Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației,Culturii și Apărării a Republicii Moldova.

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra:,,Comerț,Merceologie,Tehnologie”.

Proiect la tema: ,,Protejarea mediului in


orașul meu”.

Realizat:Burcă Nicoleta MER-182


Verificat:Grozav Andrian
Cuprins:
1. Principala sursă de poluare in orașul Drochia
2. Soluționarea problemei
3. Poluarea solului
Anual, fabrica de zahăr din Drochia Sudzucher Moldova S.A.
prelucrează circa 300 mii tone de sfeclă de zahăr. În rezultatul
procesului tehnologic se obţin circa 80 mii tone de borhot
deshidratat. Această cantitate de borhot nu este solicitată pe piaţă şi
în consecinţă se acumulează la fabrică în formă de deşeuri, care la
rândul lor creează probleme pentru mediul ambiant.
În scopul soluţionării acestei probleme se preconizează construcţia unei
staţii de prelucrare biologică a acestor deşeuri în scopul obţinerii
biogazului şi a fertilizanţilor organici pentru sol. Această staţie va avea
capacitatea anuală de producere a circa 10 milioane 300 mii metri cubi de
biogaz cu un conţinut de circa 55-70% metan. Metanul respectiv va fi
utilizat în procesul tehnologic al fabricii de zahăr din Drochia şi va permite
reducerea consumului de gaze naturale la această întreprindere cu circa
50% din consumul anual actual. Această tehnologie de utilizare a deşeurilor
va avea un efect benefic asupra mediului ambiant şi concomitent va spori
potenţialul economic al întreprinderii prin reducerea preţului de cost a
produsului final şi crearea de noi locuri de muncă la întreprindere. 
Contaminarea locală a solului și a pînzei de apă freatice;
Depozitarea în exces a moluzului, inclusiv prin îngropare