Sunteți pe pagina 1din 10

CLASA: a II-a

DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE INVĂŢARE: Figuri geometrice şi unităţi de măsură
nestandard
SUBIECTUL LECŢIEI: Figuri geometrice (triunghi, dreptunghi, pătrat,
cerc)
TIPUL LECŢIEI: consolidare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
 O1- să descrie figurile geometrice cunoscute;
 O2- să identifice forme plane în natură;
 O3- să clasifice figurile geometrice după criterii date;
 O4- să rezolve problemele date ale căror soluţionări implică efectuarea unei
operaţii matematice.
STRATEGIA DIDACTICA:
Strategii didactice:
a. resurse procedurale: problematizarea, ciorchinele, exerciţiul, conversaţia,
explicaţia, jocul didactic, demonstraţia, instruirea diferenţiată prin inteligenţe
multiple;
b. resurse materiale: tablă magnetică, coli albe, figuri geometrice, hârtie colorată,
fişe de lucru, markere, video proiector, planşe, prezentări P.P.T;

c. forme de organizare: frontal, individual, în perechi , pe grupe.

3. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe


DESFĂŞURAREA SCENARIULUI DIDACTIC

OB. CONŢINUTURI ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII

1. CAPTAREA ATENŢIEI
O1 Voi prezenta elevilor „Săculeţul cu surprize”, unde se află -explicaţia
bileţele cu figurile geometrice învăţate. Câţiva elevi vor -jocul didactic
extrage bilete şi vor descrie figura geometrică care este pe
bileţel. Elevii recunosc figura geometrică care a fost descrisă.

2. ENUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR


- Astăzi vom învăţa la ora de matematică despre formele -expunerea
geometrice: cerc, triunghi, pătrat, dreptunghi, le vom -activitate
recunoaşte, le vom desena şi ne vom juca cu ele. frontală
- Se scrie titlul lecţiei pe tablă, iar elevii îl vor scrie în caiete.
3. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII
-Se solicită rezolvarea unor exerciţii de calcul oral.
Se solicită rezolvarea exerciţiilor de pe fişa individuală.
Exerciţiile se vor rezolva la tablă.
La fiecare exerciţiu rezolvat corect elevii se vor -conversaţia
O2 autoevalua acordându-şi buline.
Verifică corectitudinea rezolvării sarcinilor. -problematizarea
Fişă de lucru
O3 1. Notează în tabel numărul figurilor geometrice din -exerciţiul
imagine:
 
-fişe de lucru

O4

-joc didactic
 
2. Uneşte elementele din imagine cu figura geometrică
potrivită:
  -conversaţia
O2
-problematizarea
 
O3 -exerciţiul

-fişe de lucru

O4
3. Notează A dacă afirmaţia este adevărată sau F, dacă
este falsă: -joc didactic
Pătratul are 3 laturi.
 Dreptunghiul are toate laturile egale.
Cercul este o linie curbă închisă.
 Un pătrat şi un triunghi au în total 7 laturi.
4.OBŢINEREA PERFORMANŢEI
Voi propune următorul joc : Să gândim , să învăţam şi să
fim creativi în moduri diferite ” –conform instruirii -exerciţiul
diferenţiate prin inteligenţe multiple.
O1 Se formează 5 grupe având sarcini diferite :
I. Grupa scriitorilor: -jocul didactic
Scrieţi denumirile figurilor geometrice desenate.
O4 (Anexa 1 )
II.Grupa
Matematicienilor: Rezolvaţi următoarea problemă. -explicaţia
(Anexa 2)
III. Grupa pictorilor:
Desenaţi folosind doar figuri geometrice.
O3 (Anexa 3) -turul galeriei
IV.Grupa cântăreţilor:
Cântaţi următoarele versuri.
(Anexa 4)
V.Grupa constructorilor: -jocul didactic
O2 Construiţi din figuri geometrice.
(Anexa 5)
Voi supraveghea întregul demers şi voi interveni cu
explicaţii acolo unde va fi cazul.
Se va face evaluarea produselor realizate .
5. EVALUARE
-Realizarea unui copil din figurile geometrice menţionate în
versurile unei poezii.
PITICUL -exerciţiul
O3 Dintr-un cerc mai mic
Fac capul unui pitic.
Din triunghi îi fac coif, -jocul didactic
Şi îl decorez frumos.
Fac un dreptunghi mai mare,
Gata corpul, ca oricare.
Braţe şi picioare două,
Din dreptunghiuri,câte două.
Două cerculeţe ,mâini,
Din triunghiuri papucei,
Să poată alerga cu ei.

OC4 6. TRANSFERUL Conversaţia


OP2 -Ce am făcut noi azi la matematică? Citirea expresivă
OA3 -Se fac aprecieri verbale. Planşă
OA4 -Se dă temă de casă o fişă de lucru. (anexa 6)
ANEXA 1
GRUPA SCRIITORILOR
Scrieţi denumirile figurilor geometrice :

.................... ..................... .............. ...............

ANEXA 2

GRUPA MATEMATICIENILOR
Rezolvaţi următoarea problemă:

Maria a desenat 10 triunghiuri. Dan a desenat 15 dreptunghiuri şi Vlad a desenat 20 de


pătrate. Câte figuri geometrice au desenat cei trei copii?

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....
ANEXA 3
GRUPA PICTORILOR
Colorează cu roşu pătratele, cu verde cercurile şi cu albastru triunghiurile:

ANEXA 4

GRUPA CÂNTĂREŢILOR
Interpretaţi următoarele versuri:

Din dreptunghiuri şi triunghiuri,


O rachetă construiesc,
Tot mai sus să urc spre stele,
Luna să o cuceresc.
ANEXA 5
GRUPA CONSTRUCTORILOR
Construiţi folosind figuri geometrice.