Sunteți pe pagina 1din 12

Amprenta optică în medicina

dentară: prezent și viitor

Masterand, Anul I, Reabilitarea Implanto Protetica a edentatiei.


 Amprenta digitală intraorală reprezintă o descoperire
revoluţionară și un pas important în stomatologie
datorită acurateţii sale în obţinerea unor lucrări
protetice de mare precizie pe dinţi naturali sau
implanturi dentare.
 Articolul de faţă își propune să prezinte pe scurt
sistemele de amprentare optică cele mai utilizate în
prezent împreună cu caracteristicile lor esenţiale și să
exemplifice, cu ajtorul unui caz clinic, fluxul tehnologic
al obţinerii unui bont protetic implantar customizat și
unei coroane provizorii pornind de la amprenta digitală.
Printre beneficiile amprentei digitale se numără:

 1. Creșterea gradului de acceptabilitate de


 către pacient (3);
 2. Reducerea distorsiunilor materialului de
 amprentă (3);
 3. Previzualizarea 3D a preparaţiei (3);
 4. Reducerea costurilor cu materialele de
 amprentă, linguri individuale, ghips pentru
 confecţionat modele (3);
 5. Timp de lucru redus, este o tehnică “curată”
 (fără a fi necesară pregătirea materialelor de
 amprentă, turnarea modelelor, etc) (4);
 6. Nu există risc de contaminare microbiană
 pentru laboratorul de tehnică dentară (nu există
 contact fizic cu amprenta) (4);
 7. Informaţia (amprenta) poate fi transmisă
 electronic imediat laboratorului (pe email) (4).
 8. Se păstrează datele clinice legate de
 preparaţie, dinţii vecini, antagoniști, rapoarte
 intermaxilare, în fișiere, fără ca acestea să
 sufere modificări, pe o perioadă practic
 nelimitată.
În implantologia orală, amprenta optică impune utilizarea bontului de
scanare (transferului de scanare) și ne permite:

 • Evaluarea virtuală a spaţiului protetic pentru restaurarea


implantului;
 • Măsurarea profunzimii gingivale;
 • Amprentarea profilului de emergenţă;
 • Confecţionarea bontului customizat din
 zirconia sau titan.
Implant inserat în poziţia 11 ce urmează a fi restaurat protetic.
Inserţia bontului de scanare în
vederea amprentării digitale
Scanare intraorală cu utilizarea
scannerulu
Informaţiile obţinute în urma scanării
intraorale.
Macheta bontului implantar customizat
si Macheta coroanei provizorii pe bont.
Inserţia bontului protetic de zirconia pe implant si Aplicarea
coroanei provizorii din PMMA (polimetilmetacrilat) pe implant.
Concluzii:
 Amprenta optică a fost utilizată iniţial în protetica
dentară ca parte a tehnologiei CAD/CAM
 pentru scurtarea etapelor de lucru și obţinerea unui flux
tehnologic integral digital. Datorită preciziei, duratei
reduse, confortului asigurat pacientului și nu în ultimul
rând, datorită reducerii consumului de material,
scanarea intraorală a căpătat o popularitate în creștere
și se estimează că va înlocui treptat amprenta clasică
Bibliografie:
 1. Ting-Shu S, Jian S. Intraoral Digital Impression
Technique: A Review. J Prosthodont. 2020;24(4):313-
21.
 2. Hong-Seok P, Chintal S. Development of High Speed
and High Accuracy 3D Dental Intra Oral Scanner.
Procedia Engineering. 2019;100:1174-81.
 3. Lee SJ, Gallucci GO. Digital vs. conventional implant
impressions: efficiency outcomes. Clin Oral Implants
Res. 2019;24(1):111-5.

S-ar putea să vă placă și