Sunteți pe pagina 1din 57

Voivozii români şi lupta

lor antiotomană
Secolele XIV - XVI
 In secolul
XIV,
Imperiul
Otoman
şi-a extins
cuceririle
în
Peninsula
Balcanică,
ajungând
în
vecinătate
a statelor
medievale
româneşti.
 În secolele XIV – XVI, Ţările Române se aflau la
extremitatea direcţiei strategice de înaintare spre centrul
Europei – Viena a Imperiului Otoman.

 Mijloacele folosite de domnitorii români au fost:


 militare până la 1600;
 diplomatice şi militare după 1600.
Obligaţiile Ţărilor Române:
 plata tributului;
 daruri pentru reconfirmarea domniei;
 produse (cereale, turme de oi, miere, ceară, lemn).
 sprijinirea Porţii cu soldaţi şi salahori în perioada campaniilor militare.
Obligaţiile Imperiului
Otoman:

 recunoaşterea
autonomiei
Principatelor
 turcii nu aveau
voie să
staţioneze la
nordul Dunării;
 turcii nu aveau
voie să ridice
moschei în
aceste zone.
-voivozii români s-au opus prin bătălii înverşunate expansiunii
turceşti, în secolele XIV - XVI
1.
VLADISLAV I VLAICU
(BASARAB)

-1369: respinge
primul atac otoman
asupra Ţării Româneşti
2.
MIRCEA
CEL
BĂTRÂN
(BASARAB)

1386-1418
Țara
Românească
 participarea lui
Mircea cel Bătrân la
 încorporarea Dobrogei bătălia de la
la Ţara Românească Kossovopolje (1389)
(1388)
 1395: Baiazid I invadează Ţara Românească. Lupta decisivă de la
Rovine se încheie cu victoria categorică a lui Mircea cel Bătrân
 ,,Condeiele lui Vodă,,
 1396 : Cruciada de
la Nicopole,
organizată de regele
Ungariei (la care a
participat și Mircea)
se încheie cu un eşec
Mircea cel Bătrân a inițiat
politica „blocului
anti-otoman”

=>
îl susţine la tron pe
Alexandru cel Bun în
Moldova (1400).
3.
ALEXANDRU
CEL BUN
(MUȘAT)

1400 – 1432
MOLDOVA
 Politica externă a Moldovei este dominată de raporturile cu Ţara Românească şi
Polonia.
 1420 - primul atac al turcilor asupra Moldovei (Cetatea
Albă), respins de Alexandru cel Bun.
4.
IANCU
CORVIN
DE
HUNEDOARA

TRANSILVANIA
1441 – 1456
,,Corvus,,
Politică militară ofensivă
 1442 – bătălia de pe Ialomiţa
 Povestea prizonierilor
turci
1443 – 1444: Iancu organizează „Campania cea lungă”
 forţele creştine obţin victorii importante la sud de Dunăre;
 înfrângerea de la Varna (1444)
 1453 –nouă etapă a expansiunii otomane după cucerirea Constantinopolului
=> sultanul Mahomed II Fatih asediază Belgradul
 Iancu de Hunedoara sosește în ajutorul Belgradului în 1456
 august 1456 – în plină
glorie, moare de ciumă
la Zemun
5.
VLAD ŢEPEŞ
(BASARAB)

1448;
1456 – 1462;
1476
Ţara Românească
 1459 – Vlad Ţepeş refuză plata tributului
 1460 – încheie o alianţă cu Matei Corvin (regele Ungariei)
 1461-1462 - organizează o campanie militară în sudul Dunării (devastează o întreagă
regiune otomană).
 1462 - Imperiul Otoman (sultanul Mahomed II Cuceritorul)
întreprinde o campanie de pedepsire a lui Țepeș
 cu forţe inferioare, Vlad Ţepeş aplică tactica „pământului pârjolit”.
 1462 - „Atacul de noapte” de la Târgovişte
Victoria obţinută nu
poate fi fructificată.
Cauze:
- marea boierime
trădează;
- Matei Corvin nu-şi
respectă promisiunile.
- Vlad Ţepeş îşi pierdea
tronul și era arestat şi
întemniţat la Vișegrad.
Legende:

Negustorul cel lacom


Solii turci și tributul
Tragerea în
țeapă
6.
ŞTEFAN CEL
MARE
(MUȘAT)
1457 – 1504
MOLDOVA
 Prima etapă a domniei: - A reorganizat Oastea

- a menţinut relaţia cu
Imperiul Otoman şi plata
tributului.

