Sunteți pe pagina 1din 8

TRAINING SL-TC

Curs de formare profesională


“RESPONSABIL MEDIU”
cod COR 325710
organizat în luna iulie 2016
 
 
  

 
LUCRARE DE ABSOLVIRE
PROBA PRACTICĂ
 

Tema:
Obligații legale pentru persoanele juridice
care produc, importă sau achiziționează intracomunitar
echipamente electrice și electronice,
potrivit legislației în vigoare
(Legii 211/ 2011, HG 1037/2010, OM 1223/2005,
OM 1225/2005, OM 1441/2011 si OM 2264/2011)

 
COORDONATOR
CRISTIANA MATEI

 
ABSOLVENT
Cristian DRAGAN

- iulie /2016 -
 
Conform legislației în vigoare (Legea 211/2011, HG 1037/2010, OM 1223/2005,
OM 1225/2005, OM 1441/2011 si OM 2264/2011), persoanele juridice care produc,
importă sau achiziționează intracomunitar echipamente electrice și electronice au
următoarele obligații principale:
principale
•să aibă numit un responsabil pentru gestiunea deșeurilor;
•să se înregistreze în registrul producătorilor la ANPM;
•să asigure organizarea operațiunilor de colectare și reciclare DEEE;
•să finanțeze și să garanteze finanțarea operațiunilor de colectare și reciclare DEE;
•să raporteze la ANPM echipamentele puse pe piață și cele colectate și reciclate;
•să informeze consumatorii de instalațiile de tratare;
•să eticheteze produsele conform cerințelor legale;
•să asigure conformitatea FEE;
•să proiecteze FEE pentru a facilita reutilizarea și reciclarea acestora;
•să informeze ANPM în fiecare an, până la data de 15 ianuarie, organizația căreia i-a
transmis responsabilitatea pentru gestionarea DEEE.

Obligații specifice:
specifice
RESPONSABIL INTERN pentru gestiunea deșeurilor
Conform Legii 211/2010, art. 22 aliniatele 3 si 4, detinatorii/Producatorii de deseuri
persoane juridice si comerciantii au obligatia sa desemneze o persoana din randul
angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor
prevazute Legea 211/2011 sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.
Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor,
inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
Sanctiunea pentru nerespectare reprezinta amenda intre 15.000 si 30.000 lei.

INREGISTRARE in registrul producatorilor de la ANPM


Producatorii au obligatia de a se inscrie in registrul producatorilor EEE de la
ANPM, primind un numar de inregistrare ce va fi comunicat de catre acestia tuturor
retelelor comerciale prin care sunt distribuite si vandute EEE. Cererea de reinnoire
se inainteaza cu 2 luni inainte de expirarea termenului de valabilitate.
Pot introduce pe piata EEE numai producatorii inregistrati in registrul
producatorilor EEE (HG 1037/2010 art 12 alin 2 si 3 si OM 1223/2005 art 3).
Producatorii care renunta la punerea pe piata a echipamentelor electrice si
electronice sunt obligati sa anunte Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in
termen de 30 de zile de la incetarea activitatii, pentru a putea fi radiati din registru
(OM 1223/2005 art 5).
In cazul incetarii activitatii, producatorul care nu este la o organizatie colectiva este
obligat sa raporteze ANPM numarul si cantitatea de EEE introduse pe piata
nationala si ramase negestionate la data incetarii activitatii si sa declare pe propria
raspundere corectitudinea datelor raportate (OM 1441/2011 art 2 alin 5).

