Sunteți pe pagina 1din 6

Toria Grafurilor.

Notiuni introductive.
 
Def. Se considera multimile finite X = { x 1, x2, …, xn} si multimea U, care este produsul cartezian al
multimii X cu ea insasi.
Se numeste graf o pereche ordonata de multimi (X, U), X fiind o multime finita si nevida de
elemente numite varfuri sau noduri, iar U o multime de perechi (submultimi cu cate doua elemete)
din X, numite muchii sau arce.
Multimea X se numeste multimea nodurilor sau varfurilorr, iar multimea U se numeste multimea
muchiilor sau arcelor.
Un graf va fi notat G = (X, U), iar in figurarea sa nodurile se vor desena prin numere sau litere, iar
muchiile prin linii neorientate si arcele prin linii orientate.

Def. Se spune ca multimea U are propietatea de simetrie daca si numai daca avand [xk, xi] in U
rezulta si [xi, xk] tot in U.
Def. Daca multimea U are propietatea de simetrie se spune ca graful este un graf neorientat.
Def. Daca multimea U nu are propietatea de simetrie se spune ca graful este un graf orientat sau
directionat sau digraf.
Pentru un arc (xi, xj), xi este numit baza arcului sau originea sau extremitatea initiala iar xj este numit
varful grafului sau extremitatea finala sau terminala. Se mai spune ca xi si xj sunt adiacente. Astfel
arcul (xi, xj) este incident spre exterior cu xi si incident spre interior cu xj.
Daca un varf nu este nici extremitate initiala si nici extremitate finala pentru nici un arc atunci el este
varf izolat.
Def. Se considera graful G= (X, U). Daca multimea U este vida atunci graful se numeste nul si
reprezentarea lui se reduce la figurarea unor puncte izolate.
Def. Se numeste gradul unui varf x al unui graf numarul de muchii incidente cu x si se noteaza cu
d(x).
Daca un varf are gradul 0 atunci el este varf izolat iar daca are gradul 1 atunci el este varf terminal.
Conventie: Fie un graf G = (X, U). Atunci unde n este numarul de varfuri iar m este numarul de
muchii al grafului.

Corolar. Fiecare graf are un numar par de varfuri cu graf impar.


Def. Fie graful G=(X, U) si V  U. Graful Gp=(X, V) se numeste graf partial al grafului G.

Numarul de grafuri partiale este 2 ^ numarului de muchii.


Def. Fie graful G=(X, U). se numeste graf complementar al grafului G, graful Gc=(X, U’) cu prop.
ca doua varfuri sunt adiacente in Gc daca ele nu sunt adiacente in G.
Def. Fie graful G=(X, U) si Y inclusa in X. Fie Vinclusa in U, unde V contine toate muchiile din U
care au extremitatile in multimea Y. Graful Gs=(Y, V) se numeste graf subgraf al grafului G.
Def. Se considera U = X x X – D. Atunci graful G=(X, U) se numeste graf complet si se noteaza Kn
(n fiind numarul de varfuri al grafului). Si D = { x  x | x apartine lui X }
Prop. Kn este graf neorintat cu n varfuri are n(n-1)/2 muchii.
Def. Graful G se numeste bipartit daca exista doua multimi nevide A si B astfel incat X = A U B,
A  B =  si orice muchie u a lui U are o extremitate in A si cealalta in B.
Def. Graful G bipartit se numeste bipartit complet daca intre orice varf xi din A si orice varf xk
din B exista muchia [xi, xk].

Metode de reprezentare
 Reprezentarea geometrica.
Fie graful G = (X, U) unde X = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
U = {[1, 2]; [2, 3]; [1, 4], [4, 5]; [2, 6]}
Reprezentarea vargurilor se va face printr-un cerculet in interiorul caruia se va trece numarul
corespunzator vardului sau o litera … corespunzatoare.
Reprezentarea lui grafica va fi:

1 2

5
Reprezentarea lui grafica va fi:

1 2

4 5

6
Reprezentarea lui grafica va fi:

http://www.tpu.ro/educatie/buna-tpu-cum-demonstrez-ca-numarul-de-submultimi-ale-unei-
multimi-este-2-n-cum-as-putea-demonstra-dau-funda-multumesc/