Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației, Culturii și Apărării a Republicii Moldova.

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra:,,Comerț,Merceologie,Tehnologie”.

Studiul individual
La disciplina bazele antreprenoriatului
A efectuat:
Burcă Nicoleta

Grupa:
MER-182

A verificat:
Natalia Suvac

Chișinău, 2021
CUPRINS:
1. Idea unei afaceri proprii
2. Alegerea modalității de lansare a unei afaceri proprii 
3. Alegerea formei organizatorico-juridice a întreprinderii 
4. Înregistrarea activității de întreprinzător
Idea unei afaceri proprii
Decizia de iniţiere a afacerii este deseori riscantă şi dificilă. Pentru realizarea acestei etape este necesară dorinţa
fermă de a intra în afaceri. Însă una dintre primele întrebări ce apar este cum poate fi iniţiată o afacere, care sunt
condiţiile ce trebuie respectate. Deci, înainte de toate, este necesar a şti de la ce începem şi în ce consecutivitate
Idea unei afaceri proprii va reuși numai în cazul obiectivelor personale clar stabilite. Pentru evalua ideia de afaceri
eu, ca viitor antreprenor, îmi pun următorile întrebări:
✓ Ce îmi place să fac?
✓ Care sunt interesele și dorințele mele (hobby)?
✓ Care va fi rolul familiei în afacerea mea?
✓ Cerința și oferta pe piață
✓ Locul de trai
✓ Posibilitățile personale
✓ Cine vor fi clienții mei?

Răspunsurile la întrebări, conduc la concluziile următoare:

 Îmi place foarte mult sa uimesc oamenii prin diverse idei, am o creativitate foarte bine dezvoltată ce ar putea
ajuta in procesul de formare a unei idei de afacere
 Nu am un anumit hobby, dar îmi place tot ce este legat de creativitate, astfel cred ca voi putea crea un concept
cât se poate de interesant care ar putea atrage clienții
 În mare parte am nevoie de la familie doar de susținerea morala în ceea ce privește afacerea, însă pot apărea
probleme financiare sau neajunsul de lucrători, în aceste cazuri m-aș putea adresa după ajutor.
 Analizând cererea pe piață, frecvent sunt întrebate magazinele alimentare și cele nealimentare, astfel
pot spune ca o alegere bună pentru mine ar fi alimentația publică, deschiderea unei cafenele.
 Locuiesc în municipiul Chișinău, anume aici aș dori să deschid afacerea proprie, cererea este mult mai
mare decât în alte orașe, trăind aici știu de ce am nevoie și ce ar fi mai rezonabil de deschis.
 În ceea ce privește posibilitățile personale nu ma pot lauda cu partea financiară, însă după formarea
unei unde-i de afacere buna in care voi fi sigura măcar 50% o sa îmi asum riscul de a lua un credit
pentru a merge spre visul meu. Ceea ce privește alte aspecte precum timpul liber sau interesul fata de
ceva, sunt gata sa ma dedic în totalitate unei afaceri.
 Mai mult merg spre ideea ca clienții mei sa fie persoanele de 15-30 de ani, adică anume tineretul care
ar avea interesul de a vizita locul care va avea un anumit format creat de mine. Anume acest interval de
vârste cred ca este cel mai convenabil, oamenii fiind plini de energie și având dorința de a descoperi
locuri noi în orașul în care locuiesc.
Alegerea modalității de lansare a unei afaceri proprii 

Există trei variante de începere a activităţii de antreprenoriat: 


1.deschiderea unei afaceri de la zero, 
2.cumpărarea unei afaceri existente,
3.procurarea unei francize.

Din trei variante de lansare a unei afaceri proprii eu aleg: deschiderea unei afaceri de la 0.

Alegerea am făcut-o reieșind din următoarele motive:


 Posibilitatea de a implementa o varietate mare de idei proprii.
 În urma deschiderii ca apărea satisfacția de creare a unei afaceri de la 0, va apărea mândria de sine și astfel îmi voi
ridica moralul, făcându-mă o persoana încrezută în sine.
 Evitarea transmiterii unei reputații nu tocmai reușite a fostului proprietar, nu toți clienții vor ști ca afacerea a fost
cumpărată de alta persoana și problemele anterioare nu mai sunt.
 Voi avea posibilitatea de a ma ocupa de personal de angajații interprinderii, luând persoane care ma vor satisface din
punct de vedere profesional, astfel formând afacerea și ridicându la un nivel mai mare.
 Posibilitatea de a porni afacerea anume de la viziunea mea proprie, dezvoltând-o așa cum voi crede eu necesar.
 Posibilitatea de a alege locul unde se va afla afacerea mea, cumpărând una existența nu voi acea posibilitatea sa aleg
un loc convenabil pentru mine.
Alegerea formei organizatorico-juridice a întreprinderii 

Ca forma organizatorico-juridică a întreprinderii eu aleg: Întreprinderea individuală

Argumente: este una dintre cele mai accesibile forme organizatorico-juridice de desfășurare a activității de antreprenoriat.
Poate fi întemeiată de o singură persoană și va aparține acesteia cu drept privat sau poate fi întemeiată de membrii unei familii
și în cazul respectiv va aparține acestora cu drept de proprietate comună.

Avantajele acestei forme organizatorico- juridice:

 Posibilități ample de atragere a investitorilor străini;


 Întreprinderea răspunde pentru obligaţii doar cu patrimoniul său propriu, iar asociaţii nu răspund pentru obligaţiile
întreprinderii.

Dezavantajele acestei forme organizatorico-juridice:

 Administrarea întreprinderii este una destul de complicată și anevoioasă;


 Societățile trebuie să țină contabilitatea în partidă dublă, acest lucru implică costuri mai mari și eforturi organizatorice mai
mari.

Denumirea comercială a firmei: ,,EXTREME FACTOR”


Denumirea oficială a firmei: ,,EXF NICOLETA”
Înregistrarea activității de întreprinzător

Pentru înregistrarea activității de întreprinzător eu trebuie să depun următoarele documente:

 Cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;


 Hotărîrea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două
exemplare;
 Avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii, asociațiile
de economii și împrumut și, în cazurile stabilite de legislație, pentru organizațiile de creditare nebancară;

Procedura de înregistrare a întreprinderii:

1. Pentru înregistrarea de stat a afacerii, la oficiul teritorial al Camerei de Înregistrări de Stat în a cărui rază de deservire se
află domiciliul fondatorului, se depun următoarele documente:
2. Punerea la evidenţă fiscală la Inspectoratul Fiscal de Stat
3. Înregistrarea în calitate de plătitor al cotelor asigurărilor sociale la oficiul teritorial al Casei Naţionale de Asigurări
Sociale CNAS.
4. Înregistrarea în calitate de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la agenţia teritorială a
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină CNAM
5. Transmiterea datelor către Biroul Naţional de Statistică
6. Obţinerea licenţei, pentru activităţi care pot fi practicate numai în bază delicenţă
7. Obţinerea autorizaţiilor.