-01-
COLECTARE SI RECICLARE DEEE

Producatorii sau reprezentantii autorizati care actioneaza in numele lor sunt


obligati sa organizeze colectarea, valorificarea si reciclarea DEEE, pentru a
indeplini obligatiile de colectare si reciclare, in una dintre urmatoarele modalitati
(HG 1037/2010 art 7 alin 5; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de
40.000-50.000 lei si suspendarea temporara a activitatii operatorului economic
pana la conformare):
    a) individual, utilizand propriile resurse, in conformitate cu planul de operare
aprobat de autoritati
    b) transferarea acestor responsabilitati, pe baza de contract, catre operatorul
economic legal constituit si autorizat, denumit in continuare organizatie colectiva
Producatorii sunt obligati sa urmareasca ca toate DEEE colectate de la
gospodariile particulare prin punctele de colectare DEEE amenajate de
autoritatile locale, de la comerciantii care au primit DEEE  in sistem 1 la 1 si prin
alte mijloace, sa fie transportate la instalatiile de tratare autorizate. (HG
1037/2010 art 5 alin 12; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de 10.000-
20.000 lei)
In vederea realizarii unei rate medii de colectare selectiva la nivel national de cel
putin 4 kg/locuitor/an, producatorii de EEE si organizatiile colective care
actioneaza in numele producatorilor vor asigura, anual, colectarea unei cantitati
de DEEE reprezentand rata anuala de colectare selectiva  aplicata cantitatii de
EEE introduse pe piata nationala in anul respectiv. Rata anuala de colectare
selectiva se afiseaza pe site-ul ANPM pana la data de 15 mai. (HG 1037/2010 art
5 alin 13 si OM 2264/2011; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de
40.000-50.000 lei si suspendarea temporara a activitatii operatorului economic
pana la conformare)
Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor
au obligatia sa asigure preluarea si valorificarea DEEE colectate selectiv si sa
indeplineasca urmatoarele obiective de tratare:

Categorie Obiectiv Obiectiv recilare si


valorificare reutilizare
1 si 10 80% 75%

3 si 4 75% 65%

2, 5, 6, 7 si 9 70% 50%

5 b-e 80% 80%

(HG 1037/2010 art 7 alin1; in caz de neconformitate se aplica sanctiuni de


40.000-50.000 lei si suspendarea temporara a activitatii operatorului economic
pana la conformare)

-02-
Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor au
obligatia sa tina, intr-un registru constituit special in acest scop, o evidenta a cantitatii de
DEEE, de componente, materiale si substante ale acestora la intrarea si iesirea din
instalatia de tratare si/sau la intrarea in instalatia de valorificare ori de reciclare.( HG
1037/2010 art 7 alin5; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de 10.000-20.000 lei).

FINANTARE si GARANTARE
Producatorii au obligatia sa asigure finantarea colectarii, tratarii, valorificarii si eliminarii
nepoluante a DEEE generate in gospodariile particulare si depozitate la punctele de
colectare municipale ori stranse la comercianti ori colectate prin alte mijloace (HG
1037/2010 art 8 alin 1; caz de neconformitate se aplica sanctiuni de 40.000-50.000 lei si
suspendarea temporara a activitatii operatorului economic pana la conformare).
La introducerea unui EEE pe piata (dupa publicarea HG 1037 – 02.11.2010), fiecare
producator trebuie sa depuna o garantie care sa demonstreze ca va fi finantata gestionarea
tuturor DEEE provenite de la EEE introduse pe piata nationala. Garantia finantarii
operatiunilor pentru producatorii de EEE consta in:
a)      scrisoare de garantie bancara sau cont bancar blocat pus la AFM, pentru perioada de
garantare, a carei valoare reprezinta costurile reale ale finantarii operatiunilor (valoarea
unitara de gestionare de referinta publicata de ANPM) pentru EEE introduse pe piata
nationala, corectate cu dobanda ROBOR la luna +5%; sau
b)      polita de asigurare de reciclare incheiata cu o societate de asigurari, al carei
beneficiar, la sfarsitul perioadei de garantare, este AFM, avand o valoare care acopera
costurile reale ale finantarii operatiunilor (valoarea unitara de gestionare de referinta
publicata de ANPM), corectate cu dobanda ROBOR la luna +5%; sau
c)       aderarea la una dintre organizatiile colective autorizate care actioneaza in numele
producatorilor (HG 1037/2010 art 8 alin 3; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de
40.000-50.000 lei)
 Producatorii individuali constituie si actualizeaza anual, pana la data de 20 martie,
garantia financiara valabila pe durata de garantare stabilita pentru cantitatea de EEE
estimata a fi introdusa pe piata nationala pana la finalul anului calendaristic si au obligatia
de a transmite la ANPM si la AFM dovada constituirii acesteia.
Producatorii sunt obligati sa asigure existenta garantiei financiare pe intreaga perioada de
garantare corespunzatoare unei anumite categorii de EEE, pentru fiecare EEE introdus pe
piata.
La sfarsitul perioadei de garantare pentru o anumita categorie de EEE, producatorul
trebuie sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de finantare a operatiunilor de colectare,
tratare, reciclare, valorificare si eliminare pentru intreaga cantitate de DEEE
corespunzatoare EEE puse pe piata. (OM 1441/2011 art 2).
Finantarea deseurilor istorice provenite de la gospodariile particulare se face de catre
producatorii existenti pe piata nationala, in cadrul sistemului pentru care au optat
(individual sau la o organizatie colectiva), proportional cu cota de piata, in cadrul
categoriei din care face parte EEE introdus pe piata, astfel (HG 1037/2010 art 8 alin 8;
sanctiuni 40.000-50.000 lei):
a)      organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor sunt obligate sa
finanteze operatiile de colectare, tratare, valorificare si eliminare nepoluanta DEEE, pentru
toate deseurile istorice colectate la punctele de colectare municipale, stranse de
comercianti sau colectate prin alte mijloace.
b)      producatorii care opteaza sa indeplineasca in mod individual obligatia de finantare a
operatiunilor de colectare, tratare, valorificare si eliminare nepoluanta DEEE, trebuie sa
finanteze operatiile pentru o cantitate de deseuri istorice din categoria din care fac parte
EEE introduse pe piata, care se stabileste si se comunica anual de catre Ministerul
Mediului si Padurilor

