Sunteți pe pagina 1din 5

SA „BU CU R I A”

Elev: Cugureanu Chiril, cl. a IX-a “B”


Profesor: Branistov Linda
I S T O R I A C O M PA N I E I
1946 – Nasterea legendei
Anume acest an dificil, primul de după război, reprezintă, conform documentelor, data
oficială a „naşterii” Fabricii de cofetărie Nr. 1 din Chişinău, în baza căreia a apărut ulterior
cea mai „gustoasă” întreprindere a ţării noastre – SA „Bucuria”. Manufacturi de
confecţionare a produselor de cofetărie au existat, desigur, şi mai înainte pe pământurile
noastre. După cum mărturisesc sursele istorice, în perioada dintre anii 1918 – 1944, pe
teritoriul Basarabiei funcţionau 49 de secţii de producere a bomboanelor şi produselor de
cofetărie. De fapt, însă, nu exista o producere în accepţia modernă a noţiunii: copturile şi
caramela erau confecţionate manual, într-un mod aproape primitiv – la arzătoare cu gaz, la
lumina lămpilor cu gaz lampant… Anul 1946 este marcat în istoria ţării noastre de ordonanţa
Sovietului de Miniştri al republicii privind modernizarea şi lansarea producţiei la Fabrica
Nr. 1 din Chişinău, fondată în baza fostelor întreprinderi rudimentare.
În 1949 a fost dată în exploatare secţia de macaroane cu capacitatea de 10 tone de producţie
pe zi. Vedeţi şi singuri: un asemenea indice se consideră şi astăzi destul de bun, iar la
„Bucuria” el a crescut ulterior până la 50 de tone. În 1952 a fost dată în exploatare secţia de
biscuiţi cu capacitatea de 14 tone de producţie pe zi. Ulterior indicele dat a crescut până la 33
de tone pe zi. Rezultatele atât de înalte au fost posibil de obţinut cu un regim de lucru al
unităţilor de producere indicate în trei schimburi.
1962 – Căpătarea numelui
În 1955 denumirea fabricii a fost schimbată în Fabrica de cofetărie şi macaroane, iar peste şapte ani, în 1962, la
denumirea în cauză este adăugat un nou nume, cunoscut astăzi iubitorilor mari şi mici de dulciuri nu numai din
ţara noastră – „Bucuria”.

1977 – Perioada experimentelor


În 1977 „Bucuria” capătă statutul de întreprindere de cercetare şi experimentare. Aceasta a avut loc datorită
implementării active în procesul de producere a tipurilor ne tradiţionale de materie primă. Astfel a început a
doua etapă în istoria „legendei dulci”. Într-un domeniu atât de inovaţional pentru ramura cofetăriei ca
implementarea tipurilor noi, ne tradiţionale, de materie primă, „Bucuria”, fiind o întreprindere progresistă, şi-a
întărit autoritatea de lider folosind pe deplin bogăţia dăruită de însăşi natura meleagului nostru. Toată
multitudinea de roade moldoveneşti a fost plasată pe conveiere ca aditivi gustativi. Efectul a întrecut orice
aşteptare: elaborările date au conferit o atractivitate irepetabilă produselor lansate!

