Sunteți pe pagina 1din 10

Concurs cu tema:

„Viitoarea carieră se clădeşte pe băncile şcolii”

Profesor: DRĂGĂNOIU GABRIEL


Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Târgoviște
Secțiunea: Consiliere şi orientare în carieră - „Planificarea carierei”
”Viaţa omului este preţioasă numai
atunci când urmăreşte un ideal”

(Liviu Rebreanu)
- dezvoltarea capacității de valorizare a
potențialului propriu;

OBIECTIVE
- conștientizarea aptitudinilor în vederea
alegerii viitoarei profesii;

- formarea și dezvoltarea capacității de a


fi responsabil, de a lua decizii personale;
 MATERIALE:
auxiliar didactic, laptop, fișe de lucru,
chestionare
RESURSE
 PROCEDURALE:
observarea sistematică, conversația euristică,
expunerea, argumentația
„Consilierea carierei este un serviciu social care iniţiază o
abordare globală a individului, sub toate aspectele
semnificative ale vieţii şi rolurilor asumate în şcoală,
profesie, viaţă socială sau comunitară, familie, timp liber
etc. şi se materializează prin toate categoriile de servicii de
informare, consiliere şi orientare oferite solicitanţilor de
către consilieri.”
(Institutul de științe ale aducației, Laboratorul de Orientare Şcolară şi Profesională -
„Consilierea carierei adulților”, Bucureşti, 2003).
Pregătirea profesională este una din direcțiile de acțiune a școlii.
Elaborarea politicilor de învățare pe parcursul vieții corelate cu
cerințele pieței asigură necesarul de forță de muncă.
Elevii claselor terminale, fiind puşi în faţa unor situaţii de alegeri
succesive, pot apela la părinţi sau profesori pentru a alege rutele
optime de educaţie şi formare în acord cu aptitudinile şi interesele
lor. Odată activi pe piaţa muncii, aceștia sunt adesea trataţi în
ARGUMENT termeni de capital uman, ca resurse umane existente de care dispune
o unitate economică, instituţie, o întreagă comunitate sau o naţiune.
Viitorului adult i se cere maturitate în luarea deciziilor cu privire la
urmarea anumitor filiere de educaţie şi formare profesională,
asumarea deciziilor personale, responsabilitate, eficiență în
domeniului de muncă în care vor activa.
În cadrul orelor de consiliere și orientare profesională, profesorul
diriginte împreună cu consilierul psihopedagog al liceului desfășoară
activități cu privire la buna alegere a viitoarei cariere, ținând cont
atât de resursele, cerinţele, aspiraţiile, valorile şi interesele unui
individ, cât și de oferta reală din domeniul educaţiei, formării şi
integrării socio-profesionale.
ACTIVITĂȚI Activităţile tipice de consiliere a carierei cuprind:
programe de consiliere şi orientare incluse în curriculum-ul
naţional;
consiliere şi orientare individuală sau de grup cu privire la
educaţie, formare, rută profesională, inserţie socială;
activităţi de cunoaştere a pieții muncii (diferite domenii şi ramuri
economice);
activităţi de (auto)evaluare / testare a deprinderilor, aptitudinilor,
abilităţilor, intereselor profesionale, cunoştinţelor, valorilor
personale etc.;
informarea, consilierea şi orientarea persoanelor adulte pentru
ACTIVITĂȚI formarea continuă în vedera unei bune inserţii socio-profesionale;
utilizarea potenţialului comunităţii de consiliere a carierei prin
participarea la expoziţii, târguri de locuri de muncă;
consilierea carierei la distanţă prin e-mail, web site-uri accesibile
prin Internet, telefon, echipamente audio-video, alte tipuri de
servicii on-line sau difuzarea de materiale tipărite.
CHESTIONAR ADRESAT ELEVILOR
1. Ce calități consideri că sunt importante la o persoană?
2. Ce calități consideri că sunt importante pentru profesia pe care ai
dori să o exerciți?
3. Ai un plan de viitor în ceea ce privește alegerea carierei?
4. Ai suportul părinților în deciziile pe care le vei lua?
EVALUAREA 5. Preferi să lucrezi în țară sau în străinătate? Justifică alegerea
ACTIVITĂȚII răspunsului.
6. Consideri că o carieră profesională depinde de performanțele
fiecăruia, de cumulul de cunoștințe sau de un salariu bun?
„Plăcerea meseriei duce la
CONCLUZII
perfecţiunea muncii.”
(proverb chinezesc)