-03-
Costurile legate de colectarea, tratarea, valorificarea si eliminarea nepoluanta a DEEE
provenite de la utilizatori, altii decat gospodariile particulare, si generate de produsele
introduse pe piata se suporta de catre producatori (HG 1037/2010 art 9 alin 1; in caz de
neconformare se aplica sanctiuni de 40.000-50.000 lei si suspendarea temporara a
activitatii operatorului economic pana la conformare)
Pentru deseurile istorice provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare,
finantarea costurilor de gestionare trebuie sa fie asigurata de catre producatori, dupa
cum urmeaza (HG 1037/2010 art 9 alin 2; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de
40.000-50.000 lei si suspendarea temporara a activitatii operatorului economic pana la
conformare):
a)      in cazul deseurilor istorice inlocuite cu echipamente noi echivalente sau cu
echipamente noi care indeplinesc aceeasi functie, finantarea costurilor de gestionare
trebuie sa fie asigurata de producatorii acestor produse la introducerea lor pe piata.
Utilizatorii, altii decat gospodariile particulare, pot sa participe, partial sau in totalitate,
la finantarea costurilor de gestionare a acestei categorii de deseuri;
b)      in cazul altor deseuri istorice decat cele prevazute la lit. a), finantarea costurilor
de gestionare trebuie sa fie asigurata de utilizatori, altii decat gospodariile particulare.

INFORMARE
Producatorii sunt obligati sa furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodariile
particulare, in instructiunile de utilizare sau la punctul de vanzare, toate
informatiile necesare in legatura cu  (HG 1037/2010 art 10 alin 1 si 5 - in caz de
neconformare se aplica sanctiuni de 10.000-20.000 lei):
a)      obligatia de a nu elimina DEEE ca deseuri municipale nesortate si de a
colecta selectiv aceste DEEE;
b)      sistemele de predare si colectare puse la dispozitia lor;
c)       rolul utilizatorilor in reutilizarea, reciclarea si celelalte forme de
valorificare a DEEE;
d)      efectele potentiale asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei
substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice;
e)      semnificatia simbolului “pubela taiata” (anexa 4 din HG 1037/2010)
Pentru a facilita reutilizarea si tratarea adecvata si in conditii de protectie a
mediului a DEEE, precum si intretinerea, imbunatatirea, repararea si reciclarea
acestora, producatorii sunt obligati sa furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE
introdus pe piata, in termen de un an de la introducerea pe piata a
echipamentului, informatii referitoare la reutilizare si tratare.
 Pentru tipurile de EEE noi introduse pe piata nationala de mai mult de un an,
producatorii sunt obligati sa furnizeze, la cerere, informatiile de mai sus,
centrelor de reutilizare, instalatiilor de tratare si reciclare, sub forma de manuale
pe suport hartie sau in format electronic.
 Informatiile trebuie sa cuprinda date referitoare la componentele si materialele
ce intra in componenta EEE, precum si localizarea substantelor si amestecurilor
periculoase continute in aceste echipamente. (HG 1037/2010 art 11 alin 1, 2 si 3
- in caz de neconformare se aplica sanctiuni de 10.000-20.000 lei)

