Sunteți pe pagina 1din 87

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIŢANU”

CATEDRA DE MEDICINA SOCIALĂ ȘI MANAGEMENT


”Nicolae Testemițanu”

UTILIZAREA PRACTICĂ A DATELOR ŞI


METODELOR EPIDEMIOLOGICE BAZATE
PE DATE DEMOGRAFICE

LARISA SPINEI
d.h.ş.m., profesor universitar

05.05.21
DEMOGRAFÍE
 Științăcare, prin metode cantitative,
studiază fenomene și procese
privitoare la numărul, repartiția
geografică, structura, densitatea,
mișcarea populației umane și
compoziția ei pe grupe de vârstă, pe
sexe etc.

sursa: DEX '09 (2009)


05.05.21
John Graunt (1629 – 1674)
• Pune în evidenţă
legităţi ale populaţiei şi
fenomenelor
demografice
• Fondatorul
biostatisticei

May 5, 2021
Edmond Hailey (1656-1742)
• S-a preocupat de
estimarea numărului
populaţiei
• A elaborat prima
“Tabelă de mortalitate”
• A introdus conceptul
de durată probabilă de
viaţă

May 5, 2021
POPULAȚIA LUMII

• La 31 octombrie 2011 - 7 miliarde de


pământeni

• O creștere semnificativă pentru populația


planetei, care la inceputul secolului al XX-lea
număra 2 miliarde

05.05.21
Populația globului, mld

• a.1804 – 1 mld
• a.1927 – 2 mld
• a.1960 – 3 mld
• a.1974 – 4 mld
• a.1987 - 5 mld
• a.1999 - 6 mld
• a.2011 – 7 mld

• a.2024 – 8 mld
• a.2037 – 9 mld
• a.2056 – 10 mld
• a.2087 – 11 mld

05.05.21
POPULAȚIA LUMII

• 50% din populația Terrei locuiteste in 6 țări


(China ~ 19.83% , India ~ 16.94%, SUA ~
4.55%, Indonesia ~ 3.47%, Brazilia ~ 2.79%,
Pakistan~ 2.44%)
• China - 1.3 miliarde de locuitori, 20.0%
din populația lumii
• 50.0% trăiesc in 216 țări

05.05.21
POPULAȚIA LUMII

• O persoana din două (1:2) trăiește in mediul


urban, dar peste 35 de ani raportul va fi de
2:3
• Populația sub 25 de ani reprezinta 43.0% din
populația mondială, față de 8.0% pentru cei
cu vârsta peste 64 de ani

05.05.21
SE NASC PE TERRA

• În fiecare  secundă - 3 copii


• În fiecare zi - 250.000 de nou-născuți
• Pe an - aproape 87 de milioane

05.05.21
DECEDEAZĂ PE TERRA

• În fiecare  secundă - 1
• În fiecare zi – 86.400
• Pe an – aproape 32 de milioane

05.05.21
TEORIA EVOLUTIEI DEMOGRAFICE

Faza 1
• Atât rata mortalitâții cât și a natalitâții erau
ridicate, iar nivelul de creștere al populației
era redus, chiar egal cu 0

05.05.21
TEORIA EVOLUTIEI DEMOGRAFICE

Faza 2
• Rata natalității rămâne ridicată in timp ce
rata mortalitții scade ca urmare a dezvoltării
serviciilor de sanatate publică, a avansului
tehnologic etc.
• În aceste condiții, se manifestă o creștere a
populației

05.05.21
TEORIA EVOLUTIEI DEMOGRAFICE

Faza 3
• Rata natalității scade (schimbări sociale
produse de emanciparea femeilor,
descurajeaza procrearea masiva in scopul
creării unei familii numeroase, cresterea
numarului de familii care apelează la
planificarea familială ), reducerea ratei
mortalității astfel, rata de creștere a
populației va scadea până spre 0
05.05.21
Relaţia medic - medicina - sistem de
sănătate / demografie
EXEMPLE

1. Obiectul sănătăţii publice îl constituie studiul


stării de sănătate a populaţiei

05.05.21
EXEMPLE

2. Majoritatea de indicatori care măsoară


diversele aspecte ale stării de sănătate au la
numitor populaţia generală sau diverse
subpopulaţii ( de gen feminin sau masculin, din
mediul urban sau rural, de o anumită grupă de
vârstă etc.)

