Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației,Culturii și Apărării a Republicii Moldova.

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra:,,Comerț,Merceologie,Tehnologie”.

CATEDRA:,,COMERȚ,MERCEOLOGIE,
TEHNOLOGIE”

UNITATEA DE CURS:,,STANDARDIZAREA ȘI
CERTIFICAREA MĂRFURILOR”

TEMA:,,ROLUL ȘI IMPORTANTĂ STANDARDIZĂRII


PRODUSELOR PENTRU PRODUCĂTORII ȘI
CONSUMATORII DE MĂRFURI ”
Realizat:Burcă Nicoleta MER-182
Verificat:Crețu Viorica
Cuprins:

1. Noțiuni generale.
2. Scopurile standardizării.
3. Obiectivele standardizării.
4. Funcțiile standardizării.
5. Avantajele standardizării.
6. Concluzie.
Noțiune generală
Standardizarea este un domeniu de activitate care servește drept instrument de reglementare în
economia și societatea contemporană a relațiilor dintre persoane,organizații, firme, state și sisteme
de ajustare a proceselor și rezultatelor activității acestora.

Standartizarea permite accelerarea considerabilă a progresului tehnic, sporirea calității și


influențarea mecanizării și automatizării complexe a proceselor de producție.

Standardizarea reprezintă activitatea prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau
potențiale, prevederi destinate unei utilizări comune, urmărind obținerea unui grad optim de ordine
într-un anumit context.Această activitate consta în particular din elaborarea, difuzarea și punerea în
aplicare a standardelor.
Scopurile standardizării

Scopurile principale ale standardizării sînt:


1. Asigurarea existenţei documentelor de referinţă pentru evaluarea conformităţii produselor
şi serviciilor cu destinaţia lor;
2. Protecţia intereselor consumatorilor şi ale statului prin asigurarea calităţii produselor şi
serviciilor, a caracterului inofensiv al acestora pentru viaţa, sănătatea, ereditatea şi
securitatea oamenilor, pentru bunurile materiale, regnul animal şi cel vegetal, pentru
mediu;
3. Înlăturarea barierelor tehnice în calea comerţului;
4. Asigurarea interschimbabilităţii, compatibilităţii tehnice şi informaţionale a produselor.
Obiectivele standardizării
Standardizarea poate avea unul sau mai multe obiective specifice, în special de a asigura aptitudinea
de utilizare a unui produs, proces sau serviciu. Astfel de obiective specifice pot fi:
• controlul varietăţii,
• comoditatea de utilizare,
• compatibilitatea,
• interschimbabilitatea,
• sănătatea,
• securitatea,
• protecţia mediului,
• protecţia unui produs,
• înţelegerea mutuală,
• performanţele economice
• comerţul.
Pot exista şi suprapuneri ale acestor obiective.
Aptitudine de aptitudine de utilizare – aptitudinea unui produs, proces sau serviciu
de a servi unui scop bine definit în condiţii specifice.
utilizare
compatibilitate – capacitatea produselor, proceselor sau serviciilor de

Compatibilitate a fi utilizate împreună, în situaţii specificate pentru a îndeplini


condiţiile respective fără o interacţiune inacceptabilă.

Interschimbabilit interschimbabilitate – proprietatea unui produs, proces sau serviciu


de a fi utilizat în locul altuia, pentru a satisface aceleaşi condiţii.
ate
controlul varietăţii „limitarea varietăţii‟ – alegerea unui număr
Controlul optim de dimensiuni sau de tipuri ale unui produs, proces sau serviciu
pentru a răspunde principalelor necesităţi.
varietăți
Protecție a protecţie a mediului – protejarea mediului împotriva daunelor
inacceptabile datorate efectelor şi utilizării produselor, proceselor

mediului sau serviciilor.

Protecție a protecţie a unui produs – protecţia unui produs împotriva


condiţiilor climatice sau de altă natură în timpul utilizării,

unui produs
transportului sau depozitării lui.

securitate – absenţa unui risc inacceptabil de vătămare.


Securitate
Funcțiile standardizării
Funcţia economică exprimată prin următoarele
aspecte:
• Funcţia socială exprimată prin realizarea şi
prezentarea informaţiei despre produs şi calitatea
garantarea drepturilor cetăţenilor şi prin realizarea
lui;
• politicii statului privind securitatea vieţii şi sănătăţii
difuzarea informaţiei referitor la tehnici,
populaţiei, protejarea mediului şi securitatea muncii.
materiale şi metode de încercare a acestora;
• sporirea productivităţii muncii şi reducerea
preţului de cost;
• concurenţa în baza standardizării metodelor de
încercări şi a unificării parametrilor de bază ai Funcţia comunicativă exprimată prin crearea bazei
produselor, care ar permite o evaluare obiectivă; informaţionale referitor la reglementarea
• asigurarea compatibilităţii şi a terminologiei, clasificatoarelor, metodelor de
interschimbabilităţii; încercări, desenelor tehnice, simbolurilor
• asigurarea nivelului prescris al calităţii convenţionale etc., asigurînd înţelegerea mutuală în
producţiei. acord cu regulile internaţionale.
Avantajele standardizării

• Rationalizeaza diferite • Stabilește mult mai ușor


tipuri de produșe și calitatea și nivelul de
șervicii; șiguranta a șerviciilor și
• Îmbunatatește produșelor;
geștionarea produșelor și
șerviciilor;
Producător
Avantaje Consumator • Detine
credibila
informatie
deșpre
• Accelereaza proceșul de caracterișticile
geștionare a comenzilor; produșelor;
• Faciliteaza exportul și • Poșibilitatea de a face
comercializarea mai ușoara comparatia
produșelor. între diferite oferte.
Concluzie
Standardizarea este o activitate specifică desfăşurată de un organism recunoscut şi potrivit unor principii
stabilite, prin care se elaborează standarde sau alte documente de standardizare.

Standardele asigura consumatorii în calitatea ridicată sau scăzută a produsului cu ajutorul acestora
putem fi siguri ca produsul procurat este sate fabricat conform unor norme stabilite de instituții speciale.
Oferă posibilitatea de a compara anumite produse,atât alimentar cât și nealimentare,pentru a putea
procura un produs cit mai potrivit pentru noi în conformitate cu calitatea și prețul.

Cu ajutorul standardelor producătorii îi pot ridica produsul pe piața,sau chiar întreg sortimentul de
produse, oferind standardele după care au fost fabricate și controlate, astfel producătorii își pot creea o
reputație buna pentru ridicarea nivelului de comenzi.
Standardele pot pune baza în crearea unui produs,odată ce ai un exemplu de standart a unui produs ai un
model după care te poți orienta pentru a începe o producție care va aduce un profit bun.
Bibliografie:

1. https://ro.scribd.com/document/191176378/Avantajele-standardizarii

2. https://www.odimm.md/files/publicatii/Newsletter.EEN.4.pdf

3. http://moodle.usm.md/moodle/pluginfile.php/52557/mod_resource/content/1/Suport%20de%2
0curs_%20%281%29.pdf
4. http://www.standard.md/tabview.php?l=ro&idc=166&t=/Standardizare/Beneficiile-standardiza
rii