Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală


Tema: „Vreau să învăț!”
Clasa: a X-a profesională
Profesor diriginte: Mazilu Bianca - Mihaela
Competența generală:
Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare

 Competențe specifice: 
3.1. Integrarea în programul zilnic a unor rutine privind autodisciplina și stilul de viață sănătos
3.2. Raportarea reflexivă şi constructivă asupra reușitelor şi nereușitelor în învățare
Resurse procedurale:

 - metode  şi procedee: conversația, problematizarea, exemplul, expunerea, 


exercițiul;
- forme de organizare: frontal, individual.

Resurse materiale:
- manual,laptop, video proiector, manual digital, coală de hârtie și pix.
Activitate 1:
Vizionare
(Vizionați cu atenție cu atenție și exprimați-vă propriile păreri în legătură cu cele
prezentate)

Povestea celor trei porti

https://youtu.be/7uD7M3rf2wo
https://www.youtube.com/watch?
v=7uD7M3rf2wo&ab_channel=PovestiterapeuticecuAdriana
Activitate 2:

În drumul nostru către atingerea perfecțiunii avem nevoie să învățăm.


Gândiți-vă la cuvinte sau idei care au legătură cu  reușita în învățare.

https://wordart.com/ls99cga69rmw/word-art%202

Notă:
Elevii vor fi încurajați să-și împărtășească trăirile, experiențele și aspirațiile fără a fi obligați.
Activitate 3:
Terminarea propoziției
      Pe parcursul acestei activităţi, elevii vor avea posibilitatea să formuleze propriile lor sentimente,
dorinţe, aspiraţii, eventual să-și exprime propriile temeri.
Metode: Comunicare euristică, prezentare frontală.

Completează enunțurile:
Simt că pot avea succes atunci când .................................................................................
Atunci când greșesc, mă simt .............................................................................................
Aș avea mai multe reușite școlare dacă ............................................................................
Aş fi bucuros să……………………………………….................................................................
Atunci când finalizez un proiect mă simt…………………………………………………
Voi face tot ceea ce-mi stă în putinţă să ………………………………………....
Mi-ar plăcea dacă aş fi înstare să………………………………………………………………….
Concluzie:
,,Pot să realizez ce doresc ...”

Vizionare:
https://youtu.be/eO1JoCEB3oU
BIBLIOGRAFIE:

Ghid de bune practici pentru orele de consiliere și orientare – Tîrgu-Mureș 2019


YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=7uD7M3rf2wo
https://youtu.be/eO1JoCEB3oU
VĂ MULȚUMESC!

S-ar putea să vă placă și