Sunteți pe pagina 1din 14

MANAGEMENTUL

RESURSELOR UMANE -II

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 1


 Instrumente utilizate în selecţia noilor angajaţi

 Orientarea noilor angajaţi

 Identificarea nevoile de instruire a personalului

 Metode de instruire a personalului

 Metode de evaluare a performanţelor personalului

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 2


Leadership în era COVID-19. Cum gestionează managerii
echipele de la distanță

https://www.wall-street.ro/articol/Careers/27-la-distanta.html?
utm_source=Daily&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters&utm_content=Leadership%20%C3%AEn%20era%20COVID-19.%20Cum
%20gestioneaz%C4%83%20managerii%20echipele%20de%20la%20distan%C8%9B%C4%83.

Manca hibrid, calea de mijloc


Leadership la distanță

Empatia, capacitatea de a gândi creativ și agilitatea se numără printre abilitățile de leadership necesare pentru a
construi relații de calitate cu angajații și care transformă în bine și imaginea companiei pe care o conduc.

Manca hibrid
• model de lucru ce oferă posibilitatea angajaților să lucreze de acasă în unele zile,
• angajații au la dispoziție set-up-ul necesar funcționării, cu platforme de lucru și spații virtuale potrivite
• în alte zile au posibilitatea să meargă prin rotație la birou.

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 3


SELECTIA

Decizia de a angaja, sau nu, un candidat

Două obiective majore:

1 – Reducerea posibilităţii de eroare / creşterea


şanselor unei decizii corecte

2 – Proces condus corect, consecvent, echitabil şi


transparent

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 4


SELECTIA
“ Selecţia este un exerciţiu de predicţie”

Rezultate posibile al deciziei de selecţie

Acceptare Respingere
Performanţa după angajare

Decizie Respingere
Succes

corectă gresită

Acceptare Decizie
gresită corectă
Eşec

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 5


INSTRUMENTE DE SELECTIE

 Curriculum Vitae (Resume) sau


formularul ”Cerere de angajare”

 TESTELE
* validitate ( măsoară CE trebuie? ) – condiţia ca testul să
fie un predictor valabil al performanţei cerute de postul de muncă

* veridicitate (măsoară CUM trebuie?) - încrederea în


consecvenţa scorului obţinut la retestarea aceleiaşi persoane,
cu un test identic sau echivalent

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 6


Tipuri de teste (selectiv) relevante în selecţia de
angajare
De inteligenţă
(nativă) IQ
De abilităţi De aptitudini
cognitive (mentale)
GMAT
De inteligenţă
emoţională EIQ
Teste De acumulare
(scrise, practice) ( cunostinţe)

De personalitate MBTI
si interese
Motorii
Coordonare,
De abilităţi
Dexteritate
practice Fizice Forţă,
Rezistenţă

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 7


Alte instrumente utilizate în SELECTIE

* eşantioanele de muncă
* centrele de evaluare managerială
* controlul referinţelor
* poligraful si testul de onestitate
* analiza grafologică

Examenul medical

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 8


INTERVIUL
(testul verbal, faţă în faţă)

 non direcţionat
 după model
 structurat
 secvenţial
 panel
 de stres

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 9


Calitatea predictivă a instrumentelor de selecţie
( 5 = înaltă ..........1 = scăzută ; - irelevantă )
Postul Nivelul de vârf Nivelul mediu Nonmanagerial Muncă
Instrumentul management management complex de rutină

C/V; Cerere de angajare 2 2 2 2


Testele scrise 1 1 2 3
Esantioanele de muncă - - 4 4
Centrele de evaluare 5 5 - -

Interviurile 4 3 2 2
Verificarea datelor din 3 3 3 3
cererile de angajare
Verificarea referinţelor 1 1 1 1
Examenul de sănătate 1 1 1 2

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 10


ORIENTAREA (SOCIALIZAREA)
 Obiective:
- reducerea costului de început a muncii în post;
- reducerea anxietăţii;
- reducerea fluctuaţiei;
- economie de timp pentru superiori şi colegi

 Orientarea formală
- la nivelul organizaţiei
- la nivelul departamentului

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 11


PREGĂTIREA PERSONALULUI

 Pregătirea personalului – investiţie directă a organizaţiei în angajaţi


 Evaluarea nevoilor de instruire
- studiile privind atitudinea salariaţilor
- anchetele în rândul clienţilor
- chestionarele de evaluare a nevoilor de instruire
 Metode de instruire
- internă (la locul de muncă)
- externă
* posibilităţi ale transferului abilităţilor, dobândite prin instruire,
la locul de muncă

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 12


EVALUAREA PERFORMANŢELOR
 De ce este necesară evaluarea perfomanţelor?

 Procesul de evaluare
- Identificarea activităţilor ce se evaluează şi a standardelor
- Măsurarea performanţelor
- Managementul performanţelor

 Metode de evaluare
- Scara grafică de evaluare
- Evaluarea 360º

 Evaluarea: încotro?

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 13


MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIA ACORDATĂ !
Succes la angajare!

05/11/2021 Prof. univ. dr. Silvius Stanciu 14