05.05.21
EXEMPLE

3. Alături de latura de descriere a stării de


sănătate apare şi latura de intervenţie (a
serviciilor de sănătate)

05.05.21
EXEMPLE

4. Numărul şi structura populaţiei sunt


elemente importante în stabilirea numărul
de vaccinări, de medici care oferă servicii
medicale, planificare numărul şi tipul de
unităţi medicale, paturilor în general şi pe
specialităţi, de personal medical cu studii
medii sau de personal auxiliar, de
medicamente etc.

05.05.21
Modalităţi de culegere a datelor şi
informaţiilor în demografie

1. Sistemul informaţional curent


- Deţine informaţii legate de naşteri, decese,
căsătorii, divorţuri, plecările şi întrările într-
un anumit teritoriu
- Date suplimentare asupra reproducerii
populaţiei, respectiv a numărului de avorturi

05.05.21
Modalităţi de culegere a datelor şi
informaţiilor în demografie

2. Documentele medicale purtătoare de informaţii

• Certificatul medical constatator al naşterii


• Certificatul medical constatator al decesului în
perioada perinatală
• Certificatul medical constatator al decesului

05.05.21
Modalităţi de culegere a datelor şi
informaţiilor în demografie

3. Anchetele demografice
• Constituie modalităţi de a obţine date
referitor la condiţionarea diverselor
fenomene demografice

• Pot fi efectuate pe colectivităţi generale, pe


colectivităţi reprezentative din populaţie
sau pe loturi

05.05.21
Conceptele fundamentale cu care
operează demografia
Evenimentul demografic Fenomenul demografic
• un caz individual purtător • frecvenţa apariţiei unor
al unei informaţii cu evenimente demografice
caracter demografic într-o populaţie şi într- o
perioadă de timp
Născutul viu Natalitatea
Născutul mort Mortinatalitatea
Decesul Mortalitatea
Căsătoria Nupţialitatea
Divorţul Divorţialitatea

05.05.21
Conceptele fundamentale cu
care operează demografia

• Cohortă = totalitatea persoanelor care


suferă acelaşi eveniment în aceiaşi
perioadă de timp

Exemplu: totalitatea persoanelor care se


căsătoresc într-un an calendaristic
05.05.21
Conceptele fundamentale cu care
operează demografia

Generaţia
• Este un caz particular al cohortei

• Este definită ca fiind totalitatea


persoanelor născute într-un an
calendaristic
05.05.21
Măsurarea fenomenelor demografice
1. Numărul absolut
2. Rata
3. Structura evenimentelor demografice

05.05.21
Evaluarea tendinţei de evoluţie

• tendinţa de lungă durată (trend)

• variaţii ciclice (sezoniere)

• variaţii întâmplătoare (accidentale)

05.05.21
05.05.21
* Statica populaţiei - analizează
populaţia sub raportul numărului,
distribuţiei teritoriale, structurii după
diverse caracteristici demografice (gen,
grupe de vârstă, starea civilă etc.) şi socio-
economice (ocupaţia, nivelul de instruire
etc.)

05.05.21
* Dinamica populaţiei (sau mişcarea
populaţiei) abordează populaţia sub
raportul schimbărilor survenite în
numărul şi structura populaţiei ca
urmare a naşterilor, deceselor,
căsătoriilor, divorţurilor (mişcarea
naturală) şi schimbărilor ale domiciliu
stabil (mişcarea mecanică)
05.05.21
STATICA POPULAŢIEI

• Numărul populaţiei
• Densitatea
• Distribuţia teritorială
• Structura populaţiei

05.05.21
Numărul populaţiei

05.05.21
Recensământul populaţiei este un
exemplu tipic de anchetă demografică

”Cercetarea statistică (exhaustivă), care are ca


scop înregistrarea populaţiei la un moment
dat sub raportul numărului şi a unor
caracteristici demo-economice: anul naşterii,
starea civilă, categoria socio-profesională,
naţionalitatea, religia etc.”

