu cizma de cauciuc”

Finlandezii au inventat primul În iunie, iulie - soarele nu apune


ierni grele, friguroase, întunecate, În medie, un finlandez consumă
browser de internet pentru și nu coboară deloc sub linia
care par să nu se mai termine 12 kg de cafea pe an.
utilizatori orizontului.

Dinții finlandezilor sunt sănătoși


și puternici pentru că beau lapte.
În jur de 1 litru de persoană pe zi
Dintre toti vecinii din vestul Finlandezii nu obișnuiesc sa
Finlanda a fost recunoscută pe
URSS, Finlanda este singura ofere flori doamnelor, un astfel
plan mondial ca fiind tara unde
tara care, desi a participat la de cadou pare deplasat.
se găseste cea mai curata apa
razboiul antisovietic, n-a fost Atitudinea lor fata de flori este
din lume
nici ocupata si nici sovietizata sa le cultive, nu să le rupă

Amenzile de circulație pentru


Finlandezii sunt înnebuniți
depășirea limitei de viteză îți Aici e patria heavy metal-ului
după tango!
dau fiori…

invenții cu brevet finlandez: sania de salvare, ceasul de monitorizare a pulsului cardiac, lemnul-dulce sărat
(Salmiakki), Linux OS, patinele de gheață, jocul Angry Birds, cocktailul Molotov, SMS-urile și nu în
ultimul rând sauna. 
Finlanda este o țară civilizată
 cu o infrastructură bine pusă la punct,
 cu străzi și bulevarde largi,
 cu numeroase piste pentru bicicliști,
 un transport public modern și de mare viteză,
 cu clădiri înalte, dar nu atât de spectaculoase din
punct de vedere al arhitecturii,
 cu foarte multe yahturi, vaporașe și nave de
croazieră în largul Mării Baltice,
 cu spații verzi populate de gâște și rațe sălbatice,
 cu puține restaurante de tip fast-food,
 cu mall-uri și magazine care se închid foarte
devreme.
10

Timpul posomorât
determină arhitectura clădirilor care sunt colorate 05/04/2021
De ce suntem atât de încruntați?
De ce nu zâmbim când mergem pe stradă, de ce ne temem de oameni?
De ce suntem mereu alertați?
Am văzut doar zâmbete și atitudine umană peste tot!
De ce finlandezii sunt fericiți?
12

Îşi alocă timp Merg la job cu Urmează o dietă


pentru vacanţe bicicleta mediteraneană

Încrederea în Stabilesc un
Îşi petrec timpul
prieteni echilibru între
cu prietenii şi
muncă şi viaţa
familia
personală

05/04/2021

Moldova s-a clasat, anul trecut, pe locul 55 în topul celor mai fericite ţări ale lumii.
Educația în Finlanda

Copiii nu merg la școala până


Finlanda are unul dintre cele nu împlinesc 7 ani, nu 66% dintre elevi merg la
mai bune sisteme de primesc note in primii 6 ani si facultate,  fiind cel mai mare
învățământ din lume; dau un singur test obligatoriu procent din Europa;
la vârsta de 16 ani;
Cultura încrederii, Mottoul Educației finlandeze
14

Ministrul Educatiei din Finlanda.MOV

Sanni Grahn-Laasonen

Încrederea
Încrederea Încrederea Încrederea
Directorilor, a
Profesorului Școlii în Societății în
Ministerului
în elevi Părinți Școală
în Profesori

05/04/2021
1. Ce trebuie să
facem ca
Societatea să
aibă încredere
în Școală?
Putem asigura o comunitate de
Lideri ai Schimbării în Educație?
3. Reformele în
Educație trebuie să
vină de la Profesori
sau de la Minister?
4. Avem nevoie în timp ce în
de inspectori multe țări
școlari în europene nu
Republica mai există
Moldova, această funcție?
Oare, în Republica Moldova,

