Sunteți pe pagina 1din 19

Tema:

CONTROLUL ÎN
MANAGEMENT

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Cuprinsul prezentării

 Definirea controlului
 Abordarea controlului în management
 Importanţa controlului în management
 Descrierea procesului de control în
management
 Tipurile de control
 Eficienţa controlului
 Factorii contextuali în control
 Modalităţile de ajustare la diferenţele culturale
 Aspecte actuale ale controlului în management

11/05/21 Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Ce este controlul ?

 Procesul de monitorizare a
activităţilor pentru a asigura că
acestea sunt îndeplinite în
conformitate cu planurile
 Procesul de corectare a
devierilor semnificative

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Tipuri de abordări ale controlului

1 – pe baza pieţei

2 – birocratic

3 – de clan

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Controlul pe baza indicilor pieţei

 preţurile concurenţei

 ponderea părţii de piaţă

 profitul adus de produs/serviciu

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Controlul birocratic

Folosirea autorităţii formale


 reguli
 reglementări
 proceduri
 politici
 standarde pentru activităţi
 fişe detaliate ale postului
 bugete

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Controlul de clan

Reglarea comportamentului salariaţilor pe


baza culturii
 valori
 convingeri
 norme
 tradiţii
 ritualuri
 alte

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
De ce este important controlul?

Planificare
 Este legătura finală între
funcţiunile managementului

Organizare
 Singurul mod de a şti Control
dacă obiectivele s-au
atins, şi dacă nu, de ce?
Coordonare
 Delegând autoritatea, managerii continuă să fie
răspunzători, deci trebuie să controleze

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Controlul ca proces
Pasul 1 Măsurarea
performanţei
realizate

OBIECTIVE
Organizaţionale Compararea
Pasul 2
Departamentale rezultatelor cu
Individuale standardele

Pasul 3 Acţiuni ale


managementului

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
1. Măsurare

Cum măsurăm ?
 Observaţii personale (directe)

 Rapoarte
- orale
- statistice
- scrise

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Ce măsurăm ?

 Ceea ce este important

 Ceea ce adaugă valoare


organizaţiei

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
2. Comparare

Determinarea variaţiei realizărilor faţă de standarde

Limita
Măsurarea performanţei

superioară
de acceptare

Limitele
Standard acceptabile

de variaţie

Limita
inferioară
acceptabilă t1 t2 t3 t4 t5

Perioade de timp (t)

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
3. Acţiuni manageriale

 Acţiuni corective imediate

 Acţiuni corective de esenţă

 Revizuirea standardelor

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Tipuri de control
Modalităţi de efectuare a controlului

Intrări Procese Ieşiri

Control Control Control


preventiv operativ Post operativ

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Factori contextuali în proiectarea sistemelor de control

Corelaţia control-context
Variabila Sistem de control recomandat
contextuală
Dimensiunea Mică Informal, personal,direct la locul de
organizaţiei muncă al celor controlaţi
Mare Formal, impersonal, numeroase
reguli şi reglementări
Poziţia şi nivelul Înalt(ă) Criterii numeroase
ierarhic
De jos Criterii puţine uşor de măsurat

Nivelul Ridicat Amplitudine şi număr relativ mare


descentralizării de controale

Scăzut Număr redus de controale

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Variabila Sistem de control recomandat
contextuală
Cultura Deschisă Informal, autocontrol
organizaţională şi ocrotitoare

Restrictivă Formal, Controale impuse din afară

Importanţa Mare Controale elaborate,


activităţii comprehensive

Redusă Controale libere, informale

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Ajustarea controlului la diferenţele culturale

 În companii globale

 În ţări avansate tehnologic

 În ţări mai puţin dezvoltate


tehnologic

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Aspecte actuale ale controlului

 Intimitatea la locul de muncă

 Furturile comise de salariaţi

 Violenţa la locul de muncă

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu
Vă mulțumesc pentru
atenția acordată !

Intrebări?

sstanciu@ugal.ro

Prof. univ. dr. ec. dr. ing. Silvius


11/05/21 14:53 Stanciu