Sunteți pe pagina 1din 8

METODE DE ORGANIZARE A CERCETĂRILOR ÎN

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII
Activitatea psihică nu poate fi studiată în mod direct
deoarece conținutul și forma ei de manifestare este foarte
complexă deoarece caracteristicile de personalitate și de
conduită umană sunt exprimate de anumite variabile:
direce și independente.

Provocate experimental sau pot fi surprinse în diferite


tipuri de activitate umană.

În urma acestor demersuri apar modele ale unor funcții


sau procese psihice sau ale unor categorii umane.

 
În vederea atingerii scopului propus, cercetarea psihologica
presupune parcurgerea mai multor etape: 

 documentarea;
 stabilirea scopului și a obiectivelor;
 formarea ipotezelor de lucru;
 alegerea și precizarea metodelor, mijloacelor subiectelor;
 specificarea condițiilor în care se va efectua cercetarea;
 stabilirea modalităților de prelucrare și interpretare a datelor și
validarea.
În cercetarea psihologică sunt utilizate frecvent
urmatoarele strategii:

Strategia cercetarii genetice 


Strategia cercetarii comparate 
Strategia cercetarii psihopatologice
Strategia cercetarii longitudinale
Strategia cercetarii transversale 

Prin metodă se înţelege calea de a dobândi adevărul despre un


lucru sau fenomen, sau de a găsi şi formula răspunsuri veridice la
întrebări de genul: „ce?”, „cum?”, „de ce?”, „pentru ce?”.
Renumitul B. Ananiev analizînd metodele de investigatie a diferentiat
patru grupe:
1. Metodele organizaționale:
metoda comparativă;
metoda longitudinală
metoda complexă.
2. Metode empirice:
metoda observării (observarea și autoobservarea);
metode experimentale (experiment de laborator, natural, formativ sau
psihopedagogic);
metode psihodiagnostice (teste standardizate și practice, anchete, sociometrie,
interviuri, convorbiri);
metode de analiză a produselor activității (cronometrie, ciclografie, descrieri
profesografice, aprecieri);
metoda modelării (matematice , cibernetice etc.);
metode biografice (analiza faptelor, datelor, evenimentelor din viața oamenilor).
3. Metode de prelucrare a datelor:
metoda analizei cantitative (cifre);
metoda analizei calitative (cuvinte).
4. Metode interpretative:
metoda genetică;
metoda structurală.
Metoda genetică– presupune studiul acelorași indivizi, în diferite
momente ale vieții lor, ei fiind comparați cu ei înșiși, la intervale
regulate. De asemenea această metodă poate studia comparativ mai
multe loturi, eşantioane de subiecţi de vârste diferite.

Avantajul principal al metodei este acela că oferă posibilitatea de a


cunoaște schimbările majore de comportament ale individului în timp,
acumulându-se informații despre stabilitatea sau instabilitatea
comportamentului.

Metoda analizei produselor activităţii. Capacităţile, aptitudinile,


disponibilităţile şi trăsăturile personalităţii umane nu se obiectivează
doar în forma răspunsurilor verbale şi comportamentele motorii în
situaţii concrete, ci şi în produsele activităţii sale.
Începând cu desenele, compunerile şi obiectele realizate de copilul
din clasa I primară şi terminând cu opera de artă sau invenţia tehnică,
realizate de genii.
Metoda sociometrică - este un sistem de diagnosticare a
conexiunilor emoționale, a relațiilor sau a simpatiei reciproce între
membrii aceluiași grup. În plus, procesul de cercetare măsoară
gradul de dezbinare și coeziune a grupului, relevă semne de
simpatie și antipatie printre membrii comunității în raport cu
autoritățile

S-ar putea să vă placă și