Sunteți pe pagina 1din 19

Tema :

MOTIVAŢIA

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 1


• Definirea motivaţiei şi rolul ei în managementul
performanţei

• Teorii şi modele caracteristice procesului de motivare

• Implicaţii manageriale ale diferitelor modele


motivaţionale

• Contribuţiile şi limitele diferitelor modele în practica


motivării personalului într-o organizaţie

• Rolul participării şi al banilor în motivarea


personalului pentru performanţe

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 2


Ce este motivaţia? Motivaţia pentru
performanţă?
• Motivaţia – decizia de a depune efort într-
o activitate, în scopul atingerii unui obiectiv
care va satisface o nevoie predominantă
• Performanţa = Abilitate x Motivaţie
(Efort)
• Abilitatea = Aptitudini x Instruire x
Resurse
• Motivaţia = Nevoie(Dorinţă) x
Implicare

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 3


IERARHIA NEVOILOR UMANE
(Abraham Maslow)
Autorealizare “ A fi ceea ce eşti
capabil să devii”
Independenţă
Creativitate
Autoexprimare
Curiozitate intelectuală

Stimă Autostimă,
Recunoaştere,
Respect

Apartenenţă Prietenie,
Afecţiune,
Relaţii cu alţii, Acceptare

Siguranţă
Securitate
Stabilitate
Liber de teamă, Evitarea necazurilor,
Fiziologice Pace

Aer, apă, hrană, adăpost, îmbrăcăminte, sex

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 4


TEORIA IGIENĂ – MOTIVAŢIE
(Frederick Herzberg)

Situaţie
Sentimente de insatisfacţii neutră Sentimente de
satisfacţie

Realizările
FACTORI DE Recunoaşterea
(Absenţă) (Prezenţă) Munca însăşi
IGIENĂ Responsabilitatea
Avansarea
Posibilităţi de creştere
personală
Politicile şi administrarea întreprinderii
Supravegherea
Relaţiile cu colegii FACTORI DE
Condiţiile de muncă (Absenţă)
(Prezenţă)
Salariul MOTIVAŢIE
Securitatea postului

Extrinseci muncii Intrinseci muncii

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 5


TEORIA E R C
(Clayton Alderfer)

Teoria ERC Ierarhia nevoilor umane Igienă -


Motivaţie
(Alderfer) (Maslow )
(Herzberg)

AUTOREALIZARE Factori
CREŞTERE MOTIVATORI
AUTOSTIMĂ
STIMĂ
EGO – STATUS

RELAŢII APARTENENŢĂ

DEPENDENŢĂ DE ALŢII
SIGURANŢĂ Factori de
DEPENDENŢĂ DE ELEM. IGIENĂ
MATERIALE
EXISTENŢĂ
FIZIOLOGICE

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 6


PERSONALITATEA ŞI MOTIVAŢIA
(David Mc Clelland)

• nevoia de realizare

• nevoia de afiliere
- de siguranţă
- de interes
• nevoia de putere
- personală

- instituţională

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 7


PROCESUL DE MOTIVARE

Nevoie Tensiune Forţă, impuls Comportament Nevoie


Reducere
nesatisfăcută satisfăcută
a tensiunii

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 8


TEORIA CONSOLIDĂRII
(Comportamentului)
(B. F. Skinner)

• Foarte probabil, oamenii se vor angaja în repetarea


comportamentului dorit dacă sunt recompensaţi pentru aceasta

• Recompensele sunt cu atât mai eficiente în stimulare repetării


comportamentului dorit, cu cât urmează mai repede acestuia

• Comportamentul nerecompensat / sancţionat este mai puţin


probabil să fie repetat
pozitivă
Consolidare
negativă
Sancţiune

Extincţie

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 9


TEORIA AŞTEPTĂRII (SPERANŢEI)
(Victor Vroom)

A B C
Efortul Performanţa Recompensa Obiectivul
individului individului organizaţiei individului

A - Legătura Efort - Performanţă

B - Legătura Performanţă - Recompensă

C - Valenţa (Atractivitatea)

