Sunteți pe pagina 1din 13

Tema: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 1


- Importanţa MRU
- Necesitatea şi conţinutul analizei
posturilor
- Metode folosite uzual în analiza
posturilor
- Cum se elaborarează o fişă a
postului (descrierea şi specificaţiile
postului)
- Identificarea activităţile planificării
RU şi secvenţa acestora
- Recrutarea – prima acţiune în
asigurarea personalului
DE CE MRU ESTE IMPORTANT PENTRU
TOŢI MANAGERII?

 RU poate fi o semnificativă sursă a avantajului


competitiv pentru organizaţie

 Politicile şi practicile MRU pot conduce la


performanţe înalte, atât ale angajaţilor cât şi ale
organizaţiei

11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 3


PROCESELE MRU

Planificarea Identificarea şi angajarea unor


Resurselor Recrutarea Selecţia salariaţi competenţi
Umane

Reducerea

Salariaţi adaptaţi şi
Orientarea Instruirea competenţi cu abilităţi şi
cunoştinţe actualizate

Managementul Salarizare şi Dezvoltarea Salariaţi competenţi şi performanţi


Performanţelor Beneficii Carierei capabili să susţină performanţe înalte
pe termen lung

11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 4


ANALIZA POSTULUI

Analiza postului – procedură pentru determinarea sarcinilor şi


abilităţilor cerute de un post, precum şi a tipului
de persoană ce trebuie angajată în acel post.

Colectează informaţii despre:


- activităţile postului – lista activ., (ce, cum, când?)
- comportament uman - (percepere, comunicare, decizii, deplasări etc.)
- maşini, dispozitive, echipamente (ce prod fac, ce prel., cunostinte)
- standarde de performanţă (cantitate, calitate, timp)
- contextul muncii (condiţiile fizice de mediu, program de lucru, context organizațional,
stimulente )
- cerinţe faţă de persoana ce ocupă postul ( cunoştinţe şi abilităţi)

11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 5


Analiza postului

Descrierea postului
Specificaţiile postului

Decizii de recrutare Evaluarea Evaluarea postului - Necesităţi


şi selecţie performanţelor Decizii de salarizare de instruire

Utilizarea informaţiilor oferite de Analiza postului

11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 6


METODE FOLOSITE ÎN ANALIZA POSTULUI
Interviul /chestionar ( individual/de grup, foarte complex/sumar)

Observarea directă (fotografiere, filmare, +interviu)

Autoînregistrarea (zilnic, activitate/timp)

Chestionarul de Analiză a Postului (94 întrebări, Scară de


răspuns, punctaje-clasificare posturi)

Procedura Departamentului Muncii ( SUA) (clasifică


posturile în raport cu ce fac angajații - date, oameni, lucruri)
Analiza funcțională = Procedura Depart. Muncii+inform
suplimentare
11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 7
DESCRIEREA ŞI SPECIFICAŢIILE POSTULUI
(Fişa postului)
Fişa postului - document scris ce identifică, defineşte şi descrie postul în termenii
sarcinilor, resposabilităţilor, condiţiilor de muncă şi
specificaţiilor privind tipul de persoană necesară

specifice - proceduri stricte, birocratice


Fişe ale postului
generale - strategii ce pun accent pe inovare și flexibilitate

Secţiunile uzuale ale Fişei postului


* informaţii de identificare (titlu, compartiment, sursa informațiilor, cine a elab./verif, data)
* sinteza/ natura postului (sarcini si responsabilități, pe scurt)
* relaţiile postului
* sarcini şi responsabilităţi (ce, cum si de ce)
• autoritate (limite decizii, supravegherea altor ang., buget alocat)
• standarde de performanţă (secțiune specială, ce trebuie să realizeze angajatul)
* condiţii (fizice) de muncă si mediul ambiant
• specificaţii privind caracteristici personale şi calificări minime (calificat=experiența+calificare,
necalificat= trăsături fizice, de personalitate, interese, abilități senzoriale)
• calificări minime

11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 8


PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE

1 2 3 4
Determinarea Definirea abilităţilor Determinarea cererilor Elaborarea pla-
impactului obiec- cerute pentru rea- de resurse umane su- nurilor de acţiune
tivelor organiza- lizarea obiectivelor plimentare în raport cu pentru asigurarea /
ţionale asupra (cererea de resurse cele existente (cererea ajustarea necesa-
compartimente- umane) netă de resurse umane) rului de resurse
lor umane

Paşii procesului de planificare a resurselor umane

11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 9


INSTRUMENTE DE ANALIZĂ A RU EXISTENTE
( ÎN MOMENTUL ELABORĂRII PLANULUI RU )

* portofoliul de abilităţi-instrument ce oferă


informații despre fiecare angajat (date personale, abilități,
calificări speciale, salariu, beneficii, posturi ocupate, capacită
și individuale, preferințe speciale ale ang.)
* portofoliul de management (date
personale +performanțe, S, W, potențial de avansare)

- Anticiparea schimbărilor în RU ( cereri


suplimentare de resurse umane)

11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 10


Asigurarea personalului
 Recrutare
 Selecția
 Orientarea
Surse de recrutare
- interne – avantaje si limite
- externe
 Agenții de recrutare – publice, private, non profit (asociații profesionale)
 Executivi de recrutare
 Foști angajați
 Unități de învățământ
 Persoane recomandate de salariați
 Clienți
 Solicitanți la poarta fabricii

BAZE DE DATE PENTRU ANGAJĂRI


11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 11
RECRUTAREA
Dezvoltarea unui grup de candidaţi pentru ocuparea unui post, folosind una sau mai multe surse

Sursa ( Selectiv) Avantaje Dezavantaje

Anunţuri publicitare Arie largă de distribuţie; Sursă limitată numeric;


cu oferte de angajare Posibilă adresarea unui grup specific Nu poate spori ponderea grupurilor
protejate

Recomandări ale Posibilă generarea unor candidaţi Nu creşte diversitatea salariaţilor


angajaţilor puternici (recomandări foarte bune);
Informaţii despre organizaţie oferite
de salariaţi candidaţilor

Agenţii publice de Recrutare gratuită sau cost simbolic Candidaţi fără dexterităţi şi/sau cu
angajare instruire minimă

11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 12


RECRUTAREA

Sursa Avantaje Dezavantaje


(Selectiv)

Agenţii private Largi contacte; Alegere atentă Cost ridicat


de angajare Garanţii pe termen scurt

Servicii de plasare Grup larg şi centralizat de Limitate la posturile nivelului


din unităţile de candidaţi “de intrare” (de jos)
învăţământ

Anunţuri pe Pot fi văzute de un număr mare Generează mulţi candidaţi


Web-site de oameni; necalificaţi (pentru post)
Posibil feedback imediat

11/05/21 prof. univ.dr. Silvius Stanciu 13