Sunteți pe pagina 1din 5

Extrase de resurse

În vederea stabilirii cantităţilor totale de materiale, forţă de muncă şi utilaje, necesare execuţiei unei
lucrări de construcţii, se elaborează extrase de resurse.

Acestea reprezintă piese scrise care conţin consumurile de resurse şi se întocmesc pentru
fiecare deviz analitic defalcat, astfel:
- extrasul de materiale;
- extrasul de forţă de muncă;
- extrasul de utilaje de construcţii;
- extrasul de transport auto (uneori).
Cantităţile din extrasele de resurse se determină pe baza cantităţilor din articolele de lucrări
prevăzute în antemăsurătoare şi pe baza consumurilor unitare din normele de deviz corespunzătoare.
Elaborarea unui extras presupune parcurgerea a două etape:
– identificarea resurselor şi calculul cantităţilor,
– întocmirea extrasului propriu zis, prin ordonarea resurselor (cel mai frecvent în ordine alfabetică).
Uneori în extrase se calculează şi valoarea resurselor respective .
Nr. Simbol articol
crt.
Denumire articol de lucrare
[UM}
1 2
01 CG06D1
Pardoseli din mozaic turnate pe loc, fără coloranţi, inclusiv stratul
suport de circa 3 cm grosime cu mortar de ciment marca M 100-T
inclusiv frecare şi spălarea, executate simplu, în câmp continuu în
grosime de 1,5 cm, fără bordură, cu piatră de mozaic din marmură, în
încăperi cu suprafeţe peste 5 m2
m2
4,85 x 3,25 = 15,7625
Cantitate: 15,7625 m2
Rotund: 15,80 m2
02 CG07B1
Plinte din mozaic, turnate pe loc, fără coloranţi, inclusiv stratul suport
cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv frecare şi spălarea cu
piatră de mozaic din marmură
m
2 x (4,85 + 3,25) = 16,20 m
Se scade lăţimea uşii: – 0,90 m
Total = 15,30 m
Cantitate: 15,30 m
Rotund: 15,30 m
3.25

4.85

2.00
1

1.50

90

2
2.10
Identificarea resurselor materiale si calculul cantitatilor
Ciment M30 Piatra din mozaic Nisip 0 … 3 Piatra de frecat Rumegus de Apa Sipci de rasin.
Articol de din marmura mm lemn geluite de 5…
antemasuratoare 15x10…30 mm
kg kg m3 kg kg m3 m
Canti-
Simbol UM CU CT CU CT CU CT CU CT CU CT CU CT CU CT
tatea
CG06D1 m2 15,80 22,050 348,390 26,300 415,540 0,037 0,585 0,253 3,997 0,050 0,790 0,014 0,221   
CG07B1 m 15,30 1,995 30,524 2,630 40,239 0,003 0,046 0,025 0,383  0,000 0,001 0,015 0,200 3,060
Consum total 378,914 455,779 0,631 4,380 0,790 0,237 3,060

Identificarea fortei de munca (meseria si calificarea) si calculul volumelor de munca


Mozaicar 3.1 Mozaicar 2.1 Mozaicar 1.1 Zidar 1.2 Munc. deserv. Mozaicar 4.1  
Articol de
2.1
antemasuratoare
ore ore ore ore ore ore  
Canti-
Simbol UM CU CT CU CT CU CT CU CT CU CT CU CT
tatea
CG06D1 m2 15,80 0,30 4,74 0,84 13,27 0,29 4,58 0,09 1,42 0,71 11,22   0,00
CG07B1 m 15,30   0,00 0,67 10,25   0,00 0,09 1,38 0,04 0,61 0,40 6,12
Consum total 4,74 23,52 4,58 2,80 11,83 6,12  

Identificarea utilajelor de constructie (tip) si


calculul volumelor de lucru
Bob elevator
mobil cu
Articol de
electromotor de
antemasuratoare
4,5 kW
ore
Canti-
Simbol UM CU CT
tatea
CG06D1 m2 15,80 0,030 0,47
CG07B1 m 15,30 0,003 0,05
Consum total 0,52
EXTRAS DE MATERIALE
pentru devizul nr.
Pret unitar Valoare totală
Nr. crt. Denumire material U.M. Consum total
[lei/UM] [lei]
1 2 3 4 5 6
1. Apa m3 0,237 6.500 1.537
2. Ciment M30 kg
378,914 600 227.348
3. Nisip 0 … 3 mm m3 0,631 450.000 283.725
4. Piatra de frecat kg 4,380 15.200 66.574
5. Piatra din mozaic din marmura kg 455,779 1.200 546.935
6. Rumegus de lemn kg 0,790 350 277
7. Sipci de rasin. geluite de 5…15x10…30 mm m
3,060 3.800 11.628
TOTAL   1.138.030

EXTRAS DE FORTE DE MUNCĂ


pentru devizul nr.
Tarif
Valoare totală
Nr. crt. Denumire meserie U.M. Consum total orar
[lei/oră] [lei]
1 2 3 4 5 6
1. Mozaicar 4.1 ore 6,12 8.700 53.244
2. Mozaicar 3.1 ore 4,74 8.300 39.342
3. Mozaicar 2.1 ore 23,52 7.800 183.479
4. Mozaicar 1.1 ore 4,58 6.500 29.783
5. Munc. deserv. 2.1 ore 11,83 5.400 63.882
6. Zidar 1.2 ore 2,80 8.200 22.952
TOTAL 53,59 - 392.682

EXTRAS DE UTILAJE DE CONSTRUCTII


pentru devizul nr.
Tarif
Valoare totală
Nr. crt. Denumire utilaj U.M. Consum total orar
[lei/oră] [lei]
1 2 3 4 5 6
1. Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kW ore 23.000 11.958
0,52
TOTAL 0,52   11.958

S-ar putea să vă placă și