1987 – Vremea recunoașterii


Odată cu recunoaşterea, creşte şi capătă forţe însăşi întreprinderea. Către anul 1986 capacităţile de producere
au ajuns la 42 mii de tone de produse de cofetărie pe an. Chiar şi în zilele noastre, la începutul secolului XXI,
puţine întreprinderi din ramura cofetăriei se pot lăuda cu asemenea indici înalţi! Aceasta este deja o companie
puternică în care, în afară de fabrică, care a devenit întreprinderea principală, au intrat 10 sovhozuri-uzine,
precum şi alte subdiviziuni structurale. ceastă perioadă relativ recentă poate fi considerată etapa a treia în
istoria dezvoltării şi modernizării fabricii. Consumul anual al materiei prime de fructe atât de ne tradiţională
pentru ramura cofetăriei a constituit sute de tone. Fructe şi pomuşoare alcoolizate, mere şi prune uscate, sucuri
concentrate, must de struguri, diferite paste – toate cele enumerate reprezintă astăzi materie primă pentru
fabricarea produselor de cofetărie.
1992 – În pas cu timpul
Anii nouăzeci ai secolului precedent au schimbat radical şi istoria ţării, şi istoria fabricii
„Bucuria”. Amintim că intrarea tuturor ramurilor industriei în reformele de piaţă a fost în anii
1990 un proces complex şi dificil. Producerea a scăzut, s-au micşorat investiţiile de fonduri pentru
dezvoltare şi reutilare tehnică, s-a înrăutăţit folosirea capacităţilor de producere. De la începutul
anilor ’90, din primii ani ai perioadei de trecere la relaţiile economice de piaţă, „Bucuria” trăieşte
o nouă, a patra etapă a dezvoltării sale. Perioada reformărilor globale nu doar a stabilit noi
sarcini, ci şi a trasat perspectivele legate de modificarea formei de proprietate.
Anii nouăzeci ai secolului precedent au schimbat radical şi istoria ţării, şi istoria fabricii
„Bucuria”. Amintim că intrarea tuturor ramurilor industriei în reformele de piaţă a fost în anii
1990 un proces complex şi dificil. Producerea a scăzut, s-au micşorat investiţiile de fonduri pentru
dezvoltare şi reutilare tehnică, s-a înrăutăţit folosirea capacităţilor de producere. De la începutul
anilor ’90, din primii ani ai perioadei de trecere la relaţiile economice de piaţă, „Bucuria” trăieşte
o nouă, a patra etapă a dezvoltării sale. Perioada reformărilor globale nu doar a stabilit noi
sarcini, ci şi a trasat perspectivele legate de modificarea formei de proprietate.

1994 – Societate pe acțiuni


În 1994, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, SACP „Bucuria” şi-a schimbat forma de
proprietate – acum este o societate pe acţiuni de tip deschis cu formă privată a capitalului.
Structura producerii SA „Bucuria” constă din secţii de producere, filiale cu volum propriu de
producere, echipament special.
C O M PA N I A Î N P R E Z E N T
În prezent SA „Bucuria” este cea mai mare întreprindere specializată în fabricarea producţiei de
cofetărie. Volumul de producere constituie aproape 90 de procente din volumul producţiei de bomboane
din Republica Moldova.
Punctele forte ale activităţii întreprinderii sunt:
• disponibilitatea materiei prime şi materialelor;
• amplasarea geografică comodă a Moldovei, ce creează condiţii favorabile pentru promovarea
producţiei pe pieţele Europei, CSI şi a Orientului Apropiat;
• reţeaua ramificată de magazine specializate care menţine activ desfacerea producţiei;
• lansarea unui asortiment larg de producţie de calitate înaltă ce corespunde cererii consumatorului;
• tehnologia de folosire a componentelor primare naturale, ceea ce deosebeşte avantajos producţia SA
„Bucuria” de producţia întreprinderilor străine, unde adesea este folosită o cantitate însemnată de
conservanţi;
• posibilitatea de a fabrica o producţie disponibilă ca preţ.
La fabrică sunt instalate linii automatizate, semi-automatizate, linii de flux mecanizate. La
întreprindere lucrează în jur de 1500 oameni. În 2009, fabrica a fost clasată pe locul 28 în topul celor mai
valoroase companii din Moldova.
Marca comercială SA „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei. Astăzi aceasta este cea mai mare
întreprindere producătoare de produse de cofetărie din republică. De mai mult de şase decenii compania
SA „Bucuria” aduce bucurie copiilor şi maturilor, corespunzând întru totul sloganului – „Cu noi viaţa e
mai dulce…”

S-ar putea să vă placă și