Sunteți pe pagina 1din 14

Subiectul lecției

Populația Australiei

Obiectivele lecției:
O1-să identifice structura pe rase a populației Australiei.
O2-să descrie modul de viață și activitatea populației

Australiei.
O3-să aplice rețeaua de grade a hărții.
O4-să determine factorii de repartiție a populației
australiene.
O5-să enumere principalele orașe și ramurile
caracteristice lor.
Evocare
Populația

Ecuatorială Europoidă
(Aborigenii) (Anglo-australienii)
Locuințele Îndeletniciri Exteriorul
• Colibe. • Vînatul. • Pielea de
• Cocioabe. • Culesul. culoare cafenie
• Pescuitul. • Păr negru
ondulat
Caracterizarea aborigenilor
Locuințe
Factorii de repartiție a populației
Condițiile
naturale

Istoria
Relieful
trecutului

Poziția
Clima fizico-
geografică
Simbolurile Australiei
Imn Australia
-Istorie si origine
“Advance Australia
Fair” este
oficial imnul
național al Australi
ei . A fost creat de
compozitorul
scoțian Peter
Dodds
McCormick in
anul 1878  .La
inceput a fost
cântat în Australia
ca un cântec
patriotic. 
Orașe-centre economice

Capitala  Australiei este la Canberra, însă cel  mai


mare oras este Sydney,urmat de
Melbourne,Brisbane,Perth,Adelaide,Hobart si
Darwin.
COMERȚUL
export import
Substanțe minerale
computere
utile.

Grîu,carne.produse
automobile
lactate,lînă
Ramurile agricole și industriale
Ind.chimică

Extragerea
substanțelor Ind.alimentară
minerale utile

Construcția Cultivarea
mașinilor cerealelor

Creșterea
pomicultura
ovinelor,bovinelor
Continuați enunțurile:
1.Populația Australiei este alcătuită din grupele rasiale.....
2.Ocupațiile aborigenilor sînt ...........
3.Factorii de repartiție a populației sînt.........
4.Cele mai mari orașe ale Australiei ..........
5.Australia importă..................
6.Ramurile industriale caracteristice Australiei sînt.........
EXTENSIE

Alcătuiți un poster la tema:


“Australia și lumea ei.”