Sunteți pe pagina 1din 19

Surse de lumină.

Lungu Ștefan
Tochilă Octavian
Șerban Tudor
Surse de lumină – corpuri care emit lumină
Fulgerul

Surse naturale de
lumină
Soarele

Stele
Focul Lava vulcanului

Aurora boreală
Organisme care emit lumină
Ciuperca lanternă

Ciuperca sclipitoare
Meduze

Melcul Hinea brasiliana


Vierme strălucitor
Licurici

Ctehophore bathocyroe Calmarul Tangia-danae


Tomopteris

Calmarul cu
coada tăiată

Calmarul Watasenia
Gonyaulax polyedra
scintilans
Surse artificiale de
lumină
Becuri şi
tuburi
fluorescente
p0
Laser

Artificii

Lumânare
Propagarea luminii
►Optica studiază natura luminii,proprietăţile ei, modul de producere a
luminii, legile propagării ei şi interacţia ei cu substanţa
►Optica geometrică este partea din optică în care se studiază legile
propagării luminii , formarea imaginilor optice fără a se lua în considerare
natura luminii

Din punct de vedere optic corpurile se împart în:

►Corpuri transparente – care lasă să treacă lumina


prin ele, permiţând să se distingă obiectele

►Corpuri translucide – care lasă să treacă lumina prin


ele,fără a permite ca obiectele să fie distinse clar

►Corpuri opace – care nu lasă să treacă lumina prin


ele.
Pahar transparent

Pahar translucid Pahar opac


Rază de lumină
Raza de lumină este direcţia de-a lungul căreia se propagă lumina

Într-un mediu omogen şi izotrop lumina se


propagă rectiliniu
Fascicule de lumină
Un grup de raze de lumină formează un fascicul de lumină

Fasciculele de lumină pot fi:

►Fascicul divergent – dacă razele de


lumină pleacă dntr-un punct

►Fascicul convergent – dacă razele de


lumină se adună într-un punct

►Fascicul paralel – dacă razele de


lumină sunt paralele
Recunoaşteţi tipurile de fascicule
Principiile opticii geometrice
Principiul propagării rectilinii

Într-un mediu transparent omogen lumina se propagă rectiliniu


Principiul independenţei fasciculelor de lumină

Efectul produs de un fascicul de lumină este acelaşi indiferent de


acţiunea altor fascicule ce acţionează simultan
Principiul reversibilităţii drumului razelor de lumină

Drumul unei raze de lumină nu depinde de sensul ei de propagare

A A
1 1
i i
C C

r r
2 2
B B

Dacă o rază de lumină cade pe suprafaţa care separă două medii transparente
diferite, sub un unghi i şi trece în al doilea mediu sub unghiul r, atunci o altă
rază care cade din mediul al doilea pe suprafaţa de separaţie sub unghiul r va
trece în primul mediu sub unghiul i
Multumim
de 10 !
(în catalog asa-i?)