Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea „Constantin Brâncoveanu”

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea


-SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR -

Coordonator:
Conf. univ. dr. Carmen IORDACHE
   Student:
Daniel CIUPERCĂ
DE CE BĂILE GOVORA?
Factori naturali
de cura de
exceptie

Echilibru perfect
Lipsa totala a intre ionii
poluarii pozitivi si cei
negativi

Tratamente
Compozitie
benefice pentru
chimica
afectiunile
diferentiata a
respiratorii si
apelor minerale
reumatismale
Aeroionizare Microclimat

Potentialul natural
al statiunii Baile
Govora

Unicitatea unor specii de arbori și Ape minerale cu compozitie


arbuști din parcul balnear diferentiata
Tipuri de ape minerale:

Ape sărate
iodurate
bromurate

Izvoare cu ape Ape sărate


sodice, calcice și sulfuroase foarte
magneziene concentrate

Izvoare
Izvoare cu ape
crenoterapie cu
bicarbonate
ape sulfuroase
Tipuri de afecțiuni și proceduri
Afecţiuni respiratorii Afecţiuni O.R.L.
- bronşită cronică; - rinosinuzite cronice: catarale, alergice, hipertrofice, ozenoase;
- traheobronşite; - sinuzite operate;
- B.P.O.C.; - rinofaringite cronice hipertrofice;
- emfizen pulmonar; - laringite;
- status post infecţii respiratorii repetate; - micoze orofaringiene.
- bronşiiectazii fără episoade hemoptoice;  
- astmul bronşic alergic, infecţios;  
- sechele postpneumectorii (nu pentru tumori maligne).  
   
Tipuri de proceduri: ultrasonoaerosoli, pulverizații, inhalații cu Tipuri de proceduri: ultrasonoaerosoli, pulverizații, inhalații cu ape
ape minerale, electroterapie, kinetoterapie. minerale, electroterapie.
 

Afecţiuni ale aparatului locomotor Afecţiuni asociate


- reumatism degenerativ: spondiloze, gonartroze, coxartroze, - gastroduodenite cronice;
artroze periferice; - dispepsii gastro-intestinale;
- reumatism secundar infecţios; - afecțiuni hepato – biliare care necesită cure de colereză;
- reumatism abarticular; - afecțiuni ale aparatului renal care necesită cure de diureză;
- disfuncţii postraumatice: afecţiuni neurologice, periferice, - afecțiuni metabolice (hipotiroidia, guta, diabet zaharat tip 2,
centrale. osteoporoza etc.);
  - sechele de rahitism;
  - nevroze astenice;
  - boli cauzate de stres.
   
Tipuri de proceduri: băi cu ape minerale (brom-iodurate, Tipuri de proceduri: electroterapie, hidroterapie, kinetoterapie, cură de
sulfuroase), băi cu esență de brad, băi galvanice, duș subacval, teren.
electroterapie, termoterapie, masaj.
Capacitatea de cazare a stațiunii Băile Govora în anul 2014
CLASIFICATE
Numărul locurilor Categoria de
Tipul unităţii de cazare Observaţii
de cazare clasificare a unităţii
HOTEL ”PALACE” 274 4 stele -
HOTEL ”BELVEDERE” 76 3 stele -
HOTEL ”PARC” 195 2 stele -
HOTEL ”OLTENIA” 328 2 stele  
Total hoteluri 873
Pensiunea Turistica
8 3 stele -
„CASA GOVOREANA”
Pensiunea Turistică „MIRELA” 8 3 stele  
Pensiunea Turistică „D’ALLI” 16 2 stele  
Total pensiuni turistice 32
Vila ”LILI” 16 3 stele  
Vila ”IRIS” 8 3 stele -
Vila ”MĂDĂLINA” 36 3 stele -
Total vile 60
Cazare în
Popas turistic
48 1 stea căsuțe, activitate
„Ștrand Salus”
sezonieră
Total campinguri 48
Total general 1.013 locuri de cazare în unităţi de primire clasificate
Situație capacități și proceduri de tratament în anul 2014

Capacitate Proceduri efectuate


Baza de
Procedur Proceduri Proceduri Proceduri
tratament Total Total
i majore asociate majore asociate
Oltenia 101.200 127.600 228.800 92.758 112.301 205.059
Belvedere 31.138 39.262 70.400 19.105 23.135 42.240
Palace 46.707 58.893 105.600 28.658 34.702 63.360
Parc 116.767 147.233 264.000 71.644 86.756 158.400
TOTAL 295.812 372.988 668.800 212.165 256.894 469.059
Structuri de alimentație pentru turism

