Sunteți pe pagina 1din 16

BINE ATI (RE)VENIT LA CURSUL DE

MANAGEMENT !
Tema:

ORGANIZAREA ÎN MANAGEMENT

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 1
Structura prezentării
 Definirea organizării formale

 Elementele de bază utilizate pentru proiectarea structurii


organizatorice

 Utilizarea în organizare a conceptelor de autoritate,


responsabilitate, răspundere, delegare şi centralizare-
descentralizare

 Principiile şi etapele alcătuirii structurii formale ale unei


organizaţii

 Organizaţia informală, cum se formează şi cum acţionează

 Avantajele şi dezavantajele organizaţiilor informale, când şi cum


pot fi influenţate

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 2
ORGANIZAREA FORMALĂ

 Structura organizatorică – definiţie

 Elementele de bază ale structurii organizatorice:

- postul
- funcţia
- aria de control
- unităţile (compartimentele)
- relaţiile (legăturile) structurale
- treptele (nivelurile) ierarhice

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 3
ORGANIZAREA FORMALĂ (Cont)
Concepte oranizaţionale majore:

- autoritate
* definiţie
* acceptarea autorităţii
* puterea (surse: capacitatea de a recompensa
capacitatea de a sancţiona
legitimitatea
atractivitatea
expertiza )
- responsabilitate

- răspundere

- delegare (împuternicire)

- centralizare - descentralizare

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 4
ELABORAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

Principii:

- prioritatea misiunii şi obiectivelor

- prioritatea strategiei

- constituirea de unităţi structurale specializate

- sistem informaţional integrat (economia de


legături)

- încărcarea raţională a posturilor de


muncă(economia de personal)
Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius
11/05/21 Stanciu 5
ELABORAREA STRUCTURII (Cont)

Etape:

- stabilirea activităţilor
- stabilirea volumului de muncă şi a posturilor
- constituirea unităţilor (compartimentelor)
- elaborarea organigramei
- elaborarea regulamentului de organizare şi
funcţionare (ROF)
- evaluarea eficienţei structurii organizatorice

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 6
ELABORAREA STRUCTURII (Cont)

Organigrama de ansamblu

Criterii de subordonare ierarhică a compartimentelor:

- competenţa de specialitate

- frecvenţa legăturilor

- importanţa relativă

- independenţa

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 7
ELABORAREA STRUCTURII (Cont)

Forme uzuale de reprezentare grafică a structurii


organizatorice

Piramidală Circulară Orientată de la stânga


dreapta

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 8
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ (Cont)

Tipuri de structuri:

- funcţională

- pe produs

- teritorială

- pe clienţi

- matriceală

11/05/21 Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius Stanciu 9


Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius
11/05/21 Stanciu 10
ORGANIZAREA INFORMALĂ
 Definiţie:
 reţea de relaţii personale şi sociale ce apar
spontan când oamenii se asociază într-un mediu de muncă
Liderii informali apar din variate motive, cum ar fi:
 - vechime

 - vârstă

 - competenţă profesională

 - postul în care se află

 - libertate de mişcare

 - sensibilitate

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 11
ORGANIZAREA INFORMALĂ (Cont)

Tipuri de grupuri informale

Organizare Organizare
informală formală

indivizi grupuri verticale


grupuri orizontale
grupuri mixte

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 12
ORGANIZAREA INFORMALĂ (Cont)

Avantaje ale organizaţiilor informale:

- contribuie la creşterea eficacităţii organizaţiei

- uşurează managementul

- satisfacţie şi stabilitate ale grupurilor de muncă

- comunicare mai bună

- supapă pentru emoţiile oamenilor

- încurajează managementul să acţioneze mai


atent
Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius
11/05/21 Stanciu 13
ORGANIZAREA INFORMALĂ (Cont)

Neajunsuri ale organizaţiilor informale:

- produc zvonuri indezirabile

- încurajează atitudini negative

- rezistenţă la schimbări

- conflicte interpersonale

- resping şi tracasează anumiţi angajaţi

- slăbesc motivaţia şi satisfacţia

- sunt înafara controlului managementului

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 14
ORGANIZAREA INFORMALĂ (Cont)

Comunicarea informală

Trăsături
- rapiditatea circulaţiei informaţiilor
- putere de penetrare la informaţii clasificate

Zvonurile
- ce sunt; cauze
- căi de control

Influenţarea organizării informale

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 15
Intrebări ?

Mulțumesc pentru
atenția acordată !
Informații suplimentare la sstanciu@ugal.ro.

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius


11/05/21 Stanciu 16