05.05.21
Caracteristicile recensământului (1)

• Scop statistic
• Este iniţiat pe baza unor acte normative
(Hotărâri de Guvern)
• Se referă la un teritoriu bine definit
(de obicei o ţară)

05.05.21
Caracteristicile recensământului (2)

• Universalitate (înregistrează absolut toate


persoanele care trăiesc în teritoriu stabilit)

• Informaţiile se obţin direct de la populaţie

• Metodologia este unică, standardizată

05.05.21
Caracteristicile recensământului (3)

• Există un control al calităţii datelor

• Ritmicitate (se repetă periodic)

• Toatele înregistrările se fac pentru un


moment fix (ziua şi ora la care se referă
înregistrarea)

05.05.21
Clasificarea recensămintelor

În funcţie de gradul de cuprindere a


populaţiei

• Recensăminte generale - cuprinde întreagă


populaţie
• Recensăminte parţiale - cuprinde numai o
subpopulaţie

05.05.21
Modul de culegerea a datelor

• Autoînregistrarea
• Culegerea informaţiilor prin interviu

05.05.21
NUMĂRUL POPULAŢIEI

• ÎNREGISTRAT
• CALCULAT
• PROIECTAT

05.05.21
NUMĂRUL POPULAŢIEI

• a.1820 – 1 mlrd.
• a.1999 13 octombrie – 6 mlrd.
• a.2011 31 octombrie – 7 mlrd.
• a.2025 – 8 mlrd.
• a.2050 – 12 mlrd.

05.05.21
POPULATIA STABILA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
(la 1 ianuarie anul corespunzator, in mii) *
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3559,5 3557,6 3555,2 3555,2 3550,9 3547,5 3542,7

*Notă: datele sînt reprezentate fără raioanele de est ale Republicii


Moldova

05.05.21
Fig.3. Evoluția proiectată a numărului populației RM,
a. 2012-2050 (mii).

05.05.21
Fig.4. Evoluția proiectată a numărului populației în
vîrsta aptă de muncă (15-59 ani), RM, a.2012-2050 (mii).

05.05.21
Fig.5. Evoluția proiectată a numărului populaţiei în
vîrstă de pensionare, femei - 57 ani și peste; bărbați -
62 ani și peste, RM, a.2012-2050 (mii).

05.05.21
Densitatea populaţiei se exprimă prin numărul
populaţiei (P) pe unitatea de suprafaţă (S)

P
D=
S
unde:
• D = densitatea populaţiei
• P = populaţia
• S = suprafaţă exprimată în km²
05.05.21
Inversul acestui raport poartă numele
de indice de arealitate

S
Indice de arealitate =
P

În cazul indicelui de arealitate suprafaţa


se exprimă în hectare

05.05.21
Distribuţia teritorială

• Este o noţiunea demografică ce


indică gradul de răspîndire a
populaţiei în funcţiei de tipul şi
mărimea localităţii

05.05.21
Structura populaţiei

05.05.21
Ponderea populaţiei cu domiciliul stabil în
mediu U/R
Pu Pr
%U = 100 %R = 100
P P
unde:
• P = populaţia totală
• Pu = populaţia care locuieşte în mediul urban
• Pr = populaţia care locuieşte în mediul rural

05.05.21
STRUCTURA POPULAŢIEI DUPĂ MEDIUL DE
REȘEDINȚĂ în RM,a.2012-2018 (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Populația 42.2 42,4 42,5 42,7 42,9 43,1


urbană

Populația 57.8 57,6 57,5 57,3 57,1 56,9


rurală

05.05.21
Structura populaţiei în funcţie
de gen
• Analiza structurii populaţiei în funcţie
de gen se justifică pe de o parte prin
particularităţile biologice şi pe de o
altă parte - prin funcţiile şi rolurile pe
care le au în familie şi societate

05.05.21
Ponderea populaţiei
F/ M

PF/M
PF/M = 100
P

unde:
PF = populaţia de sex feminin
PM = populaţia de sex masculin
P = populaţia totală
05.05.21
STRUCTURA POPULAŢIEI DUPĂ SEX în
RM,a.2014-2019 (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bărbați 48,1 48,1 48,1 48.1 48,1 48.1

Femei 51.9 51.9 51.9 51.9 51,9 51.9

05.05.21
Indicele de masculinitate (I. M.) - defineşte numărul de
persoane de sex masculin care revin la 100 sau 1000
persoane de sex feminin

PM
IM = x100 sau 1000
PF

Indicele de feminitate (I. F.)

PF
IF = ____________ x 100 sau 1000
05.05.21
PM
Structura populaţiei pe grupe de
vârstă

În analiza structurii populaţiei pe


grupe de vârstă trebuie să se ţină
cont de:

- "efectul de vârstă"
- "efectul de generaţie"
05.05.21
• În analiza populaţiei pot fi utilizate
următoarele grupele de vârstă :

 cincinale
(0-4; 5-9; 10-14; ……80-84; 85 şi peste)
 decenale
(0-9; 10-19; …..80 şi peste)
 grupele mari de vârstă
• copii 0-17 ani 11 luni 29 zile
• adulţi 18-64 ani 11 luni 29 zile
• vârstnici 65 ani şi peste
05.05.21
Tabelul 5. Tipuri de populaţie

0 – 14 ani 30.0% 25.0% 20.0%

15 – 57/62 ani 50.0% 50.0% 50.0%

58/63 și peste 20.0% 25.0% 30.0%

05.05.21
Tipuri de populaţie
• Copii (0 – 17 ani 11 luni 29 zile) – 20.0%

• M : F
0 – 17 ani 11 luni 29 zile 105 : 100
18 – 54 ani 100 : 105
55 şi peste 100 : 147

05.05.21
Tipul regresiv de populaţie
• Conform scării lui G.Bojio-Gamier
îmbătrânirea populaţiei este atunci, când
cota populaţiei în vârstă de 60 ani şi mai mult
egală cu 12.0%

• RM – 18.0%
• Pensionari – 19,8%

05.05.21
Structura populaţiei în funcţie de starea
civilă

 Conform legislaţiei poate fi:


- necăsătorit (ă)
- căsătorit (ă)
- văduv (ă)
- divorţat (ă)

 Noţiunea de starea civilă se utilizează


numai după vârstă de 15 ani
05.05.21
Repartiţia populaţiei în funcţie de
participarea în viaţă economică

În orice ţară populaţia luată în totalitate


este consumătoarea bunurilor materiale,
dar numai o parte din ea participă direct
la producerea bunurilor şi serviciilor
consumate

05.05.21
• Populaţia activă sau economic activă este
constituită din totalitatea persoanelor care
exercită o profesiune plus persoane aflaţi
în şomaj

• În cadrul populaţiei active nu sunt incluşi


elevi, studenţi şi femeile care prestează
activitatea numai în familie

05.05.21
• Populaţia ocupată este alcătuită din
persoanele care au o ocupaţie. Ea este
egală cu populaţia activă minus şomerii

• Partea din populaţie care nu exercită


nici o activitate constituie populaţia
inactivă

05.05.21
Repartiţia populaţiei în funcţie de
participarea lor la viaţa economică

Indicele de activitate (IA)


P activă
IA = x 100
P

05.05.21
Indicii de activitate specifică
pe sexe

PM activă
IAM = x 100
PM

PF activă
IAF = x 100
PF

05.05.21
Indicele de activitate specifică pe grupe
de vârstă

P activă de o anumită grupă de vârstă


IA vârstă = x 100
P din grupa de vârstă respectivă

05.05.21
Curba de activitatea este
reprezentarea grafică a indicelor de
activitatea specifică pe grupe de
vârstă

05.05.21
05.05.21
DINAMICA POPULAŢIEI

• Prezintă modificările în numărul şi structura


populaţiei în mod permanent ca urmare a
evenimentelor demografice:naşteri, decese,
schimbări ale domiciliu stabil (imigrări şi
emigrări)

05.05.21
Fig.10. Dinamica populației.
MIŞCAREA NATURALĂ

NĂSCUŢI VII DECEDAŢI


INTRĂRI

IEŞIRI
Sistemul populaţiei

IMIGRAŢI EMIGRAŢI

MIŞCAREA MIGRATORIE

05.05.21
Mişcarea naturală:
este determinată de puterea populaţiei de
reproducere şi de mortalitate

Mişcarea mecanică:
cuprinde deplasarea locuitorilor în interiorul
unei ţări - migraţia internă - sau în afara
hotarelor ţării - migraţie externă

05.05.21
MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

• Reproducerea populaţiei
• Mortalitatea
• Durata medie de speranţa a vieții de la
naştere
• Sporul natural

05.05.21
NOŢIUNI
• Rangul naşterii defineşte a câta naştere a
femeii este cea în cauză

• Rangul născutului arată al câtelea născut viu


sau mort este născutul considerat. Calculul se
face separat pentru născuţii vii sau morţi

05.05.21
NOŢIUNI
 Intervalul protogenezic - intervalul de timp scurs
din momentul căsătoriei până la naşterea primul
copil

 Intervalul intergenetic - intervalul de timp, care


separă naşterile de rang succesiv

 Comportament demografic (reproductiv) -


atitudinea unui cuplu faţă de numărul de copii în
familie şi faţă de intervalul între naşteri

05.05.21
NOŢIUNI
 Vârsta fertilă a femeii . Din punct de vedere
demografic viaţă fertilă a femeii este cuprinsă între
15 şi 49 de ani

 Populaţia feminină de vârsta fertilă cuprinde


femeile în vârstă de 15-49 ani

05.05.21
Măsurarea natalităţii şi fertilităţii

Într-un an calendaristic –
abordarea transversală a fenomenelor

Pe o generaţie –
abordare longitudinală a fenomenelor

05.05.21
Natalitatea

• Este fenomenul demografic al apariţiei


născuţilor vii într-o populaţie şi într-o
perioadă de timp

• Unitatea statistică de observare este


născutul viu

05.05.21
Natalitatea
Documentele purtătoare de informaţii :
Certificatul medical constatator al naşterii
(document completat de către medicul care
constată evenimentul demografic)
Certificatul de naştere (documentul completat de
baza certificatului medical de către funcţionarii de
la Oficiile de stare civilă)
Buletinul statistic de naştere (completat la Oficiile
de stare civilă)
05.05.21
Sub aspect statistic, acest fenomen să măsoară prin
rata de natalitate
N
Rata de natalitate = x 1000
P
unde:
• N = numărul născuţi vii într-un an calendaristic
• P = populaţia la 1 iulie a anului respectiv

• Avantajele : - este uşor de calculat


- are o importanţă şi semnificaţie
practică

• Principalul dezavantaj este reprezentat de neomogenitatea


numitorului care conţine populaţia de ambele sexe, de
toate vârstele şi indiferent de starea civilă

05.05.21
Fertilitatea
• Este fenomenul demografic al frecvenţei
apariţiei născuţilor vii în subpopulaţia
feminină în vârstă de reproducere (15-49 ani).

• Unitatea statistică de observare este constituită


din născutul viu
• Documentele purtătoare de informaţii sunt
aceiaşi ca şi în studiul natalităţii
• Statistic să măsoară prin rata generală de
fertilitate (RGF)

05.05.21
Fertilitatea
N
RGF = x 1000
PF 15-49 ani

unde:
• N = numărul născuţi vii într-un an calendaristic
• PF 15-49 = populaţia feminină în vârstă 15-49
ani

05.05.21
Fertilitatea variază puternic cu grupa de
vârstă
Această afirmaţie devine prin calcularea
ratelor specifice de fertilitate pentru o vârstă
sau o grupă de vârstă

05.05.21
Fertilitatea pe grupe de vârstă

Nx, x+5
R. S. Fx, x+5 = * 1000
Px, x+5

unde:
• R. S. Fx, x+5 = indicele de fertilitate specifică la vârsta
x, x+5 (15-19, 20-24, …..45-49)
• Nx, x+5 = numărul născuţi vii într-un an calendaristic
de la mame de vârstă x, x+5
05.05.21
Natalitatea
• Media mondială – 26.0 la 1000 de locuitori
• RM a.2019 – 8,4 la 1000 de locuitori (29677)
• Indicii orientativi:
- nivelul jos – până la 15.0 la 1000 de locuitori
- nivelul mediu – 15.0 – 25.0 la 1000 de locuitori
- nivelul înalt – mai mult de 25.0 la 1000 de locuitori

05.05.21
05.05.21
Factorii care influenţează natalitatea şi
fertilitatea populaţiei

1. Factorii fiziologici
2. Factori demografici
3. Factorii socio-economici
4. Factori culturali
5. Starea de sănătate
6. Factori legislativi
05.05.21
Evaluarea comportamentului
demografic al familiilor/femeilor

• Măsurarea natalităţii şi fertilităţii


• Raportul avorturi/1000 de născuţi vii

Nr. avorturi
x 1000
Nr. născuţi vii

05.05.21
Intreruperi de sarcini
• a.2018 – 10 830, din ei până la 15 ani – 6,0%

05.05.21
RATA NUPȚIALITĂȚII ȘI DIVORȚURILOR, RM,
a.2012-2018 (la 1000 locuitori).

05.05.21