Sunteți pe pagina 1din 25

Diagnostic psihologic și logopedic

Tulburări de citire- scriere


DISLEXIA

Realizat de : Cazanji Natalia


Profesor: OlărescuValentina,conferențiar,
doctor în psihologie
Structura:
• Delimitări conceptuale
• Etapele de însușire ale citirii ( autor Egorova)
• Etiologia dislexiei
• Simptomatologie
• Manifestări ale dislexiei
• Clasificarea dislexiei
• Examinare și diagnostic
• Terapia dislexiei
• Bibliografie
Delimitări conceptuale
Dislexia – dificultatea în învățarea citirii
corecte la subiecții normali mintal, datorită
unei slabe coordonări a proceselor senxoriale ,
motorice și intelectuale implicate de actual
citirii. ( Emil Verza )
• Dislexia se referă la dificultatea de a scrie, de a
citi și de a pronunța corect, care apare în condițiile
în care creierul copiilor/adulților cu această
afecțiune are tendința de a amesteca și de a
confunda literele. Cei care au dislexie au o
memorie defectuoasă în ceea ce privește cuvintele
pe care le aud sau pe care le vizualizează.
Etapele de însușire ale citirii ( autor Egorova)

• Însușirea schemei literei


• Citirea analitică a silabelor, literelor
• Înțelegerea cititului – clasa II- III
• Capacitatea de a transpune aceste
imagini în scris.
Etiologia dislexiei

1) în perioada sarcinii : traume fizice și psihice, infecții ;


2) în perioada perinatală: imaturitatea și dificitul ponderal
sub 2800 g, operația cezariană sau travalui prelungit ;
3) în perioada postnatală: infecții repetate de căi aeriene
superioare, rujeola și varicela- survenită sub vârsta de 1 an,
encefalite și meningite până la 5 ani, traumatisme craniene
grave până la 7 ani, condiții nefavorabile de educație și
instruire.
Simptomatologie

a) erori în diferențierea auditivă a sunetelor


b) erori în diferențierea vizuală a literelor
c) deformarea cuvintelor prin inversarea ordinii literelor,
silabelor,omisiuni de litere , silabe, finalurile cuvintelor.
d) citirea fragmentară , uneori extrem de lentă,alteori
precipitală, cu multe ezitări în citirea cuvintelor, cu pauze
mari, citirea fără sens , cuvintele sunt uneori ghicite,
alteori substituite.
Manifestări ale dislexiei
• Neputința de a identifica și a citi cuvinte ca un întreg cu o anumită
semnificație și sens;
• Greutăți în citirea cuvintelor cu un grad mai mare de dificultate;
• Greutăți în diferențierea cuvintelor și literelor asemănătoare , din
punct de vedere auditiv;
• Dificultăți în înțelegerea celor citite și în reproducerea lor;
• Omiterea unor foneme sau chiar a unor cuvinte;
• Plasarea incorectă a accentului , mai ales pe cuvintele polisilabice;
• Dificultăți în păstrarea formei date a textului.
Clasificarea dislexiei

Clasificarea după inabilitate ( Hvatțev )


Dislexia fonematică
Dislexie optică
Dislexie literară
Dislexie verbală
După Lalaeva După Tokareva
• Dislexie optică
• Dislexie fonetică- auditivă • Dislexie acustică
• Dislexie semantică • Dislexie optică
• Dislexie agramatică • Dislexie motoră
• Dislexie mnezică
După criteriul gradului de deficiență
Lejeră Minoră
Medie sau Medie
Gravă Majoră
Foarte gravă
După criteriul genetic

• Dislexie constituțională
• Dislexie de evoluție
• Dislexie afectivă
După criteriul etiologic
• Dislexie primară spațio- temporală
• Dislexie secundară
• Dislexie în cadrul encefalopatiei ușoare
• Dislexie ereditară
• Dislexie nevrotică
După criteriul prognozei

• Dislexie evolutivă
• Dislexie constuțională
Examinare și diagnostic

Teste de diagnostic ale lecturii:


• Testul Metropolitan pentru citit
• Testul disagnostic de lectură orală Gray
• Testul Borel- Maisonny
• Proba Bovet
Examinarea după N. Gheorghiță
Nivelul literelor se folosesc 20 litere – se urmărește:

• Găsirea literei mari de tipar după litera


mică de tipar;
• Găsirea literei mari de tipar după litera
auzită;
• Examinarea expresivității lexiei literei;
Nivelul cuvintelor – se folosesc 15 imagini și 15
cartonașe cu cuvinte scrise corespunzătoare imaginilor:

• Copilul trebuie să realizeze corespondența între imagini


și cuvintele care le denumesc;
• Corespondența între cuvântul auzit și cel scris: copilul
caută cuvintele scrise pe cartonașe;
• Lexia expresivă : să citească cu voce tere cuvintele
scrise pe cartonașe reprezentând imaginile.
Nivelul propozițional
• Se dau 10 serii a 3 propoziții scrise pe cartonașe și
10 imagini:
• Se scrie corespondența dintre propoziția corectă
( una din trei) și imaginea corespunzătoare ;
• Lexia expresivă cuprinde un text elaborat special, în
care sunt incluse cuvinte cu grade de dificultate
progresivă.
Activități recuperatorii logopedice

• În primele ședințe se desfășoară


preferabil individual, apoi în grup;
• Implică un anumit program;
• După un cadru de obiective , etape
momente de învățare;
• După anumite metode și tehnici;
ARL are 2 etape :
1. Propedeutică care include:
- Aspectul fonematic
- Aspectul lexic
- Aspectul sintactic
2. Fundamentală - cuprinde aceleași aspecte , doar
că accentuăm automatizarea și consolidarea.
Etapa ARL ( Stănică , Vrăjmaș )
• Etapa predislexie
• Etapa învățării literelor
• Etapa însușirii silabelor
• Etapa însușirii cuvintelor
• Etapa însuțirii propozițiilor
• Etapa textelor
Terapia dislexiei

• A. Metode și procedee cu
caracter general
• B. Metode și procedee cu
caracter specific logopedic.
Metodele aplicate includ:
• Antrenarea procesării fonologice (a abilității de a
recunoaște sunetele și grupurile de sunete ale vorbirii)
• Utilizarea mai multor modalități senzoriale: literele pot
fi auzite, rostite, citite și atinse în același timp, pentru o
fixare mai bună
• Antrenarea abilității de a citi cu voce tare, pentru a
îmbunătăți acuratețea și fluența
• Creșterea vocabularului
Terapia dislexiei

• Din păcate, nu există un tratament specific pentru dislexie. Ceea ce însa


se poate face, este să îmbunătățim calitatea vieții acestor copii prin:
- angajarea unui psiholog și eventual a unui profesor particular care să
adapteze metoda de învățare la nevoile speciale ale copilului cu dislexie;
- metodele de învățare care implică auzul, văzul, vorbitul și lucratul în
paralel sunt foarte eficiente (Metodele Slingerland, Orton-Gillingham);
- utilizarea computerului este indicată în cazul acestor copii;
- se recomandă pauzele dese;
- progresele copilului cu dislexie trebuie apreciate și lăudate de către
părinți.
Bibliografie
1. Asistență logopedică și psihologică , Valentina Olărescu, 2012
2. Vrăjmaș E., Terapia tulburărilor de limbaj, Buc. 1997
3. Verza E., Psihopedagogie specială, Buc. 1996
4. https://www.nhs.uk/conditions/dyslexia/
5. http://dyslexia.yale.edu/dyslexia/dyslexia-faq/
6. https://www.dyslexic.org.uk/about-dyslexia/what-causes-dyslexia