Sunteți pe pagina 1din 9

Să ne amintim…

Ce unităţi structurale stau la baza unui continent?

? ?

? Unităţi de relief
?
UNITĂŢI STRUCTURALE ALE SCOARŢEI TERESTRE

PLATFORMĂ

Cuvertura
sedimentară

Cuvertura cristalină

Cele mai vechi Vârsta Mai tinere decât


platformele
Stabile tectonic Mobilitate Mobile
Curvertura
scristalină şi Structură Structură geologică
cuvertura complicată
sedimentată Relief
Unitatea structurală:
PLATFORMĂ
Scut Plită

Cuvertura sedimentară
Porţiune stabilă de platformă Porţiune stabilă a platformei formată din 2
Fundament
formată numai dincristalin
fundament(roci magmatice şi metamorfice)
cuverturi (fundamentul cristalin şi
cristalin care apare la suprafaţă . cuvertură sedimentară).
Utilizând harta structurii scoarţei terestre din atlasul şcolar
identificaţi pe ce unitate mare tectonică este aşezată R.Moldova.

?
Identificaţi pe harta tectonică a R.Moldova
unităţile structurale de pe teritoriul ţării.
• Harta tectonica a moldovei
Generalizează principalele caracteristici ale unităţilor
structurale, analizând harta tectonică si textul din
manual, pag 12-13. Completează tabelul de mai jos:

Unitatea Localizare Când s-a Ce roci s-au


structurală format format
Platforma
Moldovenească
Scutul Cristalin
Ucrainean
Platforma
Scitică
Analizaţi profilul geologic pe linia Otaci-
Giurgiuleşti şi determină:

• În ce perioade geologice s-a format Platforma


Moldovenească şi Platforma Scitică;
• Ce grosimi au stratele de roci de diferită
vârstă.
Este bine să ştii…
1. Una din cele mai vechi
roci sedimentare, fiind
alcătuită din cuarţ şi alte
minerale. Ea s-a format
acum 670-590 milioane
de ani prin sedimentarea
şi cimentarea materialului
erodat de pe Scutul
Cristalin Ucrainean. Este
un material de construcţie
cu diverse diverse.