Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educației,Culturii și Apărării a Republicii Moldova.

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra:,,Comerț,Merceologie,Tehnologie”.

Studiul individual la unitatea de curs:


,,Biologia”
Tema:,, Grupele sangvine”

Realizat:Burcă Nicoleta MER-182


Verificat:Gîțu Ana
Cuprins:
1. Ce sunt grupele sangvine
2. Importantă grupelor sangvine
3. Sistemul Abo
4. Structura celor patru grupe sangvine în sistemul Abo
5. Codominanța în cadrul grupelor sangvine la om
6. Fenotipul Bombay
7. Factorul Rh
z Ce sunt grupele sangvine

Grupele sanguine caracterizeaza sângele unui individ în funcţie de prezenţa sau


absenţa unui anumit antigen pe suprafaţa eritrocitelor

Antigenele se mai numesc şi aglutinogene, iar anticorpii aglutinine datorită


faptului că reacţia antigen-anticorp la care participă antigenele de grup sanguin şi
anticorpii lor specifici se soldează cu aglutinarea hematiilor

Majoritatea acestor antigene sunt de natură glicoproteică


z
Importanța grupelor sangvine

Importanţa grupelor sanguine rezidă în indicarea compatibilităţii sau


incompatibilităţii dintre donator şi primitor în cazul transfuziilor.
În practica medicală curentă prezintă importanţă sistemele AB0 şi Rh.
Restul sistemelor de antigene sunt utilizate în medicina legală, aplicaţile lor cele mai
importante fiind în stabilirea paternităţii şi în diferite anchete de filiaţie, însă în prezent
aceste proceduri tind să fie înlocuite de către analiza ADN.
Sistemul ABo
Sistemul AB0 se bazează pe existența a două aglutinogene, notate A și B, și a două
aglutinine specifice: α (anti A) și respectiv β (anti B).
Landsteiner a observat o regulă a excluziunii reciproce, concretizată în faptul că
indivizii care prezintă pe eritrocite un aglutinogen nu au niciodată în plasmă aglutinina
omoloagă. Un individ poate dispune de unul, ambele sau de nici unul din aglutinogene.
Întotdeauna există aglutinine corespunzătoare aglutinogenului care lipsește, iar când sunt
prezente atât A cât și B, nu vor exista aglutinine. Astfel, există 4 grupe principale în
sistemul AB0: grupele
Structura celor patru grupe sangvine în sistemul ABo

În limitele sistemului ABO sunt patru grupe


sanguine (fenotipuri): I(0); II(A); III(B); IV(AB).
Fiecare dintre aceste fenotipuri diferă prin
specificitatea proteinei antigenice în eritrocite și
anticorpi din plasma sanguină.
Fenotipul I (0) este condiționat de lipsa antigenelor
A și B în eritrocite și prezența în serul sanguin a
anticorpilor a și B.
Grupa II (AA) se caracterizează prin prezența
eritrocitelor cu antigen și ser din sânge cu anticorpilor
beta.
Grupa III (B) se caracterizează prin eritrocite cu
antigen B și ser sanguin cu anticorpul alfa.
Grupa IV (AB) este condiționată de prezența în
eritrocite a antigenelor A și B și de lipsa în serul
sanguin a anticorpilor a și p (vezi diagrama).
Codominanța în cadrul grupelor sangvine la om

Codominarea are loc și în cazul moștenirii grupei de


sânge după sistemul MN, descoperit în anul 1927.
Acest sistem este determinat de două alele - M și N,
localizat într-un loc din cromozomul 4. Anti- genele
codificate de aceste alele sunt glicoproteine.
Ambele alele codominează, de aceea există oameni
cu genotipul MM, NN și MN.
Printre europeni, genotipul MM este prezent la circa
36% din populație, genotipul NN - la 16%, iar
genotipul MN - la 48%.
Datorită transmiterii sistematice a alelelor
codominante, siste mul MN se aplică pe scară largă la
determinarea paternității.
Fenotipul Bombay
În unele cazuri, moștenirea grupului de sânge poate fi explicat prin interacțiunea
genelor de tipul epistaziei.
Acest caz poartă numele de „fenotipul din Bombay“.
S-a constatat că acțiunea alelei B este reprimată de alela recesivă h, care, în stare
homozigotă (hh), exercită o acțiune epistatică. Aceeași alelă recesivă în stare homozigotă
(hh) influențează și expresie alelei 0. În acest caz se evidențiază fenotipuri noi - fenotipul
Bombay.
Factorul Rh
85% dintre indivizi populației umane care au un antigen în eritrocite numit factor Rh.

Acești indivizi se numesc Rh pozitivi (Rh *), spre deosebire de indivizi Rh negativi
(Rh-), care alcătuiesc 15% din populația umană.
Sistemul Rh trebuie să fie luat în considerare la transfuzia de sânge. Dacă persoanei
Rh-i se transfuzează sânge Rh *, în plasma sangvină a receptorului se sintetizează
anticorpi specifici anti-Rh. Drept urmare, la o nouă transfuzie de sânge Rh * pot surveni
accidente grave, deoarece anticorpul anti-Rh provoacă aglutinarea și hemoliza
eritrocitelor din sângele Rh * transfuzat.

S-ar putea să vă placă și