Sunteți pe pagina 1din 11

REGLEMENTAREA PREȚURILOR ȘI

CONCURENȚEI ÎN LUXEMBOURG
INTRODUCERE
Luxembourg este o țară fără ieșire la mare,
din vestul Europei. Capitala, Luxembourg,
este împreună cu Bruxelles și Strasbourg una
dintre cele trei capitale oficiale ale UE și
Sediul Curții Europene de Justiție. Având o
pupulație de 537853 locuitori,
Luxembourgul se clasează pe locul al 8-lea
dintre țările cel mai puțin populate din
Europa. Luxembourg este o țară dezvoltată,
cu o economie avansată, înregistrând în
2014, conform Națiunilor Unite, cel mai
mare PIB pe cap de locuitor, 98987$.
ECONOMIA

▸ Economia de piață stabilă și de venituri mari a Luxembourgului se caracterizează prin


creștere moderată, inflație scăzută și un nivel ridicat de inovare.

▸ Sectorul industrial, care a fost dominat de oțel până în 1960, s-a diversificat pentru a
include produse chimice, cauciuc și altele. În ultimile decenii se observă o creștere a
sectorul financiar, care a supracompensat declinul producției de oțel. Serviciile, în special
cel bancar și de finanțe, reprezintă cea mai mare parte din producția economică.

▸ Agricultura se bazează pe ferme mici, de familie.

Type to enter a caption.


ECONOMIA
▸ În anul 2018, cele mai importante sectoare ale economiei Luxembourgului erau:
activitățile financiare și de asigurări (26.5%), comerțul cu ridicata și cu amănuntul,
transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (18%). 84% din toate
experturile se efectuează în UE ( Germania 27%, Belgia 15% și Franța 14%), În afara UE,
3% din exporturi sunt realizate în SUA și 2% în China.
Importurile în proporție de 88% provin de la celelalte state membre ale UE, 4% din SUA
și 2% din China și Japonia.

Type to enter a caption.


REPREZENTAREA GRAFICĂ A EXPORTULUI DE PRODUSE DIN
LUXEMBOURG
POLITICA DE PREȚ
▸ Datorită faptului că Luxembourgul este considerat un paradis fiscal și gradul de
impozitare este unul foarte mic, aici cel mai des se întâlnește prețul de transfer. Prețul de
transfer reprezintă o categorie de prețuri cu ridicata și se folosesc, în special, în cadrul
marelor companii transnaționale.

▸ Prețul de transfer asigură:


-Distribuirea și redistribuirea profitului între compania-mamă și compania-fiică;
-Distribuirea pieței de desfacere între compania-mamă și compania-fiică;
-Acapararea de noi piețe;
-Ect.
Toate aceste obiective sunt realizate prin modificarea nivelului și
structurii prețului de transfer.
Politica prețurilor de transfer ia în considerare legislația fiecărei
țări partenere, în special amendamentele referitoare la structura
capitalului companiilor-fiice.

Printre cele mai mari companii din lume care se folosesc de


Type to enter a caption.

prețurile de transfer și au deschise companii-fiice în Luxembourg putem enumera: IKEA,


Pepsi, Amazon, JP Morgan Chase, Coach, Blackstone, etc.

Toate aceste companii profită de paradisul fiscal din Luxembourg și achită impozite mici,
obținând profituri mari.
PREȚUL LA CARBURANȚI ȘI ENERGIE
▸ Analizând tabelul de mai jos putem menționa că prețurile nu diferă mult de cele din RM,
cu toate că Luxembourgul este o țară mult mai dezvoltată
CONCURENȚA
▸ Fiind o țară mică și cu facilități foarte mari din partea statului, concurența în Luxembourg
este foarte mică. Acest lucru se datorează faptului că populația Luxembourgului este una
foarte mică și în țară există câte 1-2 companii care ocupă poziții de frunte atât în interiorul
țării, cât și peste hotarele acesteia. Cea mai mare concurență se observă în domeniul
bancar. Cu toate că Luxembourgul este o țară mică, în anul 2010 au fost 148 de bănci.
Cele mai
multe înregistrate din UE - 123 bănci , dintre care 44 sunt bănci
. germane, 13 din Asia și 10 din SUA. A fost înregistrat un număr .
așa de mare de bănci, deoarece în Luxembourg mai .
funcționează principiul ”secretul bancar”( băncile nu oferă .
informații despre creditorii și debitorii săi).
CONCURENȚA
▸ Țările mari din UE cer de la Luxembourg ca să nu mai păstreze secretul bancar pentru ca
să nu fie posibilă spălarea banilor prin băncile din această țară, însă Luxembourgul nu este
de acord cu aceste măsuri, deoarece se teme că va pierde toți clienții care își vor muta
conturile în băncile din Elveția care la fel păstrează secretul bancar, dar nu este membră a
UE.

Type to enter a caption.


VĂ MULTȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!