Sunteți pe pagina 1din 10

Instrumente de evaluare online (probe de control) care să vizeze

calitățile motrice și nivelul de stăpânire a deprinderilor motrice la


nivelul învățământului gimnazial
Educația fizică online

Prelucrarea normelor de protecție a muncii rămâne o sarcină deosebit de importantă care


trebuie derulată în prima săptămână a anului școlar. Spre deosebire de condițiile de practicare
a disciplinei sportive în spațiul școlar, cele de acasă, pe care elevul le valorifică pentru
participarea la lecții, presupun o serie de măsuri suplimentare de protecție a integrității fizice
a acestuia. Astfel:
-practicarea exercițiilor fizice specifice disciplinei sportive practicate se va realiza în
echipament sportiv adecvat, într-o încăpere aerisită, cu ferestrele deschise (în funcție de
anotimp) sau în aer liber;
Educația fizică online

 elevul se va plasa la o distanță corespunzătoare față de obstacole (mobilă, electrocasnice)


care ar putea pune în pericol integritatea sa fizică pe durata practicării exercițiilor fizice;

 pentru exercițiile cu greutăți, elevul va putea folosi și materiale improvizate – cărți,


sticle cu apă sau cu nisip, cu condiția ca acestea să nu prezinte risc de accidentare pentru
elev
Educația fizică online

În condițiile în care elevul dispune de un spațiu adecvat, în aer liber, în care ar putea
practica exercițiile fizice recomandate pe durata lecției pregătire sportivă practică și în afara
acesteia, se vor avea în vedere norme suplimentare de protecție a integrității fizice a elevului,
cum ar fi:
 - practicarea exercițiilor fizice să se realizeze în condiții meteorologice adecvate
(temperaturi între – 5 și 26 grade, în funcție de anotimp), cu echipament sportiv
recomandat anotimpului respectiv;
Educația fizică online

 suprafețele pe care elevul va practica exercițiile fizice vor fi verificate în prelabil (de el,
de părinți/reprezentanți legali) astfel încât să nu prezinte denivelări sau obstacole;
 spațiul în care se va practica exerciții fizice va fi amplasat la distanțe corespunzătoare de
zone periculoase (ziduri, graduri, căi rutiere etc.)
Exemple de probe/mijloace de evaluare

 portofoliu cuprinzând imagini din timpul practicării exercițiilor fizice de către


elev, referate cu tematică sportivă, prezentarea unor campioni sau a unor noi
ramuri de sport;
 înregistrări video cu efectuarea exercițiilor fizice de către elev.
 teste de cunoștințe
Mijloace/probe de evaluare prevăzute de
programa școlară

Gimnastica:
 Elemente de gimnastică acrobatică din programa școlară
Mijloace/probe de evaluare prevăzute de
programa școlară

Forță:
 Extensii ale trunchiului din culcat facial (număr de repetări în 30 secunde)
 Ridicări de trunchi din culcat dorsal (număr de repetări în 30 secunde)
 Ridicări ale picioarelor din culcat dorsal (număr de repetări în 30 secunde)
Mijloace/probe de evaluare prevăzute de
programa școlară

Elemente ale dezvoltării fizice armonioase


 Complex de dezvoltare fizică armonioasă
Bibliografie

1. CERCETĂRII, M. E. (2020). Pregătire sportivă. Bucuresti: Machetat la Editura Didactică și Pedagogică S.A.
2. Dragnea, A. (2006). EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - TEORIE ŞI DIDACTICĂ -. Bucuresti: Fundaţia pentru Formarea şi Educarea prin Sport a Tinerilo
Scarlat, E. (1993). Educatia fizica a copiilor de varsta scolara. Bucuresti: Editura pentru tineret si sport Editis.