Categorie
Număr
Denumire de Observaţii
de locuri
clasificare
Restaurant ”Palace” 4 stele 176 Salon
Restaurant ”Belvedere” 3 stele 94 salon
Restaurant ”Casa 3 stele 42 Salon
Govoreană”
Restaurant ”Oltenia„ 2 stele 240 Terasa
Restaurant ”Parc” 2 stele 160 Salon
Restaurant ”Cascade” 2 stele 80 Salon
Restaurant ”Crâșma 2 stele 60 Salon
Radului”
Restaurant ”Silva” 1 stea 180 Salon
Popas Turistic „Ștrand 1 stea 24 Terasă
Salus”
Structuri de agrement

- Ștrand cu apă minerală


- Skatepark
- Terenuri de tenis de câmp și mini-fotbal cu instalație nocturnă
- Pistă pentru biciclete
- Piscine interioare și exterioare
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar
trebui să stea la baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:
Proiecte implementate în perioada 2007-2015
Valoarea /
Sursa de Stadiul
Nr. crt. Denumirea proiectului
finanțare proiectului
-lei-
22.777.014,69 lei
Reabilitarea infrastructurii turistice a stațiunii turistice Finalizat
1 Bugetul local
Băile Govora, județul Vâlcea 2013
POR 2007-2013
502.800,00 lei În implementare
Dezvoltarea și consolidarea turismului din orașul Băile
2 Buget local Termen sept.
Govora prin promovarea potențialului turistic local
POR 2007-2013 2015
Muzeul Balnear
Finalizat 2014
Baza de
Dezvoltarea echilibrată și integrată a stațiunii kinetoterapie și
balneoclimaterice Băile Govora, județul Vâlcea: 6.393.408,80 lei Centrul de
3 reabilitarea casei de cultură în vederea amenajării Buget de stat Informare turistică
muzeului balnear; construire bază de kinetoterapie și Buget local vor fi finalizate în
centru de informare turistică cadrul unui proiect
care se va depune
pe POR 2014 -
2020
E. Politica de dezvoltare a turismului / turismului balnear
Prioritate Măsuri de dezvoltare
strategică
Dezvoltarea / reabilitarea / modernizarea infrastructurilor specifice
pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, istoric şi
E.1
modernizarea infrastructurilor conexe ca motor al dezvoltării
E.2
economice
Dezvoltarea E.3
Înființarea unui punct de informare turistică, realizarea de pliante,
și E.4
brosuri, ghiduri, panouri turistice etc
promovarea E.5
Crearea de produse turistice şi promovarea serviciilor de calitate şi a
turismului / E.6
obiectivelor turistice din zonă
turismului E.7
Dezvoltarea zonelor de agrement
balnear E.8
Crearea și înregistrarea unui brand local
E.9
Participarea la târguri de turism
E.10
Promovarea intensă a turismului balnear pentru toate vârstele
Promovarea principiilor curative specifice stațiunii Băile Govora
Promovarea tradițiilor populare și meșteșugărești specifice zonei
Proiecte propuse în perioada 2014-2020 în domeniul turismului

Nr.
Denumire proiect
crt.
Agrement și dezvoltare turistică
Modernizarea infrastructurii turistice a stațiunii balneare Băile
1 Govora: amenajare patinoar, construire piscină acoperită,
construire pavilion de aerosoli în aer liber
Prelungirea străzii Praporgescu care face legătura cu localitatea
2
componentă Gătejești în traseu turistic și de agrement
Identificarea și dezvoltarea unor zone de agrement în stațiunea
3
Băile Govora și localitățile componente
Campanii de promovare turistică și participarea la târguri de
4
turism naționale și internaționale
Modernizarea și dotarea bazei de kinetoterapie din stațiunea
5
balneară Băile Govora
Concluzii
  
Lucrarea de faţă reprezintă un studiu al fenomenului natural şi turistic al staţiunii
balneoclimaterice Băile Govora.
Propunerile personale sunt următoarele:
• Creşterea şi dezvoltarea gradului de valorificare a resurselor;
• Perfecţionarea personalului și a managementului;
• Modernizarea infrastructurii (drumuri, căi de acces, căi de comunicaţii);
• Reciclarea şi evitarea degradării mediului înconjurător;
• Diversificarea serviciilor de cazare, masă, agrement, divertisment, tratament dar şi a
celor adiacente acestora;
• Atragerea a tot mai mulţi turişti cu posibilităţi financiare ridicate;
• Atragerea de investitori străini;
• Aplicarea mixului de marketing în politică de produs, politică de preţ, politică de
promovare şi de prestaţii.
Şi nu în ultimul rând, efectuarea de studii, analize, cercetări în vederea descoperirii unui
diagnostic, a problemelor existente dar şi a modalităţilor de rezolvare prin aplicarea de
strategii şi tactici moderne aducătoare de profit, de dezvoltare şi de promovare a turismului
românesc, a sectorului serviciilor în general care reprezintă un barometru al gradului de
dezvoltare al unei stațiuni.
Vă mulțumesc pentru atenție!

Daniel CIUPERCĂ