Sunteți pe pagina 1din 11

CAP.

1 STRUCTURA CALCULATORULUI PERSONAL

• Functiile componentei hardware• Schema celor cinci unităti

Profesor
Coordonator:
George
Brebenel
George Brebenel - 2012
Pag 1
OBIECTIVE OPERATIONALE

La sfârsitul orei elevii vor fi capabili:

O1 : Să stie cum au evoluat calculatoarele personale

O2 : Să cunoască rolul componentelor hardware si software

O3 : Să cunoască functiile componentelor hardware

O4 : Să înteleagă blocurile functionale care realizează aceste functii

O5 : Să înteleagă principiul de functionare al calculatorului personal, fluxul


de date si fluxul de comenzi

O6 : Să descopere echipamentele calculatorului personal corespunzătoare


fiecărui bloc functional

George Brebenel - 2012


Pag 2
Cum au evoluat calculatoarele personale ?

Calculatorul a fost inventat de om ca urmare a necesitătii


prelucrării rapide a unui volum din ce în ce mai mare de date.

Calculatoarele personale s-au dezvoltat începând cu anul 1977


odată cu apariţia modelului Apple II, 1981 - IBM PC, 1983 - IBM PC
XT si Apple Lisa, iar 1984 - Apple Macintosh.

La baza dezvoltării tehnicii de calcul au stat dezvoltarea


circuitelor electronice integrate şi a teoria informatiei.

Conform acesteia, utilizatorul transmite calculatorului date de


intrare pe care masina să le prelucreze conform unor instructiuni
(program) pentru a obtine rezultatul sau datele de iesire.
Date de intrare Date de iesire
Calculator
Calculator personal
personal
Program
(Personal
(Personal Computer, PC)
Computer, PC)

George Brebenel - 2012


Pag 3
Care este rolul componentelor hardware si software ?

Pentru realizarea operatiilor de procesare a datelor, un PC este


alcătuit din :

A. Sistemul de echipamente, partea fizică, vizibilă a


calculatorului (hardware-ul), are rolul de a primi datele, de a le
memora, de a le prelucra şi de a le reda utilizatorului.

B. Sistemul de programe, partea logică, invizibilă a


calculatorului (software-ul), are rolul să asigure conducerea si
controlul procesului de prelucrare a datelor.

Calculator
Calculator

Hardware
Hardware Software
Software

George Brebenel - 2012


Pag 4
Care sunt functiile componentelor hardware?

 Componenta hardware asigură următoarele functii:


 Functia de intrare – asigură introducerea datelor si a programelor
în memoria internă. Se realizează prin intermediul dispozitivelor
de intrare-iesire si interfetele de intrare-iesire.
 Functia de memorare si regăsire a datelor – asigură memorarea
datelor, prin intermediul memoriei interne (păstrează programele
si datele care se exploatează la un moment dat) si memoriei
externe (păstrează toate programele si datele în fisiere).
 Functia de prelucrare a datelor (functia aritmetică si logică) –
asigură efectuarea operatiilor aritmetice si logice elementare, prin
intermediul unitătii aritmetico-logice.
 Functia de iesire – asigură furnizarea rezultatelor. Se realizează
prin intermediul dispozitivelor de intrare-iesire si interfetele de
intrare-iesire.
 Functia de comandă si control a sistemului – asigură extragerea
instructiunilor din memoria internă si analizarea lor, comanda
pentru executarea fiecărei operatii, extragerea datelor de intrare
din memoria internă si aranjarea datelor de iesire în memoria
internă. Functia este asigurată de unitatea de comandă si control.
George Brebenel - 2012
Pag 5
Care sunt blocurile functionale si care este fluxul de date
si comenzi într-un sistem de calcul?

U
Funcţia de N
COMANDĂ CONTROL I
T
A
T
E
Funcţia de Funcţia de
INTRARE Funcţia de C IEŞIRE
MEMORARE E
N
T
R
A
Funcţia L
Ă Legendă:
ARITMETICO-LOGICĂ Date/informaţii:
Comenzi:

George Brebenel - 2012


Pag 6
Care este principiul de functionare al
unui calculator personal?

BLOC
BLOC DE
DE
MEMORIE EXTERNĂ
MEMORIE EXTERNĂ
UC
Unitatea
Centrala
Bloc de Date
Date BLOC DE Informatii
Informatii Bloc de
INTRARE MEMORARE IESIRE

Legendă:
Date/informaţi:
UAL UCC
Comenzi:
UCP
(Procesor)

George Brebenel - 2012


Pag 7
Ce echipamente corespund fiecărui bloc functional ?

UNITATEA CENTRALA
 Placa de bază
 Procesorul (Unitatea
Centrală de Prelucrare)
BLOC
BLOC DE
DE  Memoria internă
MEMORIE
MEMORIE EXTERNĂ
EXTERNĂ  Placa video
 Placa de sunet
UC
 Placa de retea
Unitatea
 Carcasă si sursă
Centrala
Bloc de Date
Date BLOC DE Informatii
Informatii Bloc de
INTRARE MEMORARE IEŞIRE

Legendă:
Date/informaţi:
UAL UCC
Comenzi:
UCP
(Procesor)

George Brebenel - 2012


Pag 8
Ce echipamente corespund fiecărui bloc functional ?

MEMORIA EXTERNA
 Hard-disk (HDD)
 Floppy-disk (FDD)
 Unitate de compact-disk
BLOC
BLOC DE
DE (CD-ROM)
MEMORIE EXTERNĂ
MEMORIE EXTERNĂ  Unitate DVD (DVD-ROM)
 Stick de memorie Flash
UC
Unitatea
Centrala
Bloc de Date
Date BLOC DE Informatii
Informatii Bloc de
INTRARE MEMORARE IEŞIRE

Legendă:
Date/informaţi:
UAL UCC
Comenzi:
UCP
(Procesor)

George Brebenel - 2012


Pag 9
Ce echipamente corespund fiecărui bloc
functional?

ECHIPAMENTE PERIFERICE DE INTRARE:

 Tastatură
 Mouse
 JoystickBLOC
BLOC DE
DE
MEMORIE EXTERNĂ
MEMORIE EXTERNĂ
 TouchPad
 Creion optic UC
 Ecran tactil Unitatea
 Scanner Centrala
Bloc de Informatii Bloc de
INTRARE  MicrofonBLOC DE
Date
Date Informatii
IEŞIRE
MEMORARE

Legendă:
Date/informaţi:
UAL UCC
Comenzi:
UCP
(Procesor)

George Brebenel - 2012


Pag 10
Ce echipamente corespund fiecărui bloc functional ?

ECHIPAMENTE PERIFERICE DE IESIRE:

 Monitor
 Difuzoare
 Căsti BLOCBLOC DE
DE
 MEMORIE
Imprimantă EXTERNĂ
MEMORIE EXTERNĂ
 Plotter UC
Unitatea
Centrala
Bloc de Date
Date BLOC DE Informatii
Informatii Bloc de
INTRARE MEMORARE IEŞIRE

Legendă:
Date/informaţi:
UAL UCC
Comenzi:
UCP
(Procesor)

George Brebenel - 2012


Pag 11

S-ar putea să vă placă și