Sunteți pe pagina 1din 7

ARTA COMUNICĂRII ETICE

,,Etica reprezintă un studiu sistematic al modului de


viaţă exemplificat şi învăţat de Isus, aplicat la
problemele şi deciziile cotidiene ale existenţei
umane.”
Georgia Harkness
 
„Cuvântul comunicare are un sens foarte larg, el
cuprinde toate procedeele prin care un spirit poate
afecta un alt spirit. Evident, aceasta include nu numai
limbajul scris sau vorbit, ci şi muzica, artele vizuale,
teatrul, baletul şi, în fapt, toate comportamentele
umane...”
(Shannon şi Weaver)
Elementele ale procesului de comunicare:

• cel puţin doi parteneri (emiţător şi receptor), între care se stabileşte o


anumită relaţie;
• cod, cunoscut de ambii parteneri (rol de emiţător şi receptor);
• mesaj;
• mijloc de transmitere a mesajului;
• feed-back;
• canale de comunicare (canale formale, canale neformale);
• mediul comunicării este influenţat de modalităţile de comunicare; există
mediu oral sau mediu scris, mediu vizual etc.;
• barierele reprezintă perturbaţiile ce pot interveni în procesul de
comunicare;

Procesul de comunicare ia naştere ca urmare a relaţiei de


interdependenţă ce există între elementele structurale enumerate mai sus.
După Ioan Drăgan, identificăm comunicarea directă, în situaţia
în care mesajul este transmis uzitându-se mijloace primare - cuvânt,
gest, mimică; şi comunicarea indirectă, în situaţia în care se folosesc
tehnici secundare - scriere, tipăritură, semnale transmise prin unde
hertziene, cabluri, sisteme grafice etc.

PRINCIPII ALE COMUNICĂRII ETICE:

• nu putem să nu comunicăm
• comunicarea este un proces
• reprezintă un proces circular, continuu
• implică o dimensiune a conţinutului şi o dimensiune a relaţionărilor
• reprezintă un cumul de factori
• este simetrică şi complementară
După Parks, „competenţa de comunicare reprezintă gradul
în care indivizii satisfac scopurile pe care şi le-au propus în
interiorul limitelor situaţiei sociale, fără să-şi rişte abilităţile
ori oportunităţile de a urmări alte scopuri mai importante din
punct de vedere individual".

Pentru Joseph De Vito, competenţa de comunicare se referă


„la propriile cunoştinţe asupra mai multor aspecte sociale ale
comunicării“

După Jablin, competenţa de comunicare este caracterizată


ca un set de abilităţi, resurse primare cu care un comunicator
este capabil să utilizeze procesul de comunicare.
BARIERELE ÎN COMUNICARE ȘI DEPĂȘIREA ACESTORA:

-tendința de a auzi doar ce dorește receptorul să audă;


-Utilizarea neadecvată a elementelor procesului de comunicare;
-Reinterpretarea mesajului în funcție de scopul urmărit și de modul în
care este privit emițătorul;
-Fluctuația emoțiilor și incapacitatea stăpânirii lor;
-Ignorarea informațiilor, care sunt în dezacord cu ceea ce cunoaștem;
-Incapacitatea distingerii unui mesaj relevant de unul cu semnificație
redusă.

Abordări esențiale în depășirea barierelor:


-Stabilirea clară a scopuui comunicării;
-Pregătirea procesului de comunicare;
-Identificarea momentului potrivit pentru deschiderea comunicării;
-Utilizarea unui limbaj simplu, clar, deschis și direct;
- Acceptarea fiecărui rol al participanților în comunicare;
- Corelarea spuselor cu faptelor.
DEPRINDERI ÎN ARTA COMUNICĂRII:

Atitudinile Rațiunea
Influențele Empatia
Încrederea Negocierea (dacă e cazul)

SUGESTII PENTRU O COMUNICARE ETICĂ ȘI EFICIENTĂ

1. Nu pretinde ca toată lumea să fie de acord cu ceea ce spui;


2. Nu-i întrerupe niciodată pe ceilalți;
3. Nu arăta oboseala sau plictiseala , mai bine scuză-te și părăsește conversația;
4. Fii modest;
5. Nu povesti despre tine dacă nu ai fost întrebat;
6. Fii scurt, clar și cuprinzător în gândurile tale;
7. Nu oferi sfaturi în exces;
8. Nu încerca să să minimalizezi sau să maximalizezi valoarea unui subiect mai
mult decât e nevoie;
9. Dacă ai nelămuriri mai bine întreabă decât să-ți faci concluzii eronate;
10.Asigură-te că limbajul corpului se potrivește cu mesajul pe care îl exprimi
verbal.

S-ar putea să vă placă și