Școala cea mai bună se află lângă


casa noastră, așa ca în Finlanda?
Poate să creăm Școli
de excelență cu
E suficient să realizăm
Poate e necesar să le mentori care să
formarea continuă în
transferăm în Școli? ghideze dezvoltarea
aulele universitare?
competențelor
profesionale?
7. În ce mod
putem crea un
mediu stabil, de
îngrijire și
inspirație pentru
învățare și predare
în școli?
Copii frumoși, copii sănătoși
📌8. Cine este
responsabil de
imaginea cadrului
didactic: Profesorul
sau Ministerul?
📌9. Va rezista
Republica
Moldova  unei noi
schimbări în evaluare
și anume
implementarea unui
sistem de feedback și
evaluare externă?
Mariana MARIN, dr.conf.univ.
președinte AGIRoMd
Preocupări științifico - didactice:
 Educație lingvistică, literară; Vorbitorul cult; Atitudinea elevului față de opera literară. Standarde de calitate;
Standarde profesionale, Standarde de eficiență a învățării; Evaluare în bază de competențe, evaluare criterială prin
descriptori; referențial de evaluare. Didactici interactive în învățământul primar
Performanţe profesionale:
Doctor în pedagogie, tema de cercetare - Principii de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de opera literară,
experienţă de 15 ani în domeniul învăţământului; autor de auxiliare didactice; coordonator de colecţie a
ghidurilor pentru dirigenţie; expert în cadrul IP Consiliul Consultativ de Expertiză al AŞM (2014-2016); coautor
al Curriculumului de dirigenţie; autor de Curriculum școlar; expert în cadrul proiectelor Evaluarea standardelor;
Evaluarea Curriculumului şcolar; autor a peste 120 de articole metodice şi ştiinţifice; redactor-şef al Revistei
Învăţătorul Modern, autor al scrisorilor metodice pentru învăţământul primar, propuse de ME (2006-2009).
Referent ştiinţific al revistei cotate ISI Journal Plus Education, categoria B+ .
Stagii de formare: Bruxelles (Belgia), Comisia Europeană, Vizită de studiu, 2017; Riga (Latvia) Summer Academy of
Eastern Neighbors Countries Professionalization of Adult Education in Ukraine, Moldova and Belarus, 2016.
Viena (Austria), Academia Diplomatică din Viena, 2015; Assessment for Learning in STEM Teaching, University
of Leeds , UK (2015); The University of Auckland, New Zealand (2015); L’Université Nice Sophia Antipolis,
Nice (Franța), 2014; IRSCA Gifted Education, România, 2008; Amnesty International, 2008, Congresele
Asociaţiei Generale a Învăţătorilor( 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Membrul
(ANPRO) „Ioana Em. Petrescu”. Academia Română. Centrul de Studii Transilvane (2009, 2010). Curriculum
GlobALE – formare de formatori pentru sistemul Educaţiei Adulţilor 2015.
Diplome. Diploma Ministerului educației pentru performanțe profesionale, 2015, 2017. Premiul Pentru Performanță în
educație al TVR Moldova, 2017. Diploma Bene Merenti, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Chișinău, 2014.
Diploma de merit Premiul I și medalia de aur, Forumul Orizonturi didactice, 2013. Membru de onoare al AGIRo,
Constanța, 2010. Diploma de onoare, Inspectoratul Școlar București, 2010. Diploma de excelență, Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, România, 2012. Diploma de onoare, Inspectoratul Școlar Iași, Școala
Alecu Russo, Iași, 2011, 2012.
Prezentare Finlanda cu ochii mei
26 Mariana MARIN
27
Portofoliu general:
Mariana MARIN

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1Sjojmr1_tbYw77U986SZoO8MU8f7sP3G?fbclid=IwAR2cFFQR_
GjCcB-DBKNsFjHoWUMA749_557wZZdilqOpI-fryx-iY75knkM

S-ar putea să vă placă și