Modelul simplificat al aşteptării

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 10


Modelul matematic al aşteptării

Fi = f Σ [( Pr . Ei . Pj ) x ( Pr . Pj . Rj )] Vj

Fi - forţa ce îl mobilizează pe individ să întreprindă acţiunea “i”

Pr - probabilitatea ( 0 – 1)

Ei - efortul pentru realizarea acţiunii “i”

Pj - performanşa aşteptată a fi obţinută în urma efortului

Rj - recompensa (consecinţa) aşteptată pentru performanţa realizată

Vj - valenţa (atractivitatea) asociată recompensei şi, prin aceasta, performanţei de nivel ”j”

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 11


TEORIA ECHITĂŢII
(Stacy Adams)
Recompense A Recompense B
< Inechitate
Eforturi A Eforturi B

Recompense A Recompense B
= Echitate
Eforturi A Eforturi B

Recompense A Recompense B
> Inechitate
Eforturi A Eforturi B

Persoana A este un salariat, iar persoana B un alt salariat, cu care A se


compară

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 12


MOTIVAREA
DE LA TEORIE LA PRACTICĂ
Profesioniştii (specialiştii)
Caracteristici:
- educaţie înaltă
- salarii, comparativ, ridicate
- implicare solidă, pe termen lung
- loialitate mai mare pentru profesie decât pentru angajator
- trebuie să-şi actualizeze continuu cunoştinţele
- rareori îşi pot defini săptămâna de lucru ( L-V, 8-17, de ex.)

Ce îi motivează?
- recompensa “rege”- munca însăşi
- proiecte incitante
- autonomie
- oportunităţi de perfecţionare profesională
- recunoaştere şi comunicare pentru implicare

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 13


DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

Personalul temporar (timp parţial, contract pe


timp limitat)
Caracteristici:
- nu se identifică cu organizaţia
- nu se implică la fel comparativ cu cei
permanenţi
- primesc mai puţine beneficii (medicale,
pensii etc)

Ce îi motivează?
- perspectiva de a deveni permanenţi
- posibilitatea de a dobândi abilităţi căutate
pe piaţa muncii

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 14


DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

Personal cu calificare inferioară /


necalificat (care primeşte salariul minim)

- Nu vor toţi numai bani !


- “Angajatul lunii” (cu afişare)
- Ceremonii de premiere / sărbătorire a
realizărilor
- O anumită autonomie ( în servicii ) în
rezolvarea problemelor clienţilor
- Legarea salariului, parţial, de satisfacţiile
clienţilor

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 15


DE CE PLANURILE STIMULATIVE (BANI
PENTRU PERFORMANŢĂ) NU MERG
ÎNTOTDEAUNA?
• Plata pentru performanţă nu poate înlocui un management bun

• “Produci pentru ce eşti plătit” ( cantitate mare – calitate scăzută..”făcut la


normă”)

• Salariul nu este motivator (Herzberg)

• Recompensele sancţionează ( “faceţi aceasta şi veţi primi aceasta” poate fi


înţeleasă şi ca “faceţi aceasta sau nu veţi
primi aceasta!” )

• Recompensele pot altera relaţiile de muncă ( anumite sisteme de


evaluare a performanţelor pot forţa o anumită gradare (clasificare) a salariaţilor / grupului )

• Recompensele pot submina receptivitatea la schimbare

• Oamenii muncesc nu numai pentru bani !


11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 16
SUGESTII PRACTICE DE MOTIVARE A
PERSONALULUI
• Recunoaşteţi diferenţele individuale

• Puneţi omul în postul care i se potriveşte

• Folosiţi obiectivele

• Asiguraţi ca obiectivele să fie percepute ca realizabile

• Oferiţi recompense individualizate

• Legaţi recompensele de performanţe

• Verificaţi ca sistemul ” sarcini – performanţe – recompense” să fie


echitabil

• Nu ignoraţi banii !

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 17


Sinteza a 80 de studii privind
motivaţia în creşterea productivităţii

- 16% s-a datorat stabilirii


obiectivelor

- 8 -16% - restructurării posturilor

- sub1% - participării la decizii

- 30% - stimulentelor băneşti

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 18


• Vă mulțumesc pentru
atenția acordată !

11/05/21 Prof.univ.dr.Silvius STANCIU 19