-04-
Costurile legate de colectarea, tratarea, valorificarea si eliminarea nepoluanta a DEEE
provenite de la utilizatori, altii decat gospodariile particulare, si generate de produsele
introduse pe piata se suporta de catre producatori (HG 1037/2010 art 9 alin 1; in caz de
neconformare se aplica sanctiuni de 40.000-50.000 lei si suspendarea temporara a activitatii
operatorului economic pana la conformare)
Pentru deseurile istorice provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare,
finantarea costurilor de gestionare trebuie sa fie asigurata de catre producatori, dupa cum
urmeaza (HG 1037/2010 art 9 alin 2; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de 40.000-
50.000 lei si suspendarea temporara a activitatii operatorului economic pana la conformare):
a)      in cazul deseurilor istorice inlocuite cu echipamente noi echivalente sau cu
echipamente noi care indeplinesc aceeasi functie, finantarea costurilor de gestionare trebuie
sa fie asigurata de producatorii acestor produse la introducerea lor pe piata. Utilizatorii, altii
decat gospodariile particulare, pot sa participe, partial sau in totalitate, la finantarea
costurilor de gestionare a acestei categorii de deseuri;
b)      in cazul altor deseuri istorice decat cele prevazute la lit. a), finantarea costurilor de
gestionare trebuie sa fie asigurata de utilizatori, altii decat gospodariile particulare.

INFORMARE
Producatorii sunt obligati sa furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodariile
particulare, in instructiunile de utilizare sau la punctul de vanzare, toate informatiile
necesare in legatura cu  (HG 1037/2010 art 10 alin 1 si 5 - in caz de neconformare se
aplica sanctiuni de 10.000-20.000 lei):
a)      obligatia de a nu elimina DEEE ca deseuri municipale nesortate si de a colecta
selectiv aceste DEEE;
b)      sistemele de predare si colectare puse la dispozitia lor;
c)       rolul utilizatorilor in reutilizarea, reciclarea si celelalte forme de valorificare a
DEEE;
d)      efectele potentiale asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei
substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice;
e)      semnificatia simbolului “pubela taiata” (anexa 4 din HG 1037/2010)
Pentru a facilita reutilizarea si tratarea adecvata si in conditii de protectie a mediului a
DEEE, precum si intretinerea, imbunatatirea, repararea si reciclarea acestora,
producatorii sunt obligati sa furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe
piata, in termen de un an de la introducerea pe piata a echipamentului, informatii
referitoare la reutilizare si tratare.
 Pentru tipurile de EEE noi introduse pe piata nationala de mai mult de un an,
producatorii sunt obligati sa furnizeze, la cerere, informatiile de mai sus, centrelor de
reutilizare, instalatiilor de tratare si reciclare, sub forma de manuale pe suport hartie
sau in format electronic.
 Informatiile trebuie sa cuprinda date referitoare la componentele si materialele ce
intra in componenta EEE, precum si localizarea substantelor si amestecurilor
periculoase continute in aceste echipamente. (HG 1037/2010 art 11 alin 1, 2 si 3 - in
caz de neconformare se aplica sanctiuni de 10.000-20.000 lei)

-05-
RAPORTARE
Producatorii sunt obligati sa raporteze anual Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului, pana la data de 30 aprilie, urmatoarele date (OM 1223/2005 art 6 si 7):
date privind cantitatile de echipamente electrice si electronice introduse pe piata
cantitatile, numarul si categoriile de deseuri de echipamente electrice si electronice
care au fost colectate prin toate mijloacele si refolosite, reciclate si recuperate
greutatea sau numarul deseurilor de echipamente electrice si electronice colectate si
exportate
Producatorii care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale
de colectare, valorificare si reciclare a deseurilor de echipamente electrice si
electronice, au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
datele de identificare a organizatiei colective autorizate cu care a incheiat contractul
de transfer de responsabilitate, pana cel tarziu la data de 15 ianuarie a fiecarui an.
(OM 1223/2005 art 10 alin 1)
Producatorii sunt obligati sa se asigure ca organizatia colectiva autorizata cu care a
incheiat contractul de transfer de responsabilitate isi indeplineste obligatiile de
raportare. (OM 1223/2005 art 10 alin 2)
Raspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum si obligatia dovedirii prin
documente a acesteia revin persoanei juridice responsabile – producator individual
sau organizatie colectiva (OM 1223/2005 art 13)
Producatorii sau organizatiile colective sunt obligati, pana la data de 25 ianuarie a
fiecarui an, sa raporteze ANPM perioada de garantare stabilita pentru fiecare categorie
de EEE (OM 1441/2011 art 3 si art 5).
Pana la 15 ianuarie in fiecare an, trebuie transmisa la Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului o adresa cu datele de identificare ale organizatiei cu care
producatorul a incheiat contract transfer de responsabilitati, numarul si data
contractului in vigoare (cf. art.10 din OM 1223/2005).
 