-A reparat și construit cetăți

Hotin
 1465 – Cucereşte Chilia
(aparținea Ungariei)

 1467 – Matei Corvin


organizează o expediţie în
Moldova încheiată în
decembrie cu bătălia de la
Baia (Matei Corvin este
învins)
 A doua etapă a domniei:
lupta antiotomană

 normalizarea relaţiilor cu
Ungaria(alianţă)

 relaţii bune cu Polonia

- intervine în Ţara Românească pentru


punerea unor domnitori favorabili
luptei antiotomane;

- refuză plata tributului.


 10 ian. 1475 - bătălia de la Vaslui - Podul Înalt
 victorie a lui Ştefan asupra lui pașa Soliman
 vara 1476 – Moldova
este
atacată de tătari şi turci;

 iulie – în bătălia de la
Războieni (Valea Albă)
armata moldoveană
este înfrântă temporar
 A adunat țăranii pentru Oaste
 în anul care a urmat, Ștefan a
practicat tactica hărțuielii
Neamț
 Cetățile Moldovei au
rezistat asediilor
otomane
=>
Turcii s-au retras din
Moldova

Suceava
 1485 – bătălia de la Cătlăbuga
 1486 – bătălia de la Șcheia
Aprodul Purice își oferă calul lui Ștefan, rănit
7.
MIHAI
VITEAZUL

1593-1601
Europa la 1600
- 1593: ajutat de
rudele sale bogate
de la Istanbul și
de banii
împrumutați, Mihai
primea de la
sultanul Imperiului
Otoman tronul
Țării Românești
Statele germane

Imperiul Habsburgic
Moldova
Transilvania

Valahia
Statele italiene

Spania Imperiul Otoman

 1594: Aderarea Valahiei la „Liga Sfântă” a condus la izbucnirea unei revolte


antiotomane soldată cu suprimarea creditorilor levantini și a întregii garnizoane
otomane staționată în București. Pe acest fundal, Mihai pornește o ofensivă generală
împotriva Înaltei Porți, atacând cetățile turcești de pe ambele părți ale Dunării.
1595: În încercarea de a opri înaintarea otomană spre București, Mihai Viteazul i-a
atacat pe otomani la Călugăreni
-Bătălia de la Călugăreni a
fost completată de cele de
la Târgoviște și Giurgiu,
în urma cărora armata
otomană a lui Sinan Pașa
era alungată din Valahia
- În următorii ani, aliatele Valahiei, Transilvania și Moldova, părăseau Liga
Sfântă, lăsându-l pe Mihai izolat în fața Imperiului Otoman
 1599 - ca
urmare a
înfrângerii
Transilvaniei, în
bătălia de la
Şelimbăr,
Mihai Viteazul a
unit
Transilvania cu
Ţara
Românească
Intrarea in Alba-Iulia
 1600 - armata lui
Mihai a trecut în
Moldova. Aceasta a
intrat sub stăpânirea
lui Mihai Viteazul şi,
pentru câte luni,
cele trei Ţări Române
au fost unite sub
aceeaşi conducere
 Confruntat cu rezistenţa nobilimii maghiare din Transilvania, Mihai
Viteazul a pierdut în faţa acesteia bătălia de la Mirăslău( 1600)
 Se refugiază la Praga (Imperiul Habsburgic)
 Cu sprijinul oferit de aliatul său, Rudolf al II-lea,
Mihai a revenit în Trasilvania, în 1601, unde a
obţinut victoria de la Guruslău
 Mihai Viteazul a fost asasinat la scurt timp după
bătălia de la Guruslău, în tabăra militară de pe
Câmpia Turzii, din ordinul împăratului austriac.

S-ar putea să vă placă și