Sunteți pe pagina 1din 12

16.11.

2020
Construcțiile active. Construcțiile
pasive cu verbul
,,a fi"

CLASA A VIII-A

LOGO
 Andrei scrie o compunere.
 Echipa noastră va confecționa decorurile.
 El doarme.

Rețineți

Într-o construcție verbală activă, subiectul


este autorul acțiunii exercitate asupra
unui obiect.
 Compunerea este scrisă de Andrei.
 Decorurile vor fi confecționate de echipa
noastră.

Rețineți

Într-o construcție verbală pasivă, subiectul


suportă acțiunea făcută de autorul ei.

Company Logo
Rețineți
Construcția pasivă este o construcție
sintactică constituită dintr-un subiect
(exprimat sau neexprimat), o formă
verbală pasivă și un complement de
agent.
Ex:Replica +este rostită +de către Ana.
 cine? ce face? de către cine?
subiect+ formă vb.pasivă+compl.de agent
Company Logo
Complementul de agent
Ana este apreciată de către public.
Ana a fost admirată de noi.
Ana va fi felicitată de cei doi.
 Rețineți
 Complementul de agent este un tip special de
complement prepozițional care denumește
autorul acțiunii dintr-o construcție pasivă și se
exprimă printr-un substantiv, pronume sau
numeral în cazul acuzativ, precedat de
prepoziția de către sau de.
Company Logo
Complementul de agent poate fi exprimat sau
neexprimat.
 Forma verbală pasivă este alcătuită din:
 verbul auxiliar a fi + participiul verbului de conjugat:
este rostit
 Participiul își schimbă forma după genul și numărul
subiectului:

 Replica este rostită de Ana.


 Replicile sunt rostite de Ana.

Company Logo
 Verbul auxiliar a fi are forme pentru
toate timpurile și modurile, cu excepția
imperativului, iar dintre formele verbale
nepersonale, doar pentru:
 gerunziu (Fiind chemat de Andrei, a
lăsat totul baltă și a plecat.)
 infinitiv (Visul de a fi aplaudat de
spectatori i s-a împlinit.).

Company Logo
Transformarea unei construcții active într-o construcție pasivă.
Transformarea unei construcții pasive într-o construcție activă
EXERCIȚIU
 Ionel așteaptă trenul.
 Trenul este așteptat de către Ionel.
A. În care dintre enunțurile date există o construcție activă? Dar una
pasivă?
B. Ce funcție sintactică are substantivul Ionel în primul enunț? Dar
în al doilea?
C. Ce funcție sintactică are substantivul tren în primul enunț? Dar
în al doilea?
D. Care dintre cuvintele din al doilea enunț nu se regăsesc în
primul? Justificați prezența lor.
E. La ce mod și la ce timp este verbul din primul enunț? Dar
verbul auxiliar a fi din al doilea?
Company Logo
CONSTRUCȚIE ACTIVĂ
Ana redactează compunerea.
subiect + verb cu formă activă + complement direct
CONSTRUCȚIE PASIVĂ
Compunerea este redactată de către Ana.

subiect + verb cu formă pasivă + complement de agent


O construcție activă alcătuită din subiect, verb și
complement direct poate fi transformată într-o
construcție pasivă.
Company Logo
 Trecerea de la construcția activă la construcția pasivă
se realizează astfel:
 complementul direct din construcția activă devine
subiect în construcția pasivă;
 subiectul din construcția activă devine complement de
agent în construcția pasivă, legându-se de verb prin
prepozițiile de către sau de;
 forma verbului din construcția activă se modifică, în
construcția pasivă, într-una compusă, alcătuită din
auxiliarul pasiv a fi + participiul verbului acordat cu
subiectul;
 auxiliarul păstrează modul și timpul.
Company Logo
 De asemenea, o construcție pasivă poate fi transformată
într-o construcție activă.
1. Transformă construcțiile active din propozițiile de mai jos în
construcții pasive.
 Adrian cumpără bilete la spectacol.
 Vântul a împrăștiat frunzele din grădină.
 Colegii tăi învățaseră definiția.
 Fratele meu va alege abonamentul cel mai bun.
2. Transformă construcțiile pasive din propozițiile de mai jos în
construcții active.
 Actorii sunt aplaudați de spectatori.
 Copiii au fost apreciați de fiecare dintre noi.
 Cei trei erau fascinați de tren.
 Desenele de pe asfalt vor fi șterse de ploaie.
Company Logo
realizator: prof.
Mirela Boza

ȘCOALA NR.2 CHIRAFTEI-


MĂSTĂCANI
LOGO