ETICHETARE 
In scopul reducerii la minimum a eliminarii DEEE ca deseuri municipale nesortate si
pentru a facilita colectarea lor selectiva, producatorii trebuie sa aplice simbolul “
pubela taiata” (anexa nr. 4 din HG 1037/2010) pe echipamentele electrice si
electronice introduse pe piata. In cazul in care, datorita dimensiunii echipamentului
sau modului de functionare a acestuia, aplicarea simbolului pe echipament nu este
posibila, simbolul respectiv trebuie aplicat pe ambalaj, pe instructiunile de utilizare si
pe certificatul de garantie al echipamentului electric si electronic in cauza (HG
1037/2010 art 10 alin 3 si 4; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de 20.000-
40.000 lei)
Producatorii care introduc pe piata EEE trebuie sa poata fi identificati in mod clar prin
etichetele aplicate pe echipamente.
Un marcaj specific va trebui sa arate faptul ca echipamentele au fost introduse pe
piata dupa data de 31 decembrie 2006. (HG 1037/2010 art 11 alin 5 si 6; in caz de
neconformare se aplica sanctiuni de 20.000-40.000 lei)
 

-06-
Conformitatea EEE
Cei care pun EEE pe piata trebuie să se asigure ca:
inscriu numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa la care pot fi
contactati, pe EEE sau, daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori intr-un
document care insoteste EEE (HG 322/2013 art 9 alin 5; in caz de neconformare se
aplica sanctiuni de 10.000-20.000 lei)
au inscriptionate tipul, lotul sau numarul de serie sau alt element de identificare, iar
daca dimensiunea sau natura EEE nu permite acest lucru, producatorii se asigura ca
informatiile respective sunt furnizate pe ambalaj sau intr-un document care insoteste
EEE (HG 322/2013 art 7 alin 9; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de 10.000-
20.000 lei)
a fost efectuata de catre producator procedura corespunzatoare de evaluare a
conformitatii (documentatia tehnica si marcajul de conformitate CE); Producatorii au
obligatia sa ia in considerare in mod corespunzator modificarile in proiectare sau cele
referitoare la caracteristicile produsului si modificarile standardelor armonizate sau
ale specificatiilor tehnice, in raport cu care au declarat conformitatea EEE (HG
322/2013 art. 7 alin. 7; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de 10.000-20.000
lei)
au un registru privind EEE neconforme si rechemarile de EEE si de a informa
distribuitorii cu privire la aceasta (HG 322/2013 art. 7 alin. 8; in caz de neconformare
se aplica sanctiuni de 5.000-10.000 lei)
marcajul CE se aplica inainte ca EEE sa fie introdus pe piata, in mod vizibil, lizibil si
intr-o forma care sa nu permita stergerea, pe EEE, pe plauta cu date a EEE, ambalaj
sau pe documentele de insotire (HG 322/2013 art 15 alin 4; in caz de neconformare se
aplica sanctiuni de 20.000-30.000 lei).
Este obligatorie traducerea in limba romana a declaratiei de conformitate UE. Prin
redactarea declaratiei de conformitate UE, producatorul isi asuma responsabilitatea
pentru conformitatea EEE (HG 322/2013 art 7 alin 3; in caz de neconformare se
aplica sanctiuni de 20.000-30.000 lei).
Documentatia tehnica si declaratia de conformitate UE sunt pastrate timp de 10 ani
dupa ce EEE a fost introdus pe piata, documente ce pot fi solicitate de catre Garda
Nationala de Mediu, pentru a demonstra conformitatea EEE (HG 322/2013 art 9 alin
9; in caz de neconformare se aplica sanctiuni de 20.000-30.000 lei).
 
PROIECTARE
Producatorii introduc in fabricatie acele EEE a caror proiectare ia in consideratie
urmatoarele aspecte:
    a) sa faciliteze operatiunile de demontare si valorificare a componentelor;
    b) sa prevada posibilitati de reutilizare si reciclare a DEEE, a componentelor si
materialelor lor.
Este interzis producatorilor sa obstructioneze reutilizarea DEEE prin impunerea unor
caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu
exceptia cazului in care aceste caracteristici specifice de proiectare ori procedee
specifice de fabricare prezinta avantaje determinante in ceea ce priveste protectia
mediului si/sau cerintele de securitate. (HG 1037/2010 art 4 – in caz de neconformare
se aplica sanctiuni de 20.000-40